EuroLinux certyfikat ISO 27001

EuroLinux z certyfikatem ISO 27001 – gwarancja bezpieczeństwa dla klientów

W listopadzie 2021 roku uzyskaliśmy certyfikat ISO 27001. Potwierdza on, że wykorzystujemy skuteczny Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, który spełnia wysokie międzynarodowe standardy bezpieczeństwa. Co to oznacza dla naszych klientów?

W listopadzie 2021 roku uzyskaliśmy certyfikat ISO 27001. Potwierdza on, że wykorzystujemy skuteczny Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, który spełnia wysokie międzynarodowe standardy bezpieczeństwa. Co to oznacza dla naszych klientów?

ISO 27001 to międzynarodowa norma określająca wymagania w zakresie tworzenia, utrzymywania i rozwoju Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Jest zbiorem najlepszych praktyk związanych ze sposobami zarządzania informacjami o firmie i jej klientach w oparciu o okresowe oceny ryzyka. Spełnienie wszystkich jej wymogów, wdrożenie odpowiedniej polityki bezpieczeństwa, procedur i narzędzi kontroli oraz prawidłowe przejście oceny formalnej dokonywanej przez niezależnego audytora uprawnia do uzyskania certyfikatu ISO 27001. Właśnie taki otrzymaliśmy.

Czym jest certyfikat ISO 27001?

Certyfikat ISO 27001 to oficjalne potwierdzenie spełnienia norm powyższego standardu wystawiane przez niezależną, akredytowaną firmę. Dokument prezentuje opinię ekspertów w kwestii bezpieczeństwa informacji w firmie EuroLinux. Poświadcza on, że EuroLinux spełnia wysokie standardy bezpieczeństwa.

EuroLinux certyfikat ISO 27001

Dlaczego wdrożyliśmy ISO 27001 i co daje on naszym klientom?

Obok dostarczania wysokiej jakości produktów i wsparcia, jedną z najistotniejszych kwestii dla naszych klientów jest zagwarantowanie najwyższego możliwego poziomu bezpieczeństwa danych i informacji. Aby to zrobić i utrzymywać, wdrożyliśmy zaawansowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Informacje i technologie ich przetwarzania są dla nas bowiem zasobem strategicznym.

Uzyskany certyfikat ISO 27001 potwierdza, że dbamy o zabezpieczenie dostępności, poufności i integralności przetwarzanych danych, a bezpieczeństwo informacji jest integralnym elementem wszystkich kluczowych procesów zachodzących w naszej firmie. Posiadanie certyfikatu ISO 27001 podnosi stopień zaufania publicznego do firmy oraz daje naszym klientom pewność, że ich dane są poddawane najlepszym zabezpieczeniom, a nasi pracownicy przywiązują szczególną uwagę do ich bezpieczeństwa i poufności.

O czym mówi certyfikat ISO 27001?

Certyfikat świadczy o tym, że:

  • spełniamy wymagania prawne
  • nasi pracownicy są przeszkoleni i posiadają aktualną wiedzę z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji
  • dobrze identyfikujemy zagrożenia i zmniejszamy ich wpływ na działalność firmy
  • stale podnosimy jakość wykonywanych usług
  • zachowujemy poufność, integralność i dostępność posiadanych informacji
  • prowadzimy nadzór nad procesami przetwarzania informacji
  • odpowiednio zarządzamy czynnikami ryzyka.

Co dalej?

Nasza praca w zakresie gwarantowania bezpieczeństwa nie kończy się. Audytorzy będą każdego roku przeprowadzali u nas kontrolę bezpieczeństwa i zgodności z normami, a co 3 lata będziemy przechodzić recertyfikację ISO 27001.

Autorzy

Artykuły na blogu są pisane przez osoby z zespołu EuroLinux. 80% treści zawdzięczamy naszym developerom, pozostałą część przygotowuje dział sprzedaży lub marketingu. Dokładamy starań, żeby treści były jak najlepsze merytorycznie i językowo, ale nie jesteśmy nieomylni. Jeśli zauważysz coś wartego poprawienia lub wyjaśnienia, będziemy wdzięczni za wiadomość.