Optimizing the Efficiency of EuroLinux

Optymalizacja wydajności systemu EuroLinux 8

W systemie EuroLinux 8 domyślnie zainstalowany i aktywny jest program tuned, który pozwala w prosty sposób dostroić system do najlepszej wydajności, w zależności od wybranego scenariusza użytkowania. W tym artykule pokażemy, jak go używać.

W systemie EuroLinux 8 domyślnie zainstalowany i aktywny jest program tuned, który pozwala w prosty sposób dostroić system do najlepszej wydajności, w zależności od wybranego scenariusza użytkowania. Dziś pokażemy, jak go używać.

Poleceniem tuned-adm możemy przełączyć się na jeden z dostępnych profili wydajności, np. na profil zbalansowany, oszczędzający energię, desktopowy, na profile przeznaczone dla maszyn wirtualnych i hostów maszyn wirtualnych, profile zwiększające wydajność z naciskiem na niskie opóźnienia, wysoką przepustowość pamięci masowej lub sieci czy profile przygotowane specjalnie pod bazy Oracle lub MS SQL Server.

Listę domyślnie dostępnych profili w systemie EuroLinux 8, wyświetlimy poleceniem tuned-adm z parametrem list:

[eurolinux@el84 ~]$ tuned-adm list
Available profiles:
- accelerator-performance   - Throughput performance based tuning with disabled higher latency STOP states
- balanced          - General non-specialized tuned profile
- desktop           - Optimize for the desktop use-case
- hpc-compute         - Optimize for HPC compute workloads
- intel-sst          - Configure for Intel Speed Select Base Frequency
- latency-performance     - Optimize for deterministic performance at the cost of increased power consumption
- network-latency       - Optimize for deterministic performance at the cost of increased power consumption, focused on low latency network performance
- network-throughput     - Optimize for streaming network throughput, generally only necessary on older CPUs or 40G+ networks
- optimize-serial-console   - Optimize for serial console use.
- powersave          - Optimize for low power consumption
- throughput-performance   - Broadly applicable tuning that provides excellent performance across a variety of common server workloads
- virtual-guest        - Optimize for running inside a virtual guest
- virtual-host        - Optimize for running KVM guests
Current active profile: virtual-guest

Dodatkowe, dostępne do pobrania paczki z profilami tuned, można wyszukać za pomocą poleceń dnf search tuned-profiles-* lub dnf list tuned-profiles-*:

[eurolinux@el84 ~]$ dnf search tuned-profiles-*
Last metadata expiration check: 0:07:00 ago on Thu 16 Nov 2021 12:02:48 AM CET.
========================= Name Matched: tuned-profiles-* ==========================
tuned-profiles-atomic.noarch : Additional tuned profile(s) targeted to Atomic
tuned-profiles-compat.noarch : Additional tuned profiles mainly for backward
               : compatibility with tuned 1.0
tuned-profiles-cpu-partitioning.noarch : Additional tuned profile(s) optimized for
                    : CPU partitioning
tuned-profiles-mssql.noarch : Additional tuned profile(s) for MS SQL Server
tuned-profiles-oracle.noarch : Additional tuned profile(s) targeted to Oracle loads

Aktywny w systemie profil wyświetlimy poleceniem tuned-adm z parametrem active:

[eurolinux@el84 ~]$ tuned-adm active                           
Current active profile: virtual-guest

Przełączenie między profilami uzyskamy, podając w pierwszym parametrze zwrot profile, a w drugim nazwę nowego, wybranego profilu:

[eurolinux@el84 ~]$ sudo tuned-adm profile network-latency
[eurolinux@el84 ~]$ tuned-adm active
Current active profile: network-latency

Możemy też przełączyć się na rekomendowany dla naszego systemu profil, korzystając z parametru recommend. Rekomendacja jest oparta na różnych charakterystykach systemu, m.in. na informacji, czy system jest maszyną wirtualną oraz na opcjach wybranych podczas instalacji systemu EuroLinux:

[eurolinux@el84 ~]$ sudo tuned-adm profile $(tuned-adm recommend)
[eurolinux@el84 ~]$ tuned-adm active
Current active profile: virtual-guest

Kokpit

Procedury zmiany profilu możemy również dokonać w sposób wizualny w webowej aplikacji cockpit. W tym celu w pierwszej kolejności musimy aktywować tę aplikację poleceniem:

sudo systemctl enable --now cockpit.socket

 

Następnie możemy otworzyć okno przeglądarki. W pasku adresu, po https, należy podać IP maszyny, na której zainstalowany jest system EuroLinux oraz port 9090. Po wprowadzeniu tych danych do przeglądarki ujrzymy stronę z oknem logowania do systemu:

Optimizing the Efficiency of EuroLinux

Zmian w profilach mogą dokonywać tylko użytkownicy uprzywilejowani – należy o tym pamiętać na etapie logowania się do cockpitu. Po zalogowaniu wyświetli się ekran przeglądu informacji o systemie wraz z aktualnie wykorzystywanym profilem wydajności:

Optimizing the Efficiency of EuroLinux

Możemy teraz kliknąć nazwę aktywnego profilu i w nowym oknie wybrać dowolny profil, zatwierdzając zmianę przyciskiem Zmień profil:

Optimizing the Efficiency of EuroLinux

Podsumowanie

Po dodatkowej konfiguracji tuned potrafi dynamicznie zmieniać profile w zależności od obciążenia systemu, reagując na aktualną sytuację na serwerze. Profile dostarczane przez dystrybucję są przechowywane w podkatalogu /usr/lib/tuned, a profile zdefiniowane przez użytkownika w podkatalogu /etc/tuned. Jeżeli w obu miejscach znajdują się profile o tej samej nazwie, to profile zdefiniowane przez użytkownika mają pierwszeństwo przed systemowymi. Tworzenie własnych profili opisane jest w manualu tuned.conf(5).

Tym prostym sposobem zmiany profilu wydajności, według wymaganego i narzuconego scenariusza użytkowania maszyny, może dokonać użytkownik bez szczegółowej wiedzy na temat dostrajania systemu. Jest to jedna z wielu zalet systemu EuroLinux 8 i innych systemów klasy Enterprise Linux.

Autorzy

Artykuły na blogu są pisane przez osoby z zespołu EuroLinux. 80% treści zawdzięczamy naszym developerom, pozostałą część przygotowuje dział sprzedaży lub marketingu. Dokładamy starań, żeby treści były jak najlepsze merytorycznie i językowo, ale nie jesteśmy nieomylni. Jeśli zauważysz coś wartego poprawienia lub wyjaśnienia, będziemy wdzięczni za wiadomość.