Wirtualizacja w EuroLinux 9

Wirtualizacja w EuroLinux 9 – co nowego?

EuroLinux 9 jako nowe wydanie systemu wprowadza szereg zmian w wirtualizacji i w powiązanych z nią narzędziach. Wiele komponentów zostało zastąpionych nowocześniejszymi odpowiednikami, które zwiększają wydajność oraz wprowadzają nowe funkcje. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej tym zmianom.

Wirtualizacja umożliwia nowoczesne i efektywniejsze wykorzystanie istniejących zasobów sprzętowych. Generuje duże oszczędności w zastosowaniach serwerowych, pozwala na budowanie elastycznego środowiska produkcyjnego i testowego oraz przygotowuje do transferu danych do chmury.

EuroLinux 9 jako nowe wydanie systemu wprowadza szereg zmian w wirtualizacji i w powiązanych z nią narzędziach. Wiele komponentów zostało zastąpionych nowocześniejszymi odpowiednikami, które zwiększają wydajność oraz wprowadzają nowe funkcje. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej tym zmianom. Na temat wirtualizacji można przeczytać także w naszym artykule o KVM, QEMU, libvirt i virt-managerze.

Główne zmiany

libvirt

W EuroLinux 9 libvirt wykorzystuje modularne demony, co pozwala na dokładniejszy tuning m.in. monitoringu czy optymalizacji zasobów. Monolityczny demon libvirtd nie jest już wspierany. Zalecamy przełączenie konfiguracji na modularne demony. W tym celu należy wywołać następujące komendy jako root:

systemctl stop libvirtd.service
systemctl stop libvirtd{,-ro,-admin,-tcp,-tls}.socket
systemctl disable libvirtd.service
systemctl disable libvirtd{,-ro,-admin,-tcp,-tls}.socket

for drv in qemu interface network nodedev nwfilter secret storage do systemctl unmask virt${drv}d.service systemctl unmask virt${drv}d{,-ro,-admin}.socket systemctl enable virt${drv}d.service systemctl enable virt${drv}d{,-ro,-admin}.socket done

for drv in qemu network nodedev nwfilter secret storage do systemctl start virt${drv}d{,-ro,-admin}.socket done

Grafika

Protokół wyświetlania zdalnego SPICE nie jest wspierany w EuroLinux 9. Chociaż jest on dostępny z poziomu wyboru w virt-managerze, próba zaaplikowania go zakończy się wyjątkiem o treści:

Error changing VM configuration: unsupported configuration: spice graphics are not supported with this QEMU

Zalecamy wykorzystanie alternatywnych protokołów wyświetlania jak VNC, RDP, HP ZCentral Remote Boost czy Mechdyne TGX.

Na EuroLinux 9 maszyny wirtualne z systemami z interfejsem graficznym powinny korzystać z wirtualnych kart graficznych virtio-vga i virtio-gpu.

GNOME Boxes

Oprogramowanie GNOME Boxes zostało w EuroLinux 9 usunięte. Korzystało ono bowiem z protokołu graficznego SPICE, o którym pisaliśmy wyżej. GNOME Boxes można jednak zainstalować z repozytorium Flathub. Wersja ta nadal wykorzystuje protokół SPICE. Warto mieć na uwadze, że jest to nieoficjalna, niewspierana przez EuroLinux 9 metoda.

virt-manager

Graficzny interfejs zarządzania maszynami wirtualnymi virt-manager mimo występowania w repozytoriach EuroLinux 9 nie jest już oficjalnie wspierany w najnowszej wersji systemu. Do zarządzania wirtualizacją z poziomu graficznego interfejsu użytkownika zalecamy używanie konsoli webowej Cockpit. Warto pamiętać, że niektóre funkcje dostępne w virt-managerze mogą jeszcze nie być dostępne w Cockpicie.

Ze względu na wysokie zainteresowanie i przyzwyczajenia użytkowników virt-manager prawdopodobnie będzie również dostępny w niewspieranym, nieoficjalnym repozytorium EPEL po wyodrębnieniu z repozytoriów EuroLinux 9. Aby dodać to repozytorium, należy wykonać:

sudo dnf install -y epel-release

Migawki

Tworzenie migawek jest wspierane tylko dla maszyn działających w trybie legacy BIOS, a nie UEFI. Obecny mechanizm nie jest jednak oficjalnie wspierany do zastosowań produkcyjnych. W przyszłych wersjach minor EuroLinux 9 pojawi się nowa implementacja mechanizmu migawek.

Format wirtualnych dysków

EuroLinux 9 nie wspiera dysków w formacie qcow2-v2. Zalecamy używanie dysków w formacie qcow2-v3. Aby skonwertować dysk z formatu qcow-v2, należy skorzystać z polecenia qemu-img amend.

Cockpit – przykład użycia

W tym części przedstawimy, jak zarządzać maszynami wirtualnymi z poziomu graficznej konsoli webowej Cockpit. Stworzymy w tym celu prostą maszynę wirtualną z systemem EuroLinux 8.

W pierwszej kolejności należy zainstalować wtyczkę machines dla Cockpit:

$ sudo dnf install cockpit-machines

oraz włączyć Cockpit:

$ sudo systemctl enable cockpit --now

Następnie należy otworzyć przeglądarkę, udać się pod adres http://127.0.0.1:9090 i zalogować się za pomocą loginu i hasła używanego w danym systemie.

Po przejściu do panelu Virtual Machines klikamy przycisk Create VM.

EuroLlinux 9

Wypełniamy formularz odpowiednimi danymi. Jako że EuroLinux jest binarnie zgodny z RHEL®, w zakładce Operating system wybieramy Red Hat® Enterprise Linux®. Maszyna wirtualna zostanie utworzona po kliknięciu przycisku Create.

EuroLlinux 9

 

EuroLlinux 9

Jak widać, maszyna została utworzona i mamy już dostęp do graficznej konsoli instalacyjnej systemu. Możemy więc zainstalować zwirtualizowany system EuroLinux 8.

EuroLlinux 9

Podsumowanie

Zmian w tematyce okołowirtualizacyjnej w EuroLinux 9 jest dosyć dużo w stosunku do technologii dostępnych w wydaniu nr 8. Zachęcamy do korzystania ze wspomnianych w artykule nowocześniejszych odpowiedników ówczesnych narzędzi i technologii przeglądarkowych.

Autorzy

Artykuły na blogu są pisane przez osoby z zespołu EuroLinux. 80% treści zawdzięczamy naszym developerom, pozostałą część przygotowuje dział sprzedaży lub marketingu. Dokładamy starań, żeby treści były jak najlepsze merytorycznie i językowo, ale nie jesteśmy nieomylni. Jeśli zauważysz coś wartego poprawienia lub wyjaśnienia, będziemy wdzięczni za wiadomość.