Open Source w przedsiębiorstwach

Open Source w przedsiębiorstwach – raport 2022

Przeanalizowaliśmy najnowsze dostępne raporty dotyczące wykorzystania oprogramowania Open Source w przedsiębiorstwach. W tym artykule przedstawiamy krótkie podsumowanie i najważniejsze wnioski płynące z tych danych.

Przeanalizowaliśmy najnowsze dostępne raporty dotyczące wykorzystania oprogramowania Open Source w przedsiębiorstwach. W tym artykule przedstawiamy krótkie podsumowanie i najważniejsze wnioski płynące z tych danych.

Dla menedżerów IT bezpieczeństwo jest główną zaletą oprogramowania Open Source – 89% liderów uważa, że oprogramowanie Open Source jest równie lub bardziej bezpieczne, niż oprogramowanie zamknięte. Każdy, kto spędził trochę czasu w branży IT, zauważy, że jest to znacząca zmiana w stosunku do głównego nurtu postrzegania oprogramowania sprzed kilkunastu lat, kiedy to bezpieczeństwo oprogramowania Open Source często było przedstawiane jako słaby punkt.

Liderzy IT obdarzają zaufaniem sposoby tworzenia i dostarczania oprogramowania Open Source. Częste odpowiedzi na zadawane pytania to: „poprawki bezpieczeństwa są dobrze udokumentowane i łatwe do analizy” (jeden z aspektów bezpieczeństwa łańcucha dostaw oprogramowania) oraz „dostawcy szybko udostępniają łaty na luki w oprogramowaniu Enterprise Open Source”. Pojawia się też oczywisty argument, że „więcej osób miało wgląd w kod, niż w przypadku oprogramowania zamkniętego”. Istotnym czynnikiem jest również możliwość przeprowadzania wewnętrznego audytu kodu.

Open Source jest motorem innowacji dla branży finansowej. W 2001 roku, kiedy migrowaliśmy z UNIX-a do Linuksa, nie wiedzieliśmy, że zmieniamy nasz biznes. Od standardowych fundamentów, które zwiększają produktywność, po społeczności, które sprzyjają przekraczaniu kolejnych granic technologicznych, Open Source otwiera drzwi do przyszłości.

Graeme Hay – Dyrektor zarządzający i inżynier, Morgan Stanley

Dlaczego wkład firm w rozwój Open Source ma znaczenie?

Respondenci w przeważającej większości (ponad 80%) byli bardziej skłonni wybrać dostawców oprogramowania i usług, którzy przyczyniają się do rozwoju społeczności Open Source.

Główne powody, dla których przy wyborze rozwiązań preferowani są dostawcy Open Source to:

 • pomagają utrzymać otwartoźródłowe oprogramowanie
 • są zaznajomieni z procesami Open Source
 • mogą wpływać na rozwój funkcji, które są potrzebne w przedsiębiorstwach.

W jaki sposób organizacje wykorzystują oprogramowanie Open Source?

Modernizacja infrastruktury konsekwentnie zajmuje czołowe miejsce przy wyborze rozwiązań otwartoźródłowych. W przeszłości oznaczało to często, że liderzy IT pozbywali się oprogramowania zamkniętego i wprowadzali na jego miejsce oprogramowanie otwarte.

Te operacje nadal mają miejsce, ale istnieją również zupełnie nowe kategorie oprogramowania, które nie istniały wcześniej w znaczącym stopniu w świecie oprogramowania zamkniętego.

Kontenery, Kubernetes dla powiązanej orkiestracji kontenerów i ogromna liczba projektów cloud-native Open Source mogą być najlepszymi przykładami nowych kategorii oprogramowania. Jest to ekosystem oprogramowania, który rośnie i nie wykazuje oznak spowolnienia. 70% ankietowanych liderów IT pracuje dla organizacji, które korzystają z Kubernetes, a prawie jedna trzecia planuje znacząco zwiększyć wykorzystanie kontenerów w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Główne zastosowania otwartego oprogramowania dla przedsiębiorstw:

 • modernizacja infrastruktury IT – 62%
 • transformacja cyfrowa – 54%
 • rozwój aplikacji – 52%
 • modernizacja aplikacji – 48%.

Modernizacja infrastruktury (wraz z innymi wiodącymi zastosowaniami Open Source) ma jednak swoje minusy. Kiedy pytano o bariery w implementacji kontenerów, główne przeszkody różniły się nieco w zależności od regionu geograficznego, ale w większości były to: brak developerów, ogólnych zasobów lub niezbędnych umiejętności.

Przeszkody w zaadaptowaniu kontenerów:

 • brak umiejętności niezbędnych do zaadaptowania – 43%
 • brak personelu lub zasobów do rozwoju – 39%
 • brak aplikacji do konteneryzacji – 33%
 • brak czasu – 29%.

Główne przeszkody w szerokiej adaptacji Open Source w przedsiębiorstwach są mniej więcej podobne do wyników z poprzednich lat. Obejmują one takie kwestie jak poziom wsparcia, kompatybilność i bezpieczeństwo. Są one bardzo zbliżone do obaw menedżerów IT, które słyszymy na temat komercyjnego oprogramowania zamkniętego.

Dostrzegane bariery w korzystaniu z oprogramowania Open Source w przedsiębiorstwach:

 • obawy dotyczące poziomu wsparcia – 36%
 • obawy dotyczące kompatybilności – 33%
 • obawy o bezpieczeństwo kodu – 32%
 • brak wewnętrznych umiejętności do zarządzania i wspierania oprogramowania Open Source w przedsiębiorstwie – 32%.

Linux, wraz z ogólnie pojętym otwartym oprogramowaniem dla przedsiębiorstw, został przyjęty przez firmy w dużej mierze dlatego, że stanowił tańszą alternatywę dla własnościowego UNIX-a i zamkniętych aplikacji sieciowych. Nawet jeżeli ten pogląd na temat korporacyjnego Open Source zaczął coraz bardziej odbiegać od rzeczywistości, pozostał stereotypem.

Obserwowane jest stałe odchodzenie od definiowania Open Source w przedsiębiorstwach jako oprogramowania tańszego, a nie lepszego. Oczywiście, nie oznacza to, że oprogramowanie Open Source nie może być tańsze w zakupie i obsłudze niż oprogramowanie zamknięte.

Najważniejsze korzyści płynące z używania oprogramowania Open Source w przedsiębiorstwie:

 • zwiększone bezpieczeństwo – 32%
 • wyższa jakość oprogramowania – 32%
 • możliwość bezpiecznego wykorzystania technologii Open Source – 28%
 • zostało zaprojektowane do pracy w chmurze – technologia cloud-native – 26%.

Oprogramowanie Open Source zapewnia elastyczność, gwarantuje dostęp do najnowszych innowacji, odgrywa kluczową rolę w wykorzystaniu hybrydowych architektur chmurowych i jest kluczową częścią strategii bezpieczeństwa.

Zalety Open Source dla przedsiębiorstw:

 • zapewnia elastyczność w dostosowywaniu rozwiązań do potrzeb firmy – 79%
 • zapewnia dostęp do innowacji – 77%
 • pomaga w wykorzystaniu hybrydowych architektur chmurowych – 77%
 • upraszcza proces przyjmowania infrastruktury chmury hybrydowej – 76%
 • jest kluczową częścią strategii bezpieczeństwa organizacji – 75%.

Jak zmieniło się postrzeganie Open Source w ciągu ostatniego roku?

Nie jest zaskoczeniem, że rosnące wykorzystanie otwartego oprogramowania dla przedsiębiorstw rozciąga się na ważne wybory technologiczne. 80% respondentów planuje zwiększyć wykorzystanie otwartego oprogramowania dla przedsiębiorstw w takich obszarach jak sztuczna inteligencja (AI), uczenie maszynowe (ML) czy przetwarzanie brzegowe i Internet Rzeczy (IoT).

Duża część ankietowanych menedżerów IT postrzega Open Source w coraz korzystniejszym świetle. Imponująca liczba 77% stwierdziła, że obecnie ma bardziej pozytywną opinię o Open Source, niż jeszcze rok temu.

Podsumowanie

Otwarte oprogramowanie dla przedsiębiorstw nadal zyskuje na popularności kosztem oprogramowania zamkniętego. Oczekuje się, że oprogramowanie zamknięte, jako procent oprogramowania już używanego w organizacjach, spadnie o osiem punktów w ciągu najbliższych dwóch lat. Jest to ogromny spadek. W tym samym okresie oczekuje się, że otwarte oprogramowanie dla przedsiębiorstw wzrośnie o pięć punktów, a otwarte oprogramowanie dla społeczności wzrośnie o trzy punkty. Przedsiębiorstwa mogą używać dobrze przetestowanego kodu Open Source dla projektów firmowych i coraz bardziej powszechne jest stosowanie kodu Open Source w zamkniętych aplikacjach wewnętrznych.

Źródła:
https://www.redhat.com/en/resources/state-of-enterprise-open-source-report-2022
https://www.openlogic.com/resources/2022-open-source-report

Autorzy

Artykuły na blogu są pisane przez osoby z zespołu EuroLinux. 80% treści zawdzięczamy naszym developerom, pozostałą część przygotowuje dział sprzedaży lub marketingu. Dokładamy starań, żeby treści były jak najlepsze merytorycznie i językowo, ale nie jesteśmy nieomylni. Jeśli zauważysz coś wartego poprawienia lub wyjaśnienia, będziemy wdzięczni za wiadomość.