Szanowni Państwo

Z dniem 30 czerwca 2024 roku:

W związku z powyższym możliwości skorzystania z ww. produktów zostaną ograniczone do pobrania dotychczasowych wersji w okresie 6 m-c, począwszy od 30 czerwca 2024.

Rekomendujemy:
  • podniesienie wersji systemów EuroLinux 7.x do wersji 8.x lub 9.x celem utrzymania możliwość korzystania z bezpiecznego i aktualizowanego systemu Enterprise Linux,
  • lub rozważenie migracji na produkty alternatywne.

Jednocześnie chcemy zaznaczyć, że powyższe zmiany nie powodują modyfikacji umów zawartych dotychczas ze spółką EuroLinux w zakresie dotyczącym ww. produktów. Usługi wsparcia technicznego objęte umowami w okresie ich obowiązywania będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

W przypadku pytań dotyczących powyżej wskazanych produktów lub chęci skorzystania ze wsparcia inżynierskiego w procesie zmiany zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem naszego partnera – firmy Linux Polska pod adresem [email protected], którego oferta obejmuje:

  • migrację systemów EuroLinux z wersji 7.x do 8.x/9.x.;
  • konsultacje w zakresie produktu EuroLinux w wersji 8.x/9.x.;
  • opracowanie planu migracji wraz z analizą rozwiązań alternatywnych;
  • konsultacje w zakresie Państwa potrzeb wywołanych powyższą zmianą;