EuroLinux 9 beta

EuroLinux 9.0 beta wydany

1 marca 2022 r. udostępniliśmy wersję 9.0 beta systemu operacyjnego EuroLinux. Jest ona zgodna z najnowszym wydaniem upstream. W tym wydaniu skoncentrowaliśmy się na dostarczeniu najbardziej przyjaznej dla programistów platformy w całej rodzinie systemów zbudowanych na kodzie źródłowym Red Hat® Enterprise Linux®, którą od tej pory będziemy nazywać rodziną Enterprise Linux.

1 marca 2022 r. udostępniliśmy wersję 9.0 beta systemu operacyjnego EuroLinux. Jest ona zgodna z najnowszym wydaniem upstream. W tym wydaniu skoncentrowaliśmy się na dostarczeniu najbardziej przyjaznej dla programistów platformy w całej rodzinie systemów zbudowanych na kodzie źródłowym Red Hat® Enterprise Linux®. Włożono wiele serca i pasji w budowanie tej wersji, którą staramy się wydawać tak szybko jak upstream.

Na początku opiszemy zalety techniczne i nowe możliwości ekosystemu EuroLinux. Następnie przedstawimy linki do dokumentów z uwagami do wydania wraz z dokumentacją startową. Na potrzeby tego artykułu, wspomnianą wcześniej rodzinę systemów zbudowanych na kodzie źródłowym Red Hat® Enterprise Linux® będziemy nazywać rodziną Enterprise Linux.

Zalety i wyróżniki technologiczne systemu EuroLinux

Najszybciej wydany klon RHEL

EuroLinux jest pierwszym swobodnie dystrybuowanym i publicznie dostępnym klonem RHEL® 9 beta. Pozwoli nam to na szybsze tworzenie i utrzymanie wersji EuroLinux 9.0 ogólnej dostępności dzięki rozszerzonym procesom QA i dojrzałym procesom przebudowy.

Uniwersalne skrypty migracyjne

Udostępniliśmy uniwersalne skrypty migracyjne. Są one dostępne pod adresem https://github.com/EuroLinux/eurolinux-migration-scripts. Co ważne, skrypty te aktualizują wszystkie pakiety dystrybucji, z której migrujemy. Po migracji nie pozostają żadne paczki poprzedniego vendora. Jest to realizacja jednego z postulatów, które zgłaszali nam klienci. Dodatkowo skrypty posiadają opcje umożliwiające dostosowanie ich działania do indywidualnych wymagań. Przebieg migracji opisaliśmy tutaj. Znajduje się tam również poradnik wideo.

Ponieważ zarówno EuroLinux 9.0, jak i upstream są na dzień dzisiejszy wersjami beta, wiele może się zmienić, zanim finalne wydanie ujrzy światło dzienne. Z tego powodu skrypt nie obejmuje migracji z tych wersji beta. Jednak podczas implementacji dodatkowej logiki mogą wystąpić pewne warunki, które sprawdzają wersję nr 9. Wynika to z faktu, że różnice między systemem EuroLinux 9 i 8 nie będą tak duże jak między 8 i 7.

Repozytoria HA i RS

EuroLinux 9 beta zawiera w standardzie repozytoria High Availability i Resilient Storage. Znacznie zwiększają one możliwości systemu i pozwalają na łatwiejszą migrację, zwłaszcza z bardzo drogich rozwiązań klastrowych innych producentów.

Otwarty buildroot x86_64

Zgodnie z naszą ideą „developer-first” i podejściem zorientowanym na społeczność, wraz z systemem EuroLinux 9 został opublikowany otwarty buildroot. W ten sposób EuroLinux po raz kolejny będzie jedynym producentem systemu operacyjnego Enterprise, który udostępni społeczności pełne drzewa budowania. Zawierają one wszystkie wyprodukowane pakiety dla paczek zawartych w różnych repozytoriach. W szczególności pakiety -devel zawierające między innymi nagłówki niezbędne do budowania własnego oprogramowania na platformy Enterprise Linux.

Poniżej znajduje się przykładowy plik .repo, który zawiera adresy do repozytoriów z wyżej wymienionym buildrootem dla EuroLinux 9 beta.

Uwaga: te repozytoria powinny być używane do budowania pakietów – nie powinny być używane jako główne repozytoria systemu.

[certify-baseos-beta-x86_64-all]
name = EuroLinux BaseOS x86_64 ALL REPO (NOT SUPPORTED)
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/9/x86_64/certify-beta-BaseOS/all
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-eurolinux9
[certify-appstream-beta-x86_64-all]
name = EuroLinux AppStream x86_64 ALL REPO (NOT SUPPORTED)
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/9/x86_64/certify-beta-AppStream/all
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-eurolinux9
[certify-powertools-beta-x86_64-all]
name = EuroLinux PowerTools x86_64 ALL REPO (NOT SUPPORTED)
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/9/x86_64/certify-beta-PowerTools/all
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-eurolinux9

Otwarty buildroot i686

Zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze istnieje możliwość migracji ze starszego, niezbędnego dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, oprogramowania, które wymaga stosu uruchomienia dla aplikacji 32-bitowych. Co więcej, ze względu na rosnącą popularność Linuksa de facto nie da się jej w pełni porzucić – choćby z uwagi na wspieranie pełnej wersji WineHQ oraz gier komputerowych. Może więc pojawić się potrzeba zbudowania aplikacji dla architektury i686 ze względu na kompatybilność z istniejącym w przedsiębiorstwie środowiskiem pracy. Również w tym obszarze EuroLinux 9 dba o dostarczenie swoich korzeni budowania dla wspomnianej architektury.

EuroLinux jest jedynym systemem z rodziny Enterprise Linux, który dostarcza buildroot dla architektury i686.

Poniżej znajduje się, analogiczny do wcześniej wspomnianego, przykładowy plik .repo, który zawiera adresy do repozytoriów ze wspomnianym buildrootem dla architektury i686.

Uwaga: te repozytoria powinny być używane do budowania pakietów – nie powinny być używane jako główne repozytoria systemu.

[certify-baseos-beta-i686-all]
name = EuroLinux BaseOS i686 ALL REPO (NOT SUPPORTED)
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/9/i686/certify-beta-BaseOS/all
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-eurolinux9
[certify-appstream-beta-i686-all]
name = EuroLinux AppStream i686 ALL REPO (NOT SUPPORTED)
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/9/i686/certify-beta-AppStream/all
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-eurolinux9
[certify-powertools-beta-i686-all]
name = EuroLinux PowerTools i686 ALL REPO (NOT SUPPORTED)
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/9/i686/certify-beta-PowerTools/all
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-eurolinux9

Otwarta dokumentacja i JumpStart

Niedawno stworzyliśmy otwartą dokumentację dla systemu EuroLinux. Zależało nam na jak największej przejrzystości i możliwości zaangażowania społeczności, co skutkuje:

 • powtarzalnym procesem tworzenia dokumentacji – każdy użytkownik może ją zbudować i uruchomić lokalnie
 • możliwością zgłaszania pomysłów – nasi inżynierowie chętnie podejmą się opisania tematów, które społeczność uznaje za istotne i wymagające wyjaśnienia
 • możliwością zgłaszania poprawek – każdy może zgłaszać swoje poprawki do dokumentacji
 • możliwością zgłaszania własnej dokumentacji, by stała się częścią dokumentacji EuroLinux.

Otwarta dokumentacja jest dostępna pod adresem docs.euro-linux.com i hostowana przy pomocy mechanizmu GitHub Pages. Jest to nowy projekt, dlatego dokumentacja jest obecnie sukcesywnie uzupełniana.

System budowania Gaia 2.0 i 3.0 (WIP)

EuroLinux x86_64 został zbudowany z użyciem stosu Gaia 2.0. Obecnie budujemy EuroLinux 9 beta dla ARM64 (aarch64) z uaktualnionym stosem przebudowy. Jest to idealna okazja do dostarczenia stabilnego i sprawdzonego stosu kompilacji nowej generacji, który pozwala na tworzenie własnych dystrybucji i forków. Ta wersja zawiera lepsze wsparcie dla automatycznego przebudowywania modułów, nowe narzędzia do zarządzania erratami, nowe komendy i nowe narzędzia w stosie.

W stosie wytwórczym systemu wprowadzono dodatkowe usprawnienia. Dodano projekt Vardøger (pisany znakami ASCII jako vardoger), który zwiększa możliwości porównywania pakietów względem rozwiązania upstream.

Oprócz zwiększenia możliwości systemu budowania wprowadziliśmy zmiany marketingowe – zaczynając od Gaia 2.0. Zgodnie z sugestiami postanowiliśmy zmienić nazwę tego projektu, bo pierwotnie używane słowo bestia ma zarówno pozytywną, jak i negatywną konotację. Podczas głosowania została wybrana z mitologii greckiej nazwa „Gaia”, czyli Ziemia-Matka.

Open Core

Zmodernizowaliśmy nasz model udostępniania oprogramowania. Od wersji 8.3 EuroLinux dostępny jest zarówno w ramach płatnej subskrypcji, jak i bezpłatnie w modelu Open Core. Zaletą takiego rozwiązania jest dostarczanie jak największej wartości użytkownikom i społeczności. Jest to nowoczesny, przejrzysty i odpowiedzialny model biznesowy.

Od wersji 8.3 każdy użytkownik systemu EuroLinux oraz kontenerów EuroLinux otrzymuje pełny system wraz z aktualizacjami wydawanymi w tym samym czasie dla użytkowników korzystających z wersji płatnych i bezpłatnych.

Płatna wersja systemu dodatkowo zapewnia:

 • bezpośrednie wsparcie producenta
 • dostęp do wzbogaconych plików errat
 • dostęp do dodatkowych pakietów pośrednich (jeśli usługa wsparcia tego wymaga)
 • możliwość wpływu na rozwój produktu.

Kompletny stos – wszystkie wersje systemu

EuroLinux jest dostępny i wspierany w wersjach 9, 8.x, 7.x i 6.x. Dzięki temu może być używany jako jedyny system w ekosystemie organizacji.

Najnowsze wspierane wersje EuroLinux to:

 • 9 beta (limitowane nieprodukcyjne wsparcie)
 • 8.5 system objęty pełnym wsparciem
 • 7.9 system objęty pełnym wsparciem
 • 6.10 system objęty wsparciem EuroES (Extended Support – indywidualna subskrypcja).

EuroLinux 9.0 będzie również w pełni wspierany po wydaniu wersji produkcyjnej.

Autoryzowane szkolenia

Oprogramowanie, jak każde narzędzie, bez osób potrafiących prawidłowo je obsługiwać, jest mało użyteczne. Dlatego oferujemy także autoryzowane szkolenia z administracji systemami z rodziny Enterprise Linux na różnym poziomie zaawansowania:

W Q1 i Q2 2022 roku planujemy udostępnić dwa kolejne szkolenia:

 • Enterprise Linux Real Engineer
 • Enterprise Linux Ansible Engineer.

Pierwsze skupia się na konfiguracji wielu usług systemowych. Po jego ukończeniu uczestnik będzie umiał odnaleźć się w nowoczesnym środowisku, gdzie wiele usług, często zamkniętych w mikroserwisach lub kontenerach, musi ze sobą płynnie współpracować. Omawiane będą też cenne, z punktu widzenia wiedzy eksperckiej, zagadnienia dotyczące troubleshootingu i debugowania. Jest to zaktualizowana wersja szkolenia dla Enterprise Linux 7. Drugie szkolenie jest poświęcone procesom automatyzacji w Linuksie z wykorzystaniem technologii Ansible. Jest zalecane m.in. dla użytkowników EuroTower lub Ansible Tower.

Ekwiwalentny kurs szkoleniowy będzie oferowany dla systemu EuroLinux 9 około drugiej połowy 2022 roku/pierwszej połowy 2023 roku.

Support

Oprócz dostarczania własnych produktów świadczymy także profesjonalne wsparcie techniczne. Jego wyróżnikiem jest uproszczona procedura w 1. linii wsparcia, pozwalająca na szybki kontakt ze specjalistami (inżynierami i architektami) 2. i 3. linii wsparcia. Dodatkowo oferujemy dedykowane usługi profesjonalne dla klienta, usługi z zakresu capacity planningu, usługi audytu, asysty migracyjnej, strojenia systemów bazodanowych, wsparcia architekta systemowego, a także proaktywną opiekę ciągłą.

Erraty

Dostarczamy naszym klientom repozytoria zawierające oprócz pakietów także informacje o erratach, czyli poprawkach bezpieczeństwa, zwiększeniu możliwości danego pakietu oprogramowania lub naprawie błędów. Pliki te są istotne w przypadku wykorzystania systemu EuroLinux w środowiskach, w których aktualizacje oprogramowania są wymuszane głównie poprzez poprawki bezpieczeństwa.

Jasne stabilne plany i wytrwałość w działaniu

Projekt EuroLinux od początkowego wydania wersji 8 w sposób pełny informuje o swoich planach i ich ramach czasowych. W przeciwieństwie do wielu młodych organizacji i ich gałęzi, które powstały w ostatnim czasie, nie jesteśmy zależni od zewnętrznych sponsorów. Pozwala nam to na bycie autonomicznym i wytrwałym w dążeniu do celu, który jest mottem przewodnim naszej firmy: True Product – Real Support – Fair Price.

Dodatkowe moduły (Add-On) w cenie systemu

EuroLinux jest rozwiązaniem kompletnym, zawierającym w standardzie moduły, które w innych dystrybucjach są dostępne za dodatkową opłatą. Rozszerzają one funkcjonalności systemu i podnoszą jego wartość techniczną. Wśród nich są: High Availability i Resilient Storage. W najbliższej przyszłości udostępnimy również repozytoria NFV i RT.

Pełna zgodność wersji oprogramowania

System EuroLinux jest jedyną dostępną na rynku dystrybucją modułową, której pakiety RPM są 1 do 1 zgodne z wydaniami RHEL®. Wymagało to opracowania i wdrożenia systemu budowania pozwalającego na lokalną i powtarzalną kompilację pakietów.  Ponieważ EuroLinux 9 jako pierwszy wyszedł w wersji 9 beta, zdecydowaliśmy się zaprezentować tę zgodność na wersji 8.

Poniżej przykładowe zestawienie dla modułowego pakietu nginx:

System Package name Package version Release
RHEL® nginx 1.20.1 1.module+el8.5.0+13723+ab304644
EuroLinux nginx 1.20.1 1.module+el8.5.0+13723+ab304644
Oracle® Linux nginx 1.20.1 1.0.1.module+el8.5.0+20483+2c28049e

Golden Key

Dla klientów, którzy oczekują wsparcia technicznego, oferujemy zakup subskrypcji. Cena jednostkowa usługi nie tylko maleje wraz z ilością maszyn, ale dodatkowo od pewnego poziomu oferujemy subskrypcję Golden Key. Umożliwia ona organizacji używanie oprogramowania bez limitów ilościowych.

EuroLinux Gaia – czyli zbuduj swojego Linuksa

Autorskie narzędzie EuroLinux Gaia wprowadza nową przełomową funkcjonalność dla organizacji. Jest nią możliwość samodzielnego budowania (kompilowania) systemu operacyjnego z plików źródłowych we własnej infrastrukturze klienta. Jest to najwyższy możliwy poziom dostarczania systemu i wsparcia. Gwarantuje maksymalny poziom bezpieczeństwa (zaufania) oraz umożliwia customizację produktu. Pozwala także na stworzenie własnej, dedykowanej dystrybucji (forka).

W ramach rozwiązania klient otrzymuje:

 • system budowania EuroLinux Gaia
 • system porównywania oprogramowania z wyrocznią testową
 • Repozytoria Baterii, czyli pakietów nieuwzględnionych w dystrybucji, niezbędnych do jej budowania
 • wewnętrzną dokumentację EuroLinux Gaia dotyczącą budowania systemu
 • bezpośrednie wsparcie (on-site, telefon, e-mail) inżyniera automatyzacji budowania (ang. Release Engineer) systemu EuroLinux
 • subskrypcję Golden Key.

Aktualizacje dla CentOS po 2021

EuroLinux 8 jest rekomendowaną alternatywą dla CentOS 8, który wraz z końcem roku 2021 przestał otrzymywać stabilne aktualizacje i stał się dystrybucją doświadczalną. Ponieważ CentOS należy do rodziny Enterprise Linux, może używać stabilnych aktualizacji pochodzących od EuroLinux. Proces ten jest w pełni bezpieczny, odwracalny i nie wymaga reinstalacji systemu. Umożliwia to wydłużenie cyklu życia CentOS-a 8 do dnia 30-06-2029. Dlatego też firmy coraz częściej wybierają wsparcie EuroLinux, zwłaszcza dla środowisk z dużą ilością systemów. Dla takich organizacji przygotowaliśmy specjalną ofertę wsparcia.

Release Notes

Release Notes są dostępne w otwartej dokumentacji: EuroLinux 9.0 Beta Release Notes

Instalacja systemu i media instalacyjne

Skrócona instalacja systemu wraz z informacjami, skąd pobrać media instalacyjne, jest opisana w otwartej dokumentacji EuroLinux 9.0 Beta Jump Start.

Zgłaszanie uwag, błędów i pomysłów

Zgłaszanie uwag, błędów i pomysłów zostało opisane w dokumentacji.

Obrazy ISO i vagrantowe EuroLinux

 

Autorzy

Artykuły na blogu są pisane przez osoby z zespołu EuroLinux. 80% treści zawdzięczamy naszym developerom, pozostałą część przygotowuje dział sprzedaży lub marketingu. Dokładamy starań, żeby treści były jak najlepsze merytorycznie i językowo, ale nie jesteśmy nieomylni. Jeśli zauważysz coś wartego poprawienia lub wyjaśnienia, będziemy wdzięczni za wiadomość.