eurolinux rownowazny z red hat enterprise linux

EuroLinux równoważny z Red Hat Enterprise Linux – ekspertyza PTI

Obiektywne określenie zgodności czy równoważności dwóch systemów operacyjnych nie jest trudne, ale wymaga stworzenia odpowiednich warunków oraz przeprowadzenia serii badań porównawczych. Izba Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego jest niezależną instytucją realizującą usługi eksperckie m.in. w zakresie rozwiązań, zastosowań i projektów z obszaru ICT. Zwróciliśmy się więc do tej organizacji z prośbą o odpowiedź na pytanie, czy […]

Obiektywne określenie zgodności czy równoważności dwóch systemów operacyjnych nie jest trudne, ale wymaga stworzenia odpowiednich warunków oraz przeprowadzenia serii badań porównawczych. Izba Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego jest niezależną instytucją realizującą usługi eksperckie m.in. w zakresie rozwiązań, zastosowań i projektów z obszaru ICT. Zwróciliśmy się więc do tej organizacji z prośbą o odpowiedź na pytanie, czy EuroLinux jest równoważny z Red Hat® Enterprise Linux®. Otrzymaliśmy opinię w tej sprawie.

Celem prac było obiektywne porównanie obu systemów i odpowiedź na pytanie, czy system operacyjny EuroLinux jest równoważny funkcjonalnie i technologicznie z systemem Red Hat® Enterprise Linux® na podstawie wersji 6.10 oraz 7.5. Zapytanie skierowaliśmy do Izby Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego, która przeprowadziła profesjonalną ekspertyzę tego zagadnienia. Organizacja ta wspiera informatyczną działalność naukową i zawodową poprzez m.in. wykonywanie eksperckich badań, analiz i ocen projektów.

Analiza porównawcza

Potwierdzenie równoważności tych samych wersji badanych systemów wymagało przygotowania odpowiedniego środowiska testowego i przeprowadzenia całej serii badań porównawczych. Wśród nich znalazły się następujące działania:

  • porównanie architektury i głównych komponentów systemów;
  • analiza i porównanie zawartości repozytoriów pakietów oprogramowania dla poszczególnych systemów;
  • porównanie głównych funkcjonalności systemów, w tym badanie wybranych obszarów funkcjonalnych w środowisku wirtualizacji sprzętowej;
  • testy wymienności pakietów oprogramowania pomiędzy obydwoma systemami;
  • identyfikacja pochodzenia kodu źródłowego dla głównych komponentów obu systemów;
  • analiza podstawowych zasad licencjonowania systemów.

Analiza porównawcza wykazała, że architektura obu systemów oraz ich zakres funkcjonalny jest taki sam, a dostępne w nich narzędzia kontroli procesów są tożsame. Badanie potwierdziło podobieństwo zarówno w zakresie struktury folderów, jak i ich zawartości. Obydwa systemy dały też identyczne możliwości konfiguracji głównych parametrów systemowych. Ekspertyza potwierdziła, że do wytwarzania obu platform w większości wykorzystywany jest ten sam kod źródłowy, co oznacza, że wywodzą się one technologicznie z tej samej rodziny systemów Linux oraz z tej samej grupy dystrybucji systemów Linux opartych o repozytoria RPM.

W ramach badania przeprowadzono też liczne operacje na plikach oraz urządzeniach, a także porównania w obszarze komunikacji, które potwierdziły tożsamość obu rozwiązań. Mocnym argumentem potwierdzającym pełną zgodność były testy wymienności komponentów badanych systemów. Wykazały one, że poszczególne paczki (pliki) można z powodzeniem instalować wymiennie między obiema dystrybucjami. Zwrócono także uwagę na identyczny sposób udostępniania porównywanych systemów. Także grupa docelowa i przeznaczenie zostało określone tak samo „dla odbiorców komercyjnych wymagających wysokiego poziomu wsparcia technicznego”.

Wniosek końcowy – EuroLinux równoważny z Red Hat® Enterprise Linux®

Po przeprowadzeniu ekspertyzy autor opinii przedstawił wniosek, że system operacyjny EuroLinux jest równoważny funkcjonalnie i technologicznie z systemem Red Hat® Enterprise Linux® na przykładzie wersji 6.10 oraz 7.5 tych systemów. Świadczą o tym m.in. taka sama architektura obu systemów oraz ich zakres funkcjonalny w części standardowej, wykorzystywanie do ich wytworzenia w większości tych samych kodów źródłowych, pochodzenie z tej samej rodziny systemów Linux, udostępnianie ich na zasadach subskrypcji oraz przeznaczenie dla odbiorców komercyjnych wymagających wysokiego poziomu wsparcia technicznego, a także ich częściowa wymienność w zakresie wykorzystywanych pakietów RPM.

Autorzy

Artykuły na blogu są pisane przez osoby z zespołu EuroLinux. 80% treści zawdzięczamy naszym developerom, pozostałą część przygotowuje dział sprzedaży lub marketingu. Dokładamy starań, żeby treści były jak najlepsze merytorycznie i językowo, ale nie jesteśmy nieomylni. Jeśli zauważysz coś wartego poprawienia lub wyjaśnienia, będziemy wdzięczni za wiadomość.