EuroLinux 8.7

EuroLinux 8.7 wydany

Wydaliśmy wersję 8.7 systemu operacyjnego EuroLinux. Jest ona zgodna z najnowszą wersją upstream. Wydanie to skupia się aktualizacji rozwiązań konteneryzacyjnych oraz na zwiększaniu bezpieczeństwa systemu – m.in. usunięto wsparcie bazy NSS dla kluczy RSA poniżej 1023-bitów i dokonano aktualizacji reguł SCAP Security Guide. Zaktualizowano także popularne stosy kompilatorów dla języków C/C++, Go i Rust.

15 listopada 2022 r. wydaliśmy wersję 8.7 systemu operacyjnego EuroLinux. Jest ona zgodna z najnowszą wersją upstream. Wydanie to skupia się na aktualizacji rozwiązań konteneryzacyjnych oraz na zwiększaniu bezpieczeństwa systemu. M.in. usunięto wsparcie bazy NSS dla kluczy RSA poniżej 1023-bitów i dokonano aktualizacji reguł SCAP Security Guide. Zaktualizowano także popularne stosy kompilatorów dla języków C/C++, Go i Rust.

Na początku artykułu opiszemy przewagi techniczne i nowe możliwości ekosystemu EuroLinux. Następnie przedstawimy linki do dokumentów notatek wydania (ang. release notes) wraz z dokumentacją startową.

Przewagi i wyróżniki technologiczne EuroLinux

Open Core

Zmodernizowaliśmy nasz model udostępniania oprogramowania. Od wersji 8.3 EuroLinux dostępny jest zarówno w ramach płatnej subskrypcji, jak i bezpłatnie w modelu Open Core. Zaletą takiego rozwiązania jest dostarczanie jak największej wartości użytkownikom i społeczności. Jest to nowoczesny, przejrzysty i odpowiedzialny model biznesowy.

Od wersji 8.3 każdy użytkownik systemu EuroLinux oraz kontenerów EuroLinux otrzymuje pełny system wraz z aktualizacjami wydawanymi w tym samym czasie dla użytkowników korzystających z wersji płatnych i bezpłatnych.

Płatna wersja systemu dodatkowo zapewnia:

 • bezpośrednie wsparcie producenta
 • dostęp do plików errat
 • dostęp do dodatkowych pakietów pośrednich (jeśli usługa wsparcia tego wymaga)
 • możliwość wpływu na rozwój produktu.

Uniwersalne skrypty migracyjne

Udostępniliśmy uniwersalne skrypty migracyjne. Są one dostępne pod adresem https://github.com/EuroLinux/eurolinux-migration-scripts. Co ważne, skrypty te aktualizują wszystkie pakiety dystrybucji, z której migrujemy. Po migracji nie pozostają żadne paczki poprzedniego vendora. Jest to realizacja jednego z postulatów, które zgłaszali nam klienci. Dodatkowo skrypty posiadają opcje umożliwiające dostosowanie ich działania do indywidualnych wymagań. Przebieg migracji opisaliśmy tutaj. Znajduje się tam również poradnik wideo.

Repozytoria HA i RS

EuroLinux 8.7 zawiera w standardzie repozytoria High Availability i Resilient Storage. Zwiększają one znacząco możliwości systemu i pozwalają na łatwiejszą migrację, szczególnie z bardzo kosztownych rozwiązań klastrowych innych vendorów.

Otwarty buildroot x86_64 z repozytoriami HA i RS

Do naszych otwartych korzeni budowania dodane są repozytoria HA i RS. Są one dostępne dla architektury x86_64, gdyż na innych architekturach nie występują.

Otwarty buildroot x86_64

Do tej pory żadna z dystrybucji pochodzących ze źródeł Red Hat® Enterprise Linux® (zarówno sam RHEL, jak i te, które starają się nazywać systemami tworzonymi przez społeczność), nie udostępnił swoich „korzeni budowania” (ang. buildroot). Oznacza to, że osoby niebędące w projekcie nie mogą w pełni korzystać z przywileju budowania własnego oprogramowania na danym systemie. Wszystkie te systemy udostępniają repozytoria pozbawione wielu pakietów. W szczególności pakietów deweloperskich, zawierających m.in. nagłówki niezbędne do tworzenia własnego oprogramowania na platformy z rodziny Enterprise Linux. EuroLinux jako jedyny producent systemu operacyjnego Enterprise udostępnia społeczności pełne drzewa budowania. Zawierają one wszystkie wyprodukowane pakiety dla paczek zawartych w poszczególnych repozytoriach.

UWAGA: Pakiety oraz repozytoria dające dostęp do pełnego budowania nie są oficjalnie wspierane. W przypadku pakietów perlowych są one broken by design, ponieważ nie da się równocześnie udostępnić wszystkich artefaktów budowania i wspierać w 100% modułowości.

Poniżej przykładowy plik .repo, który, zawiera adresy do repozytoriów BaseOS-all, AppStream-all, ceritfy-PowerTools-all, ha-all i rs-all dla architektury x86_64. Repozytoria te powinny służyć do budowania pakietów – nie należy z nich korzystać jako z głównych repozytoriów systemowych.

[baseos-all]
name = EuroLinux BaseOS ALL REPO (NOT SUPPORTED)
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/8/x86_64/BaseOS/all
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-eurolinux8
[appstream-all]
name = EuroLinux AppStream ALL REPO (NOT SUPPORTED)
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/8/x86_64/AppStream/all
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-eurolinux8
[powertools-all]
name = EuroLinux PowerTools ALL REPO (NOT SUPPORTED)
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/8/x86_64/PowerTools/all
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-eurolinux8
[ha-all]
name=EuroLinux 8 HighAvailability All
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/8/$basearch/HighAvailability/all/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=file:///usr/share/distribution-gpg-keys/eurolinux/RPM-GPG-KEY-eurolinux8
[rs-all]
name=EuroLinux 8 ResilientStorage All
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/8/$basearch/ResilientStorage/all/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=file:///usr/share/distribution-gpg-keys/eurolinux/RPM-GPG-KEY-eurolinux8

Odpowiednie konfiguracje dla programu do budowania paczek mock zostały zaproponowane w pull-request na GitHub.

Otwarty buildroot i686

Mimo iż architektura 32-bitowa powoli odchodzi do lamusa, to nadal olbrzymia część oprogramowania wymaga stosu uruchomienia dla aplikacji 32-bitowych. Co więcej, ze względu na rosnącą popularność Linuksa de facto nie da się jej w pełni porzucić – choćby z uwagi na wspieranie pełnej wersji WineHQ oraz gier komputerowych. Boleśnie przekonał się o tym zespół Canonicala, który w Ubuntu 19.10 próbował porzucić wsparcie dla 32-bitowych bibliotek – co za tym idzie także wsparcie dla platform takich jak GOG czy Steam. Niezadowolenie społeczności i odpływ użytkowników był na tyle duży, że zdecydowano o przywróceniu bibliotek 32-bitowych.

UWAGA: Podobnie jak dla wersji x86_64 pakiety i repozytoria i686 dające dostęp do pełnego budowania nie są oficjalnie wspierane. W przypadku pakietów perlowych są one broken by design, ponieważ nie da się równocześnie udostępnić wszystkich artefaktów budowania i wspierać w 100% modułowości.

Poniżej przykładowy plik repo, który zawiera adresy do repozytoriów BaseOS-all, AppStream-all i ceritfy-PowerTools-all dla architektury i686. Repozytoria te powinny służyć do budowania pakietów – nie należy z nich korzystać jako z głównych repozytoriów systemowych.

[baseos-all]
name = EuroLinux BaseOS ALL REPO (NOT SUPPORTED)
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/8/i686/BaseOS/all
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-eurolinux8
[appstream-all]
name = EuroLinux AppStream ALL REPO (NOT SUPPORTED)
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/8/i686/AppStream/all
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-eurolinux8
[powertools-all]
name = EuroLinux PowerTools ALL REPO (NOT SUPPORTED)
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/8/i686/PowerTools/all
enabled=0
gpgcheck=1

Otwarta dokumentacja i JumpStart

Niedawno stworzyliśmy otwartą dokumentację dla systemu EuroLinux. Zależało nam na jak największej przejrzystości i możliwości zaangażowania społeczności, co skutkuje:

 • powtarzalnym procesem tworzenia dokumentacji – każdy użytkownik może ją zbudować i uruchomić lokalnie
 • możliwością zgłaszania pomysłów – nasi inżynierowie chętnie podejmą się opisania tematów, które społeczność uznaje za istotne i wymagające wyjaśnienia
 • możliwością zgłaszania poprawek – każdy może zgłaszać swoje poprawki do dokumentacji
 • możliwością zgłaszania własnej dokumentacji, by stała się częścią dokumentacji EuroLinux.

Otwarta dokumentacja jest dostępna pod adresem docs.euro-linux.com i hostowana przy pomocy mechanizmu GitHub Pages. Jest to nowy projekt, dlatego dokumentacja jest obecnie sukcesywnie uzupełniana.

Kompletny stos – wszystkie wersje systemu

EuroLinux jest dostępny i wspierany w wersjach 9.x, 8.x, 7.x i 6.x. Dzięki temu może być używany jako jedyny system w ekosystemie organizacji.

Najnowsze wspierane wersje EuroLinux to:

 • 9.0 – limitowane nieprodukcyjne wsparcie
 • 8.7 – system objęty pełnym wsparciem
 • 7.9 – system objęty pełnym wsparciem
 • 6.10 – system objęty wsparciem EuroELS (Extended Life Support – indywidualna subskrypcja).

Autoryzowane szkolenia

Oprogramowanie, jak każde narzędzie, bez osób potrafiących prawidłowo je obsługiwać, jest mało użyteczne. Dlatego oferujemy także autoryzowane szkolenia z administracji systemami z rodziny Enterprise Linux na różnym poziomie zaawansowania:

Support

Oprócz dostarczania własnych produktów świadczymy także profesjonalne wsparcie techniczne. Jego wyróżnikiem jest uproszczona procedura w 1. linii wsparcia, pozwalająca na szybki kontakt ze specjalistami (inżynierami i architektami) 2. i 3. linii wsparcia. Dodatkowo oferujemy dedykowane usługi profesjonalne dla klienta, usługi z zakresu capacity planningu, usługi audytu, asysty migracyjnej, strojenia systemów bazodanowych, wsparcia architekta systemowego, a także proaktywną opiekę ciągłą.

Erraty

Dostarczamy naszym klientom repozytoria zawierające oprócz pakietów także informacje o erratach, czyli poprawkach bezpieczeństwa, zwiększeniu możliwości danego pakietu oprogramowania lub naprawie błędów. Pliki te są istotne w przypadku wykorzystania systemu EuroLinux w środowiskach, w których aktualizacje oprogramowania są wymuszane głównie poprzez poprawki bezpieczeństwa.

Jasne stabilne plany i wytrwałość w działaniu

Projekt EuroLinux od początkowego wydania wersji 8 w sposób pełny informuje o swoich planach i ich ramach czasowych. W przeciwieństwie do wielu młodych organizacji i ich gałęzi, które powstały w ostatnim czasie, nie jesteśmy zależni od zewnętrznych sponsorów. Pozwala to na bycie autonomicznym i wytrwałym w dążeniu do celu, który jest mottem przewodnim naszej firmy: True Product – Real Support – Fair Price.

Dodatkowe moduły (Add-On) w cenie systemu

EuroLinux jest rozwiązaniem kompletnym, zawierającym w standardzie moduły, które w innych dystrybucjach są dostępne za dodatkową opłatą. Rozszerzają one funkcjonalności systemu i podnoszą jego wartość techniczną. Wśród nich są: Load Balancing, High Availability i Resilient Storage.

Pełna zgodność wersji oprogramowania

System EuroLinux jest jedyną dostępną na rynku dystrybucją modułową, której pakiety RPM są 1:1 zgodne z wydaniami RHEL®. Wymagało to opracowania i wdrożenia systemu budowania pozwalającego na lokalną i powtarzalną kompilację pakietów.

Poniżej przykładowe zestawienie dla modułowego pakietu nginx:

System Package name Package version Release
RHEL® nginx 1.14.1 9.module+el8.0.0+4108+af250afe
EuroLinux nginx 1.14.1 9.module+el8.0.0+4108+af250afe
Oracle® Linux nginx 1.14.1 9.0.1.module+el8.0.0+5347+9282027e

Golden Key

Dla klientów, którzy oczekują wsparcia technicznego, oferujemy zakup subskrypcji. Cena jednostkowa usługi nie tylko maleje wraz z ilością maszyn, ale dodatkowo od pewnego poziomu oferujemy subskrypcję Golden Key. Umożliwia ona organizacji używanie oprogramowania bez limitów ilościowych.

EuroLinux Gaia – czyli zbuduj swojego Linuksa

Autorskie narzędzie EuroLinux Gaia wprowadza nową przełomową funkcjonalność dla organizacji. Jest nią możliwość samodzielnego budowania (kompilowania) systemu operacyjnego z plików źródłowych we własnej infrastrukturze klienta. Jest to najwyższy możliwy poziom dostarczania systemu i wsparcia. Gwarantuje maksymalny poziom bezpieczeństwa (zaufania) oraz umożliwia customizację produktu. Pozwala także na stworzenie własnej, dedykowanej dystrybucji (forka).

W ramach rozwiązania klient otrzymuje:

 • system budowania EuroLinux Gaia
 • system porównywania oprogramowania z wyrocznią testową
 • Repozytoria Baterii, czyli pakietów nieuwzględnionych w dystrybucji, niezbędnych do jej budowania
 • wewnętrzną dokumentację EuroLinux Gaia dotyczącą budowania systemu
 • bezpośrednie wsparcie (on-site, telefon, e-mail) inżyniera automatyzacji budowania (ang. Release Engineer) systemu EuroLinux
 • subskrypcję Golden Key.

Aktualizacje dla CentOS po 2021

EuroLinux 8 jest rekomendowaną alternatywą dla CentOS 8, który wraz z końcem roku 2021 przestał otrzymywać stabilne aktualizacje i stał się dystrybucją doświadczalną. Ponieważ CentOS należy do rodziny Enterprise Linux, może używać stabilnych aktualizacji pochodzących od EuroLinux. Proces ten jest w pełni bezpieczny, odwracalny i nie wymaga reinstalacji systemu. Umożliwia to wydłużenie cyklu życia CentOS-a 8 do dnia 30.06.2029. Dlatego też firmy coraz częściej wybierają wsparcie EuroLinux, zwłaszcza dla środowisk z dużą ilością systemów. Dla takich organizacji przygotowaliśmy specjalną ofertę wsparcia.

Release notes

Release notes są dostępne w otwartej dokumentacji: EuroLinux 8.7 Release Notes

Instalacja systemu i media instalacyjne

Obrazy instalacyjne są do pobrania pod linkiem: https://fbi.cdn.euro-linux.com/isos/

Instrukcja instalacji systemu została opisana w otwartej dokumentacji:  EuroLinux 8 Jump Start

Gdzie zgłaszać uwagi i błędy?

Klienci i użytkownicy mogą zgłaszać swoje uwagi za pomocą standardowych kanałów:

Uwagi i błędy można zgłaszać także w publicznym repozytorium GitHub w zakładce Issues -> New issue -> Bug Report:

EuroLinux Distro Bug Report and RFC repository

Gdzie zgłaszać pomysły?

Pomysły na ulepszenia dystrybucji można zgłaszać w publicznym repozytorium na GitHub w zakładce Issues -> New issue -> Package/Feature Request:

EuroLinux Distro Bug Report and RFC repository

Autorzy

Artykuły na blogu są pisane przez osoby z zespołu EuroLinux. 80% treści zawdzięczamy naszym developerom, pozostałą część przygotowuje dział sprzedaży lub marketingu. Dokładamy starań, żeby treści były jak najlepsze merytorycznie i językowo, ale nie jesteśmy nieomylni. Jeśli zauważysz coś wartego poprawienia lub wyjaśnienia, będziemy wdzięczni za wiadomość.