EuroLinux 9.0

EuroLinux 9.0 wydany 

Wydaliśmy wersję 9.0 systemu operacyjnego EuroLinux. Wydanie to skupia się na dostarczeniu usprawnionych domyślnych polityk kryptograficznych, jądra 5.14, graficznego interfejsu zarządzania przez panel webowy oraz usprawnień związanych z chmurą, wirtualizacją i konteneryzacją. „Dziewiątka” wprowadza też dużą aktualizację w postaci środowiska graficznego GNOME 40.

13 czerwca 2022 r. wydaliśmy wersję 9.0 systemu operacyjnego EuroLinux. Jest ona zgodna z najnowszą wersją upstream. Wydanie to skupia się na dostarczeniu usprawnionych domyślnych polityk kryptograficznych, jądra 5.14, graficznego interfejsu zarządzania przez panel webowy oraz usprawnień związanych z chmurą, wirtualizacją i konteneryzacją. „Dziewiątka” wprowadza też dużą aktualizację w postaci środowiska graficznego GNOME 40 (z nowoczesnym GTK 4). Ważną zmianą dla osób chcących używać systemu EuroLinux na architekturze x86_64, jest konieczność posiadania procesora wspierającego mikroarchitekturę x86_64-v2 (także na maszynach wirtualnych).

Open Core

Od wersji 8.3 system operacyjny EuroLinux oferujemy w modelu Open Core – zarówno w ramach płatnej subskrypcji, jak i bezpłatnie. Klienci i społeczność otrzymują dostęp do oprogramowania w tym samym czasie, w tej samej wersji oraz w tych samych repozytoriach.

Płatna subskrypcja dodatkowo zapewnia:

 • wsparcie techniczne producenta
 • dostęp do plików errat
 • dostęp do dodatkowych pakietów pośrednich
 • możliwość wpływu na rozwój produktu.

Wspierane wersje systemu

Dostarczamy wszystkie oficjalnie wspierane wersje systemów z rodziny Enterprise Linux:

 • 9 – objęta pełnym wsparciem do 30 czerwca 2032
 • 8 – objęta pełnym wsparciem do 30 czerwca 2029
 • 7.9 – objęta pełnym wsparciem do 31 lipca 2024
 • 6.10 – objęta wsparciem Extended Support w ramach indywidualnej subskrypcji.

Otwarte buildrooty

EuroLinux w wersjach 9 i 8 to jedyny dostępny na rynku system operacyjny, który zawiera całe drzewa oraz korzenie budowania (ang. buildroot). Usprawnia to tworzenie oprogramowania przez deweloperów i zaawansowanych użytkowników.

Buildroot x86_64

Przykładowa konfiguracja dnf/yum używana do budowania paczek:

[baseos-all]
name = EuroLinux 9 BaseOS ALL REPO (NOT SUPPORTED)
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/9/x86_64/BaseOS/all
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-eurolinux9

[appstream-all]
name = EuroLinux 9 AppStream ALL REPO (NOT SUPPORTED)
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/9/x86_64/AppStream/all
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-eurolinux9

[crb-all]
name = EuroLinux 9 CRB ALL REPO (NOT SUPPORTED)
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/9/x86_64/CRB/all
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-eurolinux9

[ha-all]
name=EuroLinux 9 HighAvailability All
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/9/x86_64/HighAvailability/all/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=file:///usr/share/distribution-gpg-keys/eurolinux/RPM-GPG-KEY-eurolinux9

[rs-all]
name=EuroLinux 9 ResilientStorage All
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/9/x86_64/ResilientStorage/all/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=file:///usr/share/distribution-gpg-keys/eurolinux/RPM-GPG-KEY-eurolinux9

Buildroot i686

EuroLinux 9 i 8 dostarcza także pakiety w architekturze i686 służące do budowania 32-bitowych aplikacji. Umożliwiają one tworzenie środowisk wymagających 32-bitowych bibliotek, które zapewniają zgodność wsteczną. Przykładowa konfiguracja yum.conf używanego np. w narzędziu mock:

[baseos-all]
name = EuroLinux 9 BaseOS ALL REPO (NOT SUPPORTED)
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/9/i686/BaseOS/all
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-eurolinux9

[appstream-all]
name = EuroLinux 9 AppStream ALL REPO (NOT SUPPORTED)
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/9/i686/AppStream/all
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-eurolinux9

[crb-all]
name = EuroLinux 9 CRB ALL REPO (NOT SUPPORTED)
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/9/i686/CRB/all
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-eurolinux9

Forki i dedykowane wersje EuroLinux

Jako organizacja od samego początku naszego istnienia wspieramy różne systemy z rodziny Enterprise Linux. Od wersji 8 uzyskaliśmy nowe możliwości – oprócz podstawowego systemu mamy łatwość budowania i utrzymywania dedykowanych systemów będących forkami EuroLinux oraz dystrybucjami Linux specjalnego zastosowania (w tym systemów tworzonych na zamówienie). Przy każdym wydaniu EuroLinux jest wielokrotnie testowany. Sprawdzamy podsystemy oraz artefakty budowania, czyli komponenty systemu. Wszystko po to, by wytworzenie forka, jak i dedykowanej dystrybucji było jak najłatwiejsze oraz zwracało oczekiwane, powtarzalne rezultaty.

Uniwersalne skrypty migracyjne

Jednym z ważnych elementów naszej oferty są uniwersalne skrypty migracyjne. Aktualnie wspierają one migrację do EuroLinuxa z systemów z rodziny Enterprise w następujących wersjach:

 • Red Hat Enterprise Linux 7, 8, 9
 • AlmaLinux 8, 9
 • CentOS 7, 8
 • Oracle Linux 7, 8
 • Rocky Linux 8.

Skrypty oferują także eksperymentalne wsparcie dla:

 • CentOS 9 Stream.

Gdy pojawią się stabilne wersje systemów Oracle Linux 9 oraz Rocky Linux 9 – wsparcie migracji będzie dotyczyło także ich.

Skrypty migracyjne wraz z opisem procesu migracji znajdują się w repozytorium GitHub Skrypty Migracyjne. Najnowsze wersje skryptów zawierają udoskonalenia w postaci zachowywania pakietów z innych dystrybucji (może to jednak wiązać się z używaniem oprogramowania firm trzecich). Przebieg migracji opisaliśmy tutaj. Znajduje się tam również poradnik wideo.

Upgrade niższej wersji systemu Enterprise Linux do wyższej

EuroLinux jest częścią ELevate Project. Aktualnie projekt umożliwia przejście z CentOS 7 do EuroLinux 8 i jest stale rozwijany. Instrukcja użycia narzędzia pojawi się wkrótce na naszej stronie.

Dodatkowe moduły (Add-On) w każdym systemie

EuroLinux jest rozwiązaniem kompletnym, zawierającym w standardzie moduły, które w innych dystrybucjach dostępne są za dodatkową opłatą. Rozszerzają one funkcjonalności systemu i podnoszą jego wartość techniczną. Wśród nich można wyróżnić m.in.: High Availability i Resilient Storage. W najbliższej przyszłości udostępnimy również repozytoria NFV i RT.

Autoryzowane szkolenia

Przygotowujemy także szkolenia z systemów Enterprise Linux 9 na podstawie EuroLinux 9. Już w 3. kwartale tego roku wraz z partnerami będziemy przeprowadzać szkolenia z „dziewiątki” na następujących poziomach:

 • Enterprise Linux System Administration I
 • Enterprise Linux System Administration II.

W dalszej perspektywie dostosowywane do wydania dziewiątego będą również szkolenia:

 • Enterprise Linux Real Engineer
 • Enterprise Linux Ansible Engineer.

Zaktualizowane sylabusy szkoleń znajdą się niebawem na naszej stronie.

Planujemy też udostępnić stronę umożliwiającą weryfikację certyfikatów na podstawie imienia i numeru certyfikatu.

Otwarta dokumentacja i JumpStart

Dla systemu EuroLinux dostępna jest otwarta dokumentacja. Zależało nam na jak największej przejrzystości i możliwości zaangażowania społeczności, co umożliwia:

 • powtarzalny proces tworzenia dokumentacji – każdy użytkownik może ją zbudować i uruchomić lokalnie
 • zgłaszanie pomysłów – nasi inżynierowie chętnie podejmą się opisania tematów, które społeczność uznaje za istotne i wymagające wyjaśnienia
 • zgłaszanie poprawek – każdy może zgłaszać swoje poprawki do dokumentacji
 • zgłaszanie własnej dokumentacji, by stała się częścią dokumentacji EuroLinux.

Otwarta dokumentacja dostępna jest pod adresem docs.euro-linux.com i hostowana przy pomocy mechanizmu GitHub Pages. Jest to nowy projekt, dlatego dokumentacja jest obecnie sukcesywnie uzupełniana.

Nowe obrazy kontenerowe

Zaktualizowane obrazy kontenerowe EuroLinux 9 znajdują się w rejestrach kontenerów Docker Hub i Quay.io:

Wszystkie dostępne wersje znajdują się tutaj (Docker) oraz tutaj (Quay).

Nowe boxy Vagrant

Boxy Vagrantowe dla VirtualBox, libvirt oraz VMware Workstation dostępne są pod poniższym adresem:

Wszystkie dostępne wersje znajdują się tutaj.

EuroLinux Gaia 3.0 – czyli zbuduj swojego Linuksa

EuroLinux Gaia to autorskie narzędzie, które umożliwia samodzielne budowanie (kompilowanie) systemu operacyjnego z plików źródłowych we własnej infrastrukturze klienta. EuroLinux 9 x86_64 został zbudowany z użyciem stosu Gaia 3.0. Obecnie budujemy EuroLinux 9 ARM64 (aarch64) z uaktualnionym stosem przebudowy. Do usprawnień EuroLinux Gaia 3.0 należą między innymi:

 • przejrzysty interfejs webowy ze wsparciem logowania przy pomocy LDAP/IPA
 • proste RESTowe API z użyciem YAML
 • panel administracyjny
 • podział na role – budowniczy (ang. builder), inżynier jakości (ang. qe), wydawca (ang. publisher)
 • lepsze użycie zasobów poprzez wykorzystanie budowania równoległego
 • automatyzacja centralizacji logów i artefaktów
 • tworzenie zewnętrznych repozytoriów zgodnie z regułami
 • uruchamianie agenta na dowolnym użytkowniku z odpowiednimi uprawnieniami
 • nowy interfejs konsolowy gaia-build, mogący wywoływać budowanie także na lokalnym systemie.

W ramach rozwiązania EuroLinux Gaia klient otrzymuje:

 • system budowania EuroLinux Gaia
 • system porównywania oprogramowania z wyrocznią testową
 • Repozytoria Baterii, czyli pakietów nieuwzględnionych w dystrybucji, niezbędnych do jej budowania
 • wewnętrzną dokumentację EuroLinux Gaia dotyczącą budowania systemu
 • bezpośrednie wsparcie (on-site, telefon, e-mail) inżyniera automatyzacji budowania (ang. Release Engineer) systemu EuroLinux
 • subskrypcję Golden Key.

Release notes

Release notes dostępne są w otwartej dokumentacji: EuroLinux 9.0 Release Notes

Instalacja systemu i media instalacyjne

Skrócona instalacja systemu wraz z informacjami, skąd pobrać media instalacyjne, została opisana w otwartej dokumentacji EuroLinux 9 Jump Start

Obrazy instalacyjne dostępne są do pobrania pod linkiem: https://fbi.cdn.euro-linux.com/isos/

Plany na przyszłość

W najbliższym czasie będzie można przeczytać na naszym blogu o dodatkowych udogodnieniach i wydaniach:

 • dostępność wersji ARM64
 • dostępność obrazów EuroLinux 9 w chmurach (np. AWS, Azure, Google Cloud Platform)
 • dalsze usprawnienia wraz z poradami technicznymi.

Wkrótce wyjątkowy na rynku produkt – EuroLinux Desktop

Już niedługo bardziej szczegółowo poinformujemy o niespodziance w postaci nowej dystrybucji opartej na stabilnym rdzeniu, jakim bez wątpienia jest system EuroLinux. EL Desktop, bo o nim mowa, to linuksowa oferta dla użytkowników Microsoft Windows. Zapewnia usprawnienia (m.in. wsparcie wielu wyższych wersji jądra Linux), szerokie wsparcie dla multimediów, pakiety biurowe oraz nowy przyjazny wygląd. Oficjalna nazwa wciąż jest dyskutowana, lecz projekt roboczo nazywa się EL Desktop.

Autorzy

Artykuły na blogu są pisane przez osoby z zespołu EuroLinux. 80% treści zawdzięczamy naszym developerom, pozostałą część przygotowuje dział sprzedaży lub marketingu. Dokładamy starań, żeby treści były jak najlepsze merytorycznie i językowo, ale nie jesteśmy nieomylni. Jeśli zauważysz coś wartego poprawienia lub wyjaśnienia, będziemy wdzięczni za wiadomość.