software defined storage

Software-Defined Storage (SDS) – przyszłość danych

Transformacja cyfrowa powoduje błyskawiczny wzrost ilości generowanych danych. Równocześnie szybko rośnie zapotrzebowanie na pojemność pamięci masowych. Tradycyjne rozwiązania, takie jak SAN, NAS czy DAS mają pewne wady. Z pomocą przychodzi Software-Defined Storage, którego przykładem jest EuroStorage oparty o projekt Ceph™.

Transformacja cyfrowa powoduje błyskawiczny wzrost ilości generowanych danych. Równocześnie szybko rośnie zapotrzebowanie na pojemność pamięci masowych. Tradycyjne rozwiązania, takie jak SAN (ang. Storage Area Network), NAS (ang. Network-Attached Storage) czy DAS (ang. Direct-Attached Storage) mają pewne wady. Jedną z podstawowych jest wzrost kosztów ich tworzenia i rozbudowywania w miarę wzrostu ich pojemności oraz zazwyczaj jednoczesny spadek zarówno szybkości, jak i bezpieczeństwa. Z pomocą przychodzi Software-Defined Storage (pamięć masowa zdefiniowana programowo) – którego przykładem jest EuroStorage oparty o projekt Ceph™.

Firmy analityczne, takie jak IDC czy Gartner zapowiadają dalszy dynamiczny wzrost generowanych danych. Powodem są między innymi systemy internetu rzeczy (IoT), autonomiczne samochody, sztuczna inteligencja, miliardy smartfonów oraz wiele innych. Należy zaznaczyć, że rozmiar przechowywanych danych wzrósł w ciągu ostatnich 10 lat o 5000%. Wzrost ten stanowi poważne wyzwanie dla administratorów zarówno w zakresie zarządzania, jak i bezpieczeństwa danych. Czy wobec tego pamięć masowa jest wąskim gardłem w rozwoju nowoczesnych rozwiązań i aplikacji? Niekoniecznie. Postęp technologiczny w tej materii jest bardzo szybki i dotyczy zarówno sprzętu, jak i programowych technologii. Jednym z owoców tego postępu, mogącym sprostać tym wyzwaniom, jest właśnie pamięć masowa zdefiniowana programowo (Software-Defined Storage).

Czym jest Software-Defined Storage?

Software-Defined Storage to rozwiązanie, które tworzy wirtualne systemy pamięci masowych. Dzięki temu pozwala odseparować, de facto uniezależnić oprogramowanie usług pamięci masowej od sprzętu, na którym ono pracuje. Zapewnia to wysoką mobilność oraz lepsze możliwości zarządzania i kontroli. SDS zwiększa również elastyczność poprzez możliwość realizowania usług na serwerach lub w pamięci masowej albo i tu, i tu. Środowisko pamięci masowej zdefiniowanej programowo jest wolne od ograniczeń systemów stricte fizycznych (np. RAID). Zasoby są uproszczone, dzięki czemu można je wykorzystać bardziej efektywnie.

Zalety Software-Defined Storage

Do największych zalet Software-Defined Storage należy:

 • możliwość działania na sprzęcie powszechnego użytku
 • modularność
 • odporność na awarie
 • autonomiczne działanie i automatyczne reagowanie na awarie
 • znaczna redukcja kosztów
 • rzadsza konieczność wymiany sprzętu w przypadku aktualizacji.

Mocną cechą Software-Defined Storage jest fakt, iż w przypadku awarii któregoś z węzłów (serwerów) jego pracę w sposób automatyczny przejmuje inny węzeł. Następuje jego szybka konfiguracja oraz przesunięcie zasobów do puli całego systemu. Co równie ważne, w przypadku SDS, teoretycznie, nie występują tak naprawdę żadne ograniczenia w zakresie jego skalowalności. Przy odpowiedniej konfiguracji wraz ze wzrostem liczby węzłów rośnie wydajność całego systemu.

EuroStorage – Ceph™ klasy Enterprise

Przykładem rozwiązania typu Software-Defined Storage jest EuroStorage oparty o społecznościowy projekt Ceph™. EuroStorage został jednak wzbogacony o pewne wyróżniki technologiczne, dzięki którym stał się w pełni wspieranym rozwiązaniem klasy Enterprise. Jednocześnie nie zawiera licznych modyfikacji podstawowego kodu, co umożliwia uniknięcie sytuacji „vendor lock-in”.

EuroStorage wyróżnia się względem społecznościowej wersji Ceph™ (ang. community):

 • dłuższym cyklem życia
 • dostępem do aktualizacji wraz z erratami
 • profesjonalnym wsparciem technicznym realizowanym telefonicznie oraz webowo przez architektów i inżynierów w języku polskim i angielskim, także z możliwością wsparcia na miejscu u klienta (on-site)
 • centralnym punktem wsparcia dla wielu rozwiązań
 • prostą i przejrzystą ofertą bez ukrytych kosztów lub niespodzianek
 • ofertą autoryzowanych szkoleń z zarządzania i użytkowania rozwiązania (Szkolenie EuroStorage Administration).

Ponadto w ramach Proaktywnej Opieki Ciągłej oferujemy:

 • administrację rozwiązaniem przez cały okres jego cyklu życia
 • doradztwo na etapie projektowania infrastruktury i zakupu sprzętu
 • przeprowadzenie analizy porównawczej różnych systemów i rozwiązań SDS
 • wsparcie w instalacji i konfiguracji rozwiązania
 • wsparcie w tuningu i dostrajaniu klastra EuroStorage oraz innych rozwiązań opartych o Ceph™.

Software-Defined Storage w liczbach

Z badania przeprowadzonego w 2017 roku przez firmę DataCore wynikało, iż globalne wydatki na Software-Defined Storage będą stale rosły. 13% badanych firm zadeklarowało wówczas przeznaczenie 25% budżetu kierowanego na pamięć masową właśnie na SDS. 16% z nich miało przeznaczyć na ten cel do 25% wszystkich dostępnych środków finansowych. Główne powody wdrażania tego rozwiązania w firmach to: uproszczenie zarządzania różnymi rodzajami pamięci (55%), chęć zapewnienia prawidłowego działania środowiska bez względu na zmiany technologiczne (53%) oraz chęć uniknięcia uzależnienia od jednego dostawcy (o czym napisaliśmy wyżej). Z kolei firma analityczna IDC prognozowała, że wydatki na Software-Defined Storage będą rosły co roku o 13,5%.

Dziś okazuje się, że mimo iż globalne przychody z systemów pamięci masowych w znaczeniu ogólnym nieco spadły (o 0.6%), to rynek Software-Defined Storage rzeczywiście ciągle rośnie, nawet szybciej, niż się spodziewano. W 2018 roku został on wyceniony przez Market Research Engine na 6,27 mld dolarów. Co więcej, firma przewiduje, że do 2025 roku osiągnie on już 31,5 mld dolarów, odnotowując CAGR (skumulowany roczny wskaźnik wzrostu) na poziomie 29,19%. Natomiast Transparency Market Research przewiduje, że do 2027 r. będzie to już 53,6 mld dolarów przy CAGR wynoszącym ~ 25%.

Warto wspomnieć, iż Data Center Group w trzecim kwartale 2019 roku w segmentach infrastruktury definiowanej programowo (SDI) i pamięci masowej odnotowała wzrost przychodów o ponad 40% rok do roku.

Eric Burgener, dyrektor w IDC uważa, że: „Dla firm wdrażających cyfrową transformację, SDS jest przydatnym rozwiązaniem ułatwiającym zwiększenie elastyczności systemu IT, a także zmniejszenie kosztów kapitałowych dzięki możliwości wykorzystania standardowych pamięci masowych powszechnie dostępnych na rynku”.

Więcej na temat pamięci masowej, Cepha™ oraz idei i zastosowania rozwiązania EuroStorage przeczytacie na naszych stronach.

Autorzy

Artykuły na blogu są pisane przez osoby z zespołu EuroLinux. 80% treści zawdzięczamy naszym developerom, pozostałą część przygotowuje dział sprzedaży lub marketingu. Dokładamy starań, żeby treści były jak najlepsze merytorycznie i językowo, ale nie jesteśmy nieomylni. Jeśli zauważysz coś wartego poprawienia lub wyjaśnienia, będziemy wdzięczni za wiadomość.