EuroLinux 8.6 beta

EuroLinux 8.6 beta wydany 

Wydaliśmy wersję 8.6 beta systemu operacyjnego EuroLinux. Jest ona zgodna z najnowszą wersją upstream. Wydanie to skupia się na wsparciu dla nowoczesnych technologii bezpieczeństwa programów, jak OpenSSL 3.0, weryfikacja wersji polityk SELinuxa i aktualizacja algorytmów haszujących.

13 kwietnia 2022 r. wydaliśmy wersję 8.6 beta systemu operacyjnego EuroLinux. Jest ona zgodna z najnowszą wersją upstream. Wydanie to skupia się na wsparciu dla nowoczesnych technologii bezpieczeństwa programów, jak OpenSSL 3.0, weryfikacja wersji polityk SELinuxa i aktualizacja algorytmów haszujących. Do pakietu testującego jądro Linux czasu rzeczywistego – rteval – dodano możliwość określenia wartości progowej w mikrosekundach. Ujednolicono nazwy opcji w binariach Samby w ramach spójniejszego interfejsu użytkownika. Zmiany ucieszą także osoby pracujące z deep learningiem i głębokimi sieciami neuronowymi – pakiet OpenCV w EuroLinux 8.6 dostarcza moduły dnn oraz text.

Na początku artykułu opiszemy przewagi techniczne i nowe możliwości ekosystemu EuroLinux. Następnie przedstawimy linki do dokumentów notatek wydania (ang. release notes) wraz z dokumentacją startową. Wszystkie nowe elementy w wydaniu są oznaczone jako (Nowe)

Przewagi i wyróżniki technologiczne EuroLinux

(Nowe) Najszybciej wydany klon RHEL® 8.6 beta

EuroLinux jest pierwszym swobodnie dystrybuowanym i publicznie dostępnym klonem RHEL® 8.6 beta. Pozwoli nam to na szybsze stworzenie i udostępnienie EuroLinux 8.6 w wersji produkcyjnej dzięki rozszerzonym procesom QA i dojrzałym procesom przebudowy.

Uniwersalne skrypty migracyjne

Udostępniliśmy uniwersalne skrypty migracyjne. Są one dostępne pod adresem  https://github.com/EuroLinux/eurolinux-migration-scripts. Co ważne, skrypty te aktualizują wszystkie pakiety dystrybucji, z której migrujemy. Po migracji nie pozostają żadne paczki poprzedniego vendora. Jest to realizacja jednego z postulatów, które zgłaszali nam klienci. Dodatkowo skrypty posiadają opcje umożliwiające dostosowanie ich działania do indywidualnych wymagań. Przebieg migracji opisaliśmy tutaj. Znajduje się tam również poradnik wideo.

Repozytoria HA i RS

EuroLinux 8.6 zawiera w standardzie repozytoria High Availability i Resilient Storage. Zwiększają one znacząco możliwości systemu i pozwalają na łatwiejszą migrację, szczególnie z bardzo kosztownych rozwiązań klastrowych innych vendorów.

Otwarty buildroot x86_64 wraz z repozytoriami HA i RS

Do naszych otwartych korzeni budowania dodane są repozytoria HA i RS. Są one dostępne dla architektury x86_64, gdyż na innych architekturach nie występują.

Otwarty buildroot x86_64

Do tej pory żadna z dystrybucji pochodzących ze źródeł Red Hat® Enterprise Linux® (zarówno sam RHEL, jak i te, które starają się nazywać systemami tworzonymi przez społeczność), nie udostępnił swoich „korzeni budowania” (ang. buildroot). Oznacza to, że osoby niebędące w projekcie nie mogą w pełni korzystać z przywileju budowania własnego oprogramowania na danym systemie. Wszystkie te systemy udostępniają repozytoria pozbawione wielu pakietów. W szczególności pakietów deweloperskich, zawierających m.in. nagłówki niezbędne do tworzenia własnego oprogramowania na platformy z rodziny Enterprise Linux. EuroLinux jako jedyny producent systemu operacyjnego Enterprise udostępnia społeczności pełne drzewa budowania. Zawierają one wszystkie wyprodukowane pakiety dla paczek zawartych w poszczególnych repozytoriach.

UWAGA: Pakiety oraz repozytoria dające dostęp do pełnego budowania nie są oficjalnie wspierane. W przypadku pakietów perlowych są one broken by design, ponieważ nie da się równocześnie udostępnić wszystkich artefaktów budowania i wspierać w 100% modułowości.

Poniżej przykładowy plik .repo, który, zawiera adresy do repozytoriów certify-BaseOS-all, certify-AppStream-all i certify-PowerTools-all, ha-all i rs-all dla architektury x86_64. Repozytoria te powinny służyć do budowania pakietów – nie należy z nich korzystać jako z głównych repozytoriów systemowych.

[certify-baseos-all]
name = EuroLinux certify BaseOS ALL REPO (NOT SUPPORTED)
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/8-beta/x86_64/certify-BaseOS/all
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-eurolinux8

[certify-appstream-all]
name = EuroLinux certify AppStream ALL REPO (NOT SUPPORTED)
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/8-beta/x86_64/certify-AppStream/all
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-eurolinux8

[certify-powertools-all]
name = EuroLinux certify PowerTools ALL REPO (NOT SUPPORTED)
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/8-beta/x86_64/certify-PowerTools/all
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-eurolinux8


[ha-all]
name=EuroLinux 8 HighAvailability All
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/8-beta/$basearch/certify-HighAvailability/all/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=file:///usr/share/distribution-gpg-keys/eurolinux/RPM-GPG-KEY-eurolinux8

[rs-all]
name=EuroLinux 8 ResilientStorage All
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/8-beta/$basearch/certify-ResilientStorage/all/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=file:///usr/share/distribution-gpg-keys/eurolinux/RPM-GPG-KEY-eurolinux8

Odpowiednie konfiguracje dla programu do budowania paczek mock zostały zaproponowane w pull-request na GitHub.

Otwarty buildroot i686

Mimo iż architektura 32-bitowa powoli odchodzi do lamusa, to nadal olbrzymia część oprogramowania wymaga stosu uruchomienia dla aplikacji 32-bitowych. Co więcej, ze względu na rosnącą popularność Linuksa de facto nie da się jej w pełni porzucić – choćby z uwagi na wspieranie pełnej wersji WineHQ oraz gier komputerowych. Boleśnie przekonał się o tym zespół Canonicala, który w Ubuntu 19.10 próbował porzucić wsparcie dla 32-bitowych bibliotek – co za tym idzie także wsparcie dla platform takich jak GOG czy Steam. Niezadowolenie społeczności i odpływ użytkowników był na tyle duży, że zdecydowano o przywróceniu bibliotek 32-bitowych.

UWAGA: Podobnie jak dla wersji x86_64 pakiety i repozytoria dające dostęp do pełnego budowania nie są oficjalnie wspierane. W przypadku pakietów perlowych są one broken by design, ponieważ nie da się równocześnie udostępnić wszystkich artefaktów budowania i wspierać w 100% modułowości.

Poniżej przykładowy plik repo, który zawiera w sobie adresy do repozytoriów certify-BaseOS-all, certify-AppStream-all i certify-PowerTools-all dla architektury i686. Repozytoria te powinny służyć do budowania pakietów – nie należy z nich korzystać jako z głównych repozytoriów systemowych.

[certify-baseos-all]
name = EuroLinux certify BaseOS ALL REPO (NOT SUPPORTED)
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/8-beta/i686/certify-BaseOS/all
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-eurolinux8

[certify-appstream-all]
name = EuroLinux certify AppStream ALL REPO (NOT SUPPORTED)
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/8-beta/i686/certify-AppStream/all
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-eurolinux8

[certify-powertools-all]
name = EuroLinux certify PowerTools ALL REPO (NOT SUPPORTED)
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/8-beta/i686/certify-PowerTools/all
enabled=0
gpgcheck=1

Otwarta dokumentacja i JumpStart

Niedawno stworzyliśmy otwartą dokumentację dla systemu EuroLinux. Zależało nam na jak największej przejrzystości i możliwości zaangażowania społeczności, co skutkuje:

 • powtarzalnym procesem tworzenia dokumentacji – każdy użytkownik może ją zbudować i uruchomić lokalnie
 • możliwością zgłaszania pomysłów – nasi inżynierowie chętnie podejmą się opisania tematów, które społeczność uznaje za istotne i wymagające wyjaśnienia
 • możliwością zgłaszania poprawek – każdy może zgłaszać swoje poprawki do dokumentacji
 • możliwością zgłaszania własnej dokumentacji, by stała się częścią dokumentacji EuroLinux.

Otwarta dokumentacja jest dostępna pod adresem docs.euro-linux.com i hostowana przy pomocy mechanizmu GitHub Pages. Jest to nowy projekt, dlatego dokumentacja jest obecnie sukcesywnie uzupełniana.

Open Core

Zmodernizowaliśmy nasz model udostępniania oprogramowania. Od wersji 8.3 EuroLinux dostępny jest zarówno w ramach płatnej subskrypcji, jak i bezpłatnie w modelu Open Core. Zaletą takiego rozwiązania jest dostarczanie jak największej wartości użytkownikom i społeczności. Jest to nowoczesny, przejrzysty i odpowiedzialny model biznesowy.

Od wersji 8.3 każdy użytkownik systemu EuroLinux oraz kontenerów EuroLinux otrzymuje pełny system wraz z aktualizacjami wydawanymi w tym samym czasie dla użytkowników korzystających z wersji płatnych i bezpłatnych.

Płatna wersja systemu dodatkowo zapewnia:

 • bezpośrednie wsparcie producenta
 • dostęp do plików errat
 • dostęp do dodatkowych pakietów pośrednich (jeśli usługa wsparcia tego wymaga)
 • możliwość wpływu na rozwój produktu.

Kompletny stos – wszystkie wersje systemu

EuroLinux jest dostępny i wspierany w wersjach 8.x, 7.x i 6.x. Dzięki temu może być używany jako jedyny system w ekosystemie organizacji.

Najnowsze wspierane wersje EuroLinux to:

 • 9 beta (limitowane nieprodukcyjne wsparcie)
 • 8.5 – system objęty pełnym wsparciem
 • 7.9 – system objęty pełnym wsparciem
 • 6.10 – system objęty wsparciem EuroES (Extended Support – indywidualna subskrypcja).

Autoryzowane szkolenia

Oprogramowanie, jak każde narzędzie, bez osób potrafiących prawidłowo je obsługiwać, jest mało użyteczne. Dlatego oferujemy także autoryzowane szkolenia z administracji systemami z rodziny Enterprise Linux na różnym poziomie zaawansowania:

Support

Oprócz dostarczania własnych produktów świadczymy także profesjonalne wsparcie techniczne. Jego wyróżnikiem jest uproszczona procedura w 1. linii wsparcia, pozwalająca na szybki kontakt ze specjalistami (inżynierami i architektami) 2. i 3. linii wsparcia. Dodatkowo oferujemy dedykowane usługi profesjonalne dla klienta, usługi z zakresu capacity planningu, usługi audytu, asysty migracyjnej, strojenia systemów bazodanowych, wsparcia architekta systemowego, a także proaktywną opiekę ciągłą.

Erraty

Dostarczamy naszym klientom repozytoria zawierające oprócz pakietów także informacje o erratach, czyli poprawkach bezpieczeństwa, zwiększeniu możliwości danego pakietu oprogramowania lub naprawie błędów. Pliki te są istotne w przypadku wykorzystania systemu EuroLinux w środowiskach, w których aktualizacje oprogramowania są wymuszane głównie poprzez poprawki bezpieczeństwa.

Jasne stabilne plany i wytrwałość w działaniu

Projekt EuroLinux od początkowego wydania wersji 8 w sposób pełny informuje o swoich planach i ich ramach czasowych. W przeciwieństwie do wielu młodych organizacji i ich gałęzi, które powstały w ostatnim czasie, nie jesteśmy zależni od zewnętrznych sponsorów. Pozwala to na bycie autonomicznym i wytrwałym w dążeniu do celu, który jest mottem przewodnim naszej firmy: True Product – Real Support – Fair Price.

Dodatkowe moduły (Add-On) w cenie systemu

EuroLinux jest rozwiązaniem kompletnym, zawierającym w standardzie moduły, które w innych dystrybucjach są dostępne za dodatkową opłatą. Rozszerzają one funkcjonalności systemu i podnoszą jego wartość techniczną. Wśród nich są: Load Balancing, High Availability i Resilient Storage.

Pełna zgodność wersji oprogramowania

System EuroLinux jest jedyną dostępną na rynku dystrybucją modułową, której pakiety RPM są 1:1 zgodne z wydaniami RHEL®. Wymagało to opracowania i wdrożenia systemu budowania pozwalającego na lokalną i powtarzalną kompilację pakietów.

Poniżej przykładowe zestawienie dla modułowego pakietu nginx:

System Package name Package version Release
RHEL® nginx 1.14.1 9.module+el8.0.0+4108+af250afe
EuroLinux nginx 1.14.1 9.module+el8.0.0+4108+af250afe
Oracle® Linux nginx 1.14.1 9.0.1.module+el8.0.0+5347+9282027e

Temat budowania pakietów modułowych, tworzenia od podstaw systemu budowania oraz systemu operacyjnego odpornego na atak na łańcuch dostaw oprogramowania (ang. software supply-chain attack) zostanie szczegółowo opisany w najbliższym czasie.

Golden Key

Dla klientów, którzy oczekują wsparcia technicznego oferujemy zakup subskrypcji. Cena jednostkowa usługi nie tylko maleje wraz z ilością maszyn, ale dodatkowo od pewnego poziomu oferujemy subskrypcję Golden Key. Umożliwia ona organizacji używanie oprogramowania bez limitów ilościowych.

EuroLinux Gaia – czyli zbuduj swojego Linuksa

Autorskie narzędzie EuroLinux Gaia wprowadza nową przełomową funkcjonalność dla organizacji. Jest nią możliwość samodzielnego budowania (kompilowania) systemu operacyjnego z plików źródłowych we własnej infrastrukturze klienta. Jest to najwyższy możliwy poziom dostarczania systemu i wsparcia. Gwarantuje maksymalny poziom bezpieczeństwa (zaufania) oraz umożliwia customizację produktu. Pozwala także na stworzenie własnej, dedykowanej dystrybucji (forka).

W ramach rozwiązania klient otrzymuje:

 • system budowania EuroLinux Gaia
 • system porównywania oprogramowania z wyrocznią testową
 • Repozytoria Baterii, czyli pakietów nieuwzględnionych w dystrybucji, niezbędnych do jej budowania
 • wewnętrzną dokumentację EuroLinux Gaia dotyczącą budowania systemu
 • bezpośrednie wsparcie (on-site, telefon, e-mail) inżyniera automatyzacji budowania (ang. Release Engineer) systemu EuroLinux
 • subskrypcję Golden Key.

Aktualizacje dla CentOS po 2021

EuroLinux 8 jest rekomendowaną alternatywą dla CentOS 8, który wraz z końcem roku 2021 przestał otrzymywać stabilne aktualizacje i stał się dystrybucją doświadczalną. Ponieważ CentOS należy do rodziny Enterprise Linux, może używać stabilnych aktualizacji pochodzących od EuroLinux. Proces ten jest w pełni bezpieczny, odwracalny i nie wymaga reinstalacji systemu. Umożliwia to wydłużenie cyklu życia CentOS-a 8 do dnia 30.06.2029. Dlatego też firmy coraz częściej wybierają wsparcie EuroLinux, zwłaszcza dla środowisk z dużą ilością systemów. Dla takich organizacji przygotowaliśmy specjalną ofertę wsparcia.

Release notes

Release notes są dostępne w otwartej dokumentacji: EuroLinux 8.6 beta Release Notes.

Instalacja systemu i media instalacyjne

Skrócona instalacja systemu wraz z informacjami, skąd wziąć media instalacyjne, została opisana w otwartej dokumentacji EuroLinux 8 Jump Start

Pobierz ISO

Obrazy instalacyjne dostępne są do pobrania pod linkiem: https://fbi.cdn.euro-linux.com/isos/

Autorzy

Artykuły na blogu są pisane przez osoby z zespołu EuroLinux. 80% treści zawdzięczamy naszym developerom, pozostałą część przygotowuje dział sprzedaży lub marketingu. Dokładamy starań, żeby treści były jak najlepsze merytorycznie i językowo, ale nie jesteśmy nieomylni. Jeśli zauważysz coś wartego poprawienia lub wyjaśnienia, będziemy wdzięczni za wiadomość.