EuroLinux 8.7 beta

EuroLinux 8.7 beta wydany

12 października wydaliśmy wersję EuroLinux 8.7 beta. Jest ona zgodna z najnowszą wersją Red Hat® Enterprise Linux® 8.7 beta. Umożliwia przetestowanie nowości technicznych i kompatybilności z nadchodzącym EuroLinux 8.7. EuroLinux 8.7 beta jest najszybciej wydanym klonem Red Hat® Enterprise Linux® 8.7 beta.

12 października wydaliśmy wersję EuroLinux 8.7 beta. Jest ona zgodna z najnowszą wersją Red Hat® Enterprise Linux® 8.7 beta. Umożliwia przetestowanie nowości technicznych i kompatybilności z nadchodzącym EuroLinux 8.7. Wersja 8.7 beta to m.in. nowe wersje oprogramowania developerskiego (GCC 12, LLVM 14, Rust 1.62.1, NodeJS 18, Ruby 3.1). Zmiany dotyczą także bezpieczeństwa systemu – NSS nie wspiera już kluczy RSA krótszych niż 1023 bity.

W tym artykule opiszemy przewagi techniczne i nowe możliwości ekosystemu EuroLinux. Przedstawimy także notatki wydania (ang. release notes) wraz z dokumentacją startową. Wszystkie nowe elementy w wydaniu są oznaczone jako (Nowe) w nagłówku.

(Nowe) Najszybciej wydany klon RHEL® 8.7 beta

EuroLinux 8.7 beta jest najszybciej wydanym klonem Red Hat® Enterprise Linux® 8.7 beta.

(Nowe) Wersja 8.7 beta dla architektury ARM 64

Do tej pory, wydając wersje beta, szczególny nacisk kładliśmy na najpopularniejszą wersję x86_64. Następnie wydawaliśmy EuroLinux na ARM64. EuroLinux 8.7 beta jest pierwszym wydaniem, w którym równocześnie wydajemy wersję beta na architekturę x86_64 i ARM 64 (aarch64). Pozwoli to na jeszcze płynniejsze przejście z wersji 8.6 na 8.7 organizacjom wykorzystującym procesory ARM.

(Nowe) Otwarty buildroot aarch64 dla wersji beta

Poza EuroLinux żadna z dystrybucji pochodzących ze źródeł Red Hat® Enterprise Linux® (zarówno sam RHEL®, jak i te, które starają się nazywać systemami tworzonymi przez społeczność), nie udostępnia swoich „korzeni budowania” (ang. buildroot). Oznacza to, że osoby które nie bezpośrednio są zaangażowane w projekt, nie mogą w pełni korzystać z przywileju budowania własnego oprogramowania na danym systemie.

Za wyjątkiem EuroLinux wszystkie pozostałe systemy udostępniają repozytoria pozbawione wielu pakietów. W szczególności dotyczy to pakietów deweloperskich, zawierających m.in. nagłówki niezbędne do tworzenia własnego oprogramowania na platformy z rodziny Enterprise Linux. EuroLinux jako jedyny producent systemu operacyjnego Enterprise udostępnia społeczności pełne drzewa budowania. Zawierają one wszystkie wyprodukowane pakiety dla paczek zawartych w poszczególnych repozytoriach.

UWAGA: Pakiety oraz repozytoria dające dostęp do pełnego budowania nie są oficjalnie wspierane. W przypadku pakietów perlowych są one broken by design, ponieważ nie da się równocześnie udostępnić wszystkich artefaktów budowania i wspierać w 100% modułowości.

Poniżej przykładowy plik .repo, który zawiera adresy do repozytoriów BaseOS, AppStream i PowerTools dla architektury aarch64. Repozytoria te powinny służyć do budowania pakietów – nie należy z nich korzystać jako z głównych repozytoriów systemowych.

[baseos-beta-all]
name = EuroLinux BaseOS Beta ALL REPO (NOT SUPPORTED)
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/8/aarch64/beta-BaseOS/all
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-eurolinux8

[appstream-beta-all]
name = EuroLinux AppStream Beta ALL REPO (NOT SUPPORTED)
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/8/aarch64/beta-AppStream/all
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-eurolinux8

[powertools-beta-all]
name = EuroLinux PowerTools Beta ALL REPO (NOT SUPPORTED)
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/8/aarch64/beta-PowerTools/all
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-eurolinux8

Drzewa budowania EuroLinux są też dostępne w programie mock i w dostarczanym wraz z nim pakiecie mock-core-configs.

Open Core

Od wersji 8.3 EuroLinux dostępny jest zarówno w ramach płatnej wspieranej subskrypcji, jak i bezpłatnie w modelu Open Core. Zaletą takiego rozwiązania jest dostarczanie jak największej wartości użytkownikom i społeczności. Jest to nowoczesny, przejrzysty i odpowiedzialny model biznesowy.

Od wersji 8.3 każdy użytkownik systemu EuroLinux oraz kontenerów EuroLinux otrzymuje kompletny system wraz z aktualizacjami wydawanymi w tym samym czasie dla użytkowników korzystających z wersji płatnych i bezpłatnych.

Płatna wersja systemu dodatkowo zapewnia między innymi:

  • bezpośrednie wsparcie techniczne producenta
  • dostęp do dodatkowych pakietów pośrednich (jeśli usługa wsparcia tego wymaga)
  • możliwość wpływu na rozwój produktu.

Dystrybucja EuroLinux bez opłat dotyczy także wydanej wersji EuroLinux 9 oraz EuroLinux 9 Desktop.

Uniwersalne skrypty migracyjne

Udostępniliśmy uniwersalne skrypty migracyjne z systemów Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Oracle Linux, Rocky Linux i AlmaLinux do systemu EuroLinux. Są one dostępne pod adresem https://github.com/EuroLinux/eurolinux-migration-scripts. Co ważne, skrypty te aktualizują wszystkie pakiety dystrybucji, z której migrujemy. Po migracji nie pozostają żadne paczki poprzedniego vendora. Jest to realizacja jednego z ważnych postulatów, które zgłaszali nam klienci i użytkownicy. Dodatkowo skrypty posiadają opcje umożliwiające dostosowanie ich działania do indywidualnych wymagań. Przebieg migracji opisaliśmy między innymi tutaj. Znajduje się tam również poradnik wideo.

Otwarty buildroot x86_64 dla wersji beta

Otwarty buildroot x86_64 jest podstawą dla deweloperów pracujących w firmach, które budują rozwiązania na systemy z rodziny Enterprise Linux. Poniżej przykładowa konfiguracja.

[baseos-beta-all]
name = EuroLinux BaseOS Beta ALL REPO (NOT SUPPORTED)
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/8/x86_64/beta-BaseOS/all
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-eurolinux8

[appstream-beta-all]
name = EuroLinux AppStream Beta ALL REPO (NOT SUPPORTED)
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/8/x86_64/beta-AppStream/all
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-eurolinux8

[powertools-beta-all]
name = EuroLinux PowerTools Beta ALL REPO (NOT SUPPORTED)
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/8/x86_64/beta-PowerTools/all
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-eurolinux8

[ha-beta-all]
name=EuroLinux 8 HighAvailability Beta All
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/8/$basearch/beta-HighAvailability/all/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=file:///usr/share/distribution-gpg-keys/eurolinux/RPM-GPG-KEY-eurolinux8

[rs-beta-all]
name=EuroLinux 8 ResilientStorage Beta All
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/8/$basearch/beta-ResilientStorage/all/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=file:///usr/share/distribution-gpg-keys/eurolinux/RPM-GPG-KEY-eurolinux8

Drzewa budowania EuroLinux są też dostępne w programie mock i dostarczanym wraz z nim pakiecie mock-core-configs.

Otwarty buildroot i686

Mimo iż architektura 32-bitowa powoli odchodzi do lamusa, to nadal olbrzymia część oprogramowania wymaga stosu uruchomienia dla aplikacji 32-bitowych. Co więcej, ze względu na rosnącą popularność Linuksa de facto nie da się jej w pełni porzucić – choćby z uwagi na wspieranie pełnej wersji WineHQ oraz gier komputerowych. Boleśnie przekonał się o tym zespół Canonicala, który w Ubuntu 19.10 próbował porzucić wsparcie dla 32-bitowych bibliotek – co za tym idzie także wsparcie dla platform takich jak GOG czy Steam. Niezadowolenie społeczności i odpływ użytkowników był na tyle duży, że zdecydowano o przywróceniu bibliotek 32-bitowych.

Poniżej przykładowy plik repo, który zawiera adresy do repozytoriów BaseOS, AppStream i PowerTools w wersji beta dla architektury i686. Repozytoria te powinny służyć do budowania pakietów – nie należy z nich korzystać jako z głównych repozytoriów systemowych.

[baseos-beta-all]
name = EuroLinux BaseOS ALL REPO (NOT SUPPORTED)
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/8/i686/BaseOS/all
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-eurolinux8

[appstream-beta-all]
name = EuroLinux AppStream ALL REPO (NOT SUPPORTED)
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/8/i686/AppStream/all
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-eurolinux8

[powertools-beta-all]
name = EuroLinux PowerTools ALL REPO (NOT SUPPORTED)
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/8/i686/PowerTools/all
enabled=1
gpgcheck=1

Kompletny stos – wszystkie wersje systemu

EuroLinux jest dostępny i wspierany w wersjach 9.x, 8.x, 7.x i 6.x. Dzięki temu może być używany jako jedyny system w ekosystemie organizacji.

Najnowsze wspierane wersje EuroLinux to:

  • 9.0 – system objęty pełnym wsparciem
  • 8.7 beta – wersja rozwojowa
  • 8.6 – system objęty pełnym wsparciem
  • 7.9 – system objęty pełnym wsparciem
  • 6.10 – system objęty wsparciem Euro ELS (Extended Life Support – indywidualna subskrypcja).

Release notes

Release notes są dostępne w otwartej dokumentacji: EuroLinux 8.7 beta Release Notes.

Instalacja systemu i obrazy instalacyjne

Skrócona instalacja systemu wraz z informacjami, skąd wziąć media instalacyjne, została opisana w otwartej dokumentacji EuroLinux 8 Jump Start.

Obrazy instalacyjne są do pobrania pod linkiem: https://fbi.cdn.euro-linux.com/isos/

Autorzy

Artykuły na blogu są pisane przez osoby z zespołu EuroLinux. 80% treści zawdzięczamy naszym developerom, pozostałą część przygotowuje dział sprzedaży lub marketingu. Dokładamy starań, żeby treści były jak najlepsze merytorycznie i językowo, ale nie jesteśmy nieomylni. Jeśli zauważysz coś wartego poprawienia lub wyjaśnienia, będziemy wdzięczni za wiadomość.