Wydatki na IT

Rosną globalne wydatki na IT – raport EuroLinux

Popyt na rozwiązania informatyczne nadal będzie rósł. Nie stłumią go ani wojny handlowe, ani gospodarcza niepewność. Gartner przewiduje, że globalne wydatki na IT wyniosą w 2019 roku 3,77 biliona dolarów. Będzie to stanowiło 3,2%-owy wzrost w stosunku do poprzedniego roku. Wzrost rynku IT nieco wyhamuje. Jego hamulcem mają być zarówno czynniki makroekonomiczne, jak i brak […]

Popyt na rozwiązania informatyczne nadal będzie rósł. Nie stłumią go ani wojny handlowe, ani gospodarcza niepewność. Gartner przewiduje, że globalne wydatki na IT wyniosą w 2019 roku 3,77 biliona dolarów. Będzie to stanowiło 3,2%-owy wzrost w stosunku do poprzedniego roku.

Wzrost rynku IT nieco wyhamuje. Jego hamulcem mają być zarówno czynniki makroekonomiczne, jak i brak specjalistów. To opóźnia bowiem wdrożenie nowych technologii, takich jak na przykład Internet Rzeczy. Analitycy Gartnera prognozują jednak, że pomimo spadku dynamiki wzrostu wydatków na rozwiązania IT w 2019 względem 2018 roku, wzrost ten nadal będzie znaczny. Gartner podaje, iż firmy z całego świata wydadzą bowiem na rozwiązania informatyczne w tym roku o 3,2% więcej niż w ubiegłym, czyli aż 3,77 biliona dolarów. W przeliczeniu na polską walutę daje to niebagatelną kwotę ponad 14,3 biliona złotych. Popytu, mimo powszechnych obaw, nie stłumi obecna niepewna sytuacja na rynku, ponieważ jest wiele obszarów, które dalej będą generowały wzrost. Duży wpływ na rozwój tej branży ma wszechobecna cyfryzacja przedsiębiorstw.

„Pomimo niepewności napędzanej pogłoskami o recesji, Brexitem i wojnami handlowymi, prawdopodobnym scenariuszem dla wydatków na IT w 2019 r. jest ich wzrost” – twierdzi John-David Lovelock, wiceprezes ds. Badań w firmie Gartner.

Już teraz firmy czynią pewne zmiany, dostosowując się do tych segmentów, które będą napędzały wzrost w przyszłości. Wydatki są bowiem przenoszone z nasyconych segmentów, takich jak lokalna infrastruktura centrów danych, komputery czy telefony komórkowe, do usług w chmurze oraz Internetu Rzeczy (Internet of Things).

„IT nie jest już tylko platformą umożliwiającą organizacjom prowadzenie działalności. Staje się motorem, który porusza biznes. […] W miarę rozwoju cyfrowego biznesu i cyfrowych ekosystemów biznesowych IT staje się czynnikiem łączącym biznes” – dodaje Lovelock.

Oprogramowanie dla firm

Kluczowym elementem napędzającym wydatki na rozwiązania informatyczne w 2019 roku będzie oprogramowanie dla firm (ERP, SCM, CRM, oprogramowanie Open Source). Gartner szacuje, że wzrosną one w tym segmencie o 8,5% w stosunku do ubiegłego roku i wyniosą 431 miliardów dolarów. Tendencję wzrostową obserwujemy także po rosnącej liczbie sprzedawanych subskrypcji na systemy operacyjne EuroLinux. Analitycy Gartnera twierdzą też, że większa część budżetu zarezerwowanego na oprogramowanie typu Enterprise, firmy przeznaczą na chmurę, czyli model Software as a Service (oprogramowanie jako usługa). O chmurowych trendach rynkowych oraz firmach przodujących w tej technologii pisaliśmy na naszym blogu.

Usługi IT

Specjaliści Gartnera spodziewają się, że w 2019 roku przedsiębiorstwa nieco zoptymalizują wydatki na zewnętrzne usługi (np. doradztwo). Badania wykazały bowiem, że tylko 46% ankietowanych firm uważa usługi IT i konsolidację dostawców za najskuteczniejsze metody optymalizacji kosztów. W związku z powyższym wzrost wydatków na usługi IT nieco spowolni. Jednak nadal będzie to koszt o 4,7% wyższy w stosunku do ubiegłego roku i wyniesie ponad 1 bilion dolarów.

Systemy centrów danych

Mimo iż wzrost wydatków na systemy centrów danych (w tym technologie sieciowe, pamięci masowe i serwery) nie będzie tak spektakularny, jak w ubiegłym roku, kiedy wynosił 11,3%, to i tak w 2019 roku pozostanie on na relatywnie wysokim poziomie. Koszty przeznaczone na rozwiązania w tym segmencie wzrosną bowiem o 4,2% rok do roku i wyniosą 210 miliardów dolarów. Wychodząc jeszcze dalej w przyszłość, Gartner prognozuje, że ten fragment rynku mocno wyhamuje w 2020 roku. Firmy ograniczą bowiem swoje wydatki na systemy centrów danych, a globalnie spadną one o prawie 4%.

Urządzenia

W 2018 roku doszło do pomniejszenia wydatków na telefony komórkowe o 1,2%. Powodem tego było wprowadzenie przez Samsunga wyraźnie różniących się od siebie smartfonów premium oraz wysokie upusty cenowe na flagowe modele od Apple. W rezultacie konsumenci zachowali swoje telefony, co doprowadziło do zahamowania sprzedaży. Gartner zapowiada jednak, że pomimo spowolnienia na rynku telefonów komórkowych, segment urządzeń (komputery, tablety, drukarki) wzrośnie w 2019 roku o 1,6%, a wydatki wyniosą 679 miliardów dolarów. Największe i najbardziej nasycone rynki smartfonów, takie jak Chiny, Stany Zjednoczone i Europa Zachodnia nadal są bowiem napędzane przez cykle wymiany sprzętu starego sprzętu na nowy.

Usługi telekomunikacyjne

Największa część wydatków zostanie rozdysponowana w segmencie usług telekomunikacyjnych (w tym stacjonarne i mobilne usługi oraz zunifikowana komunikacja). Według Gartnera w 2019 roku wzrosną one o 1,3% względem ubiegłego roku i wyniosą ponad 1,4 biliona dolarów.

Pod spodem tabela zestawiająca globalne wydatki na IT w 2018 roku oraz prognozy na lata 2019-2020.

Kategoria Wydatki w 2018 r.
(bln dol.)
Wzrost w 2018 r.
(%)
Wydatki w 2019 r.
(bln dol.)
Wzrost w 2019 r.
(%)
Wydatki w 2020 r.
(bln dol.)
Wzrost w 2020 r.
(%)
Systemy centrów danych 0,202 11,3 0,210 4,2 0,202 -3,9
Oprogramowanie dla firm 0,397 9,3 0,431 8,5 0,466 8,2
Urządzenia 0,669 0,5 0,679 1,6 0,689 1,4
Usługi IT 0,983 5,6 1,030 4,7 1,079 4,8
Usługi telekomunikacyjne 1,399 1,9 1,417 1,3 1,439 1,5
Razem 3,65 3,9 3,767 3,2 3,875 2,8

Źródło: Gartner

Źródła:
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-01-28-gartner-says-global-it-spending-to-reach–3-8-trillio
https://www.crn.pl/artykuly/rynek/puls-branzy-it-53?page=3
https://www.computerworld.pl/news/Tegoroczne-wydatki-na-rozwiazania-IT-siegna-kwoty-3-77-bln-USD,411981.html

Autorzy

Artykuły na blogu są pisane przez osoby z zespołu EuroLinux. 80% treści zawdzięczamy naszym developerom, pozostałą część przygotowuje dział sprzedaży lub marketingu. Dokładamy starań, żeby treści były jak najlepsze merytorycznie i językowo, ale nie jesteśmy nieomylni. Jeśli zauważysz coś wartego poprawienia lub wyjaśnienia, będziemy wdzięczni za wiadomość.