EuroLinux 8.5 ARM 64 GA released

EuroLinux 8.5 dla ARM64 wydany w wersji GA

Nowy 2022 rok zaczynamy wydaniem wersji ogólnodostępnej (GA – ang. General Availability) systemu EuroLinux 8.5 dla architektury ARM64 (aarch64). Dla społeczności EuroLinux oraz naszych klientów jest to kolejny milowy krok w szerokiej adaptacji tej architektury. Jest on także istotny w rozwoju naszych procesów wytwórczych.

Nowy 2022 rok zaczynamy wydaniem wersji ogólnodostępnej (GA – ang. General Availability) systemu EuroLinux 8.5 dla architektury ARM64 (aarch64). Dla społeczności EuroLinux oraz naszych klientów jest to kolejny milowy krok w szerokiej adaptacji tej architektury. Jest on także istotny w rozwoju naszych procesów wytwórczych.

Warto przypomnieć, że EuroLinux od wersji 8 dostępny jest w modelu Open Core. Oznacza to, że każdy może korzystać bezpłatnie i dowolnie używać systemu bez żadnych limitów. Jednocześnie dla organizacji wymagających bezpośredniego wsparcia producenta oferujemy możliwość zakupu subskrypcji. O zaletach profesjonalnej wspieranej subskrypcji systemu mogą Państwo przeczytać w zakładce Wsparcie EuroLinux.

EuroLinux 8 jest 1:1 zgodny z RHEL i udostępniany w tym samym czasie zarówno dla społeczności, jak i naszych klientów.

Wybrane zalety systemu EuroLinux dla ARM64

Model Open Core

Model Open Core opiera się na założeniu, iż producent udostępnia swoje oprogramowanie za darmo bez ograniczeń. Równocześnie w ramach płatnej wersji rozwiązania może on oferować dodatkowe przewagi i możliwości oraz wsparcie techniczne. Od wersji 8 EuroLinux można zakupić wsparcie producenta systemu oraz możliwość stworzenia własnego łańcucha dostaw oprogramowania wraz z możliwością samodzielnego przebudowania systemu. Wsparcie producenta z długą tradycją gwarantuje stabilność rozwiązań i przewidywalność rozwoju produktu.

Otwarty Buildroot dla developerów i superużytkowników

Choć może wydaje się to zaskakujące, dotychczas żadna z organizacji ani fundacji tworząca systemy na podstawie źródeł Red Hat® Enterprise Linux® nie opublikowała pełnych drzew budowana. Oznacza to, że osoby niezaangażowane bezpośrednio w projekt budowy systemu, nie mogły wykorzystywać pełni możliwości drzemiących w systemie i jego bibliotekach. EuroLinux jako jedyny producent systemu operacyjnego klasy Enterprise udostępnił społeczności pełne drzewa budowania. Zawierają one wszystkie wyprodukowane pakiety dla paczek zawartych w poszczególnych repozytoriach.

UWAGA: Pakiety oraz repozytoria dające dostęp do pełnego budowania, nie są oficjalnie wspierane. Pakiety perlowe są „broken by design”, ponieważ nie da się równocześnie udostępnić wszystkich artefaktów budowania i wspierać w 100% modułowości.

Poniżej przykładowy plik repo pozwalający na korzystanie z pełnych drzew budowania EuroLinux dla architektury aarch64:

[certify-baseos-all]
name = EuroLinux certify BaseOS ALL REPO (NOT SUPPORTED)
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/8/aarch64/certify-BaseOS/all
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-eurolinux8


[certify-appstream-all]
name = EuroLinux certify AppStream ALL REPO (NOT SUPPORTED)
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/8/aarch64/certify-AppStream/all
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-eurolinux8


[certify-powertools-all]
name = EuroLinux certify PowerTools ALL REPO (NOT SUPPORTED)
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/8/aarch64/certify-PowerTools/all
enabled=0
gpgcheck=1

Odpowiednie pliki config zgadują się w pakiecie mock-core-configs, który jest dostępny w repozytorium EPEL. By zbudować przykładowo pakiet XXX.rpm przy pomocy otwartych build rootów, można użyć komendy mock.

mock -r /etc/mock/eurolinux-8-aarch64.cfg /path/to/XXX.rpm

Pełna zgodność wersji oprogramowania

System EuroLinux jest jedyną dostępną na rynku dystrybucją modułową, której pakiety RPM są zgodne 1:1 z wydaniami RHEL®. Wymagało to opracowania i wdrożenia systemu budowania pozwalającego na lokalną i powtarzalną kompilację pakietów.

Poniżej przykładowe zestawienie dla modułowego pakietu nginx:

System Package name Package version Release
RHEL® nginx 1.14.1 9.module+el8.0.0+4108+af250afe
EuroLinux nginx 1.14.1 9.module+el8.0.0+4108+af250afe
Oracle® Linux nginx 1.14.1 9.0.1.module+el8.0.0+5347+9282027e

Prosta migracja

EuroLinux oferuje bardzo prostą migrację z innych platform linuksowych. Uruchomienie skryptu migracyjnego wymaga użycia jednej komendy. Dystrybucje, z których wspierana jest migracja, to między innymi:

 • CentOS
 • RHEL®
 • Oracle® Linux
 • Rocky Linux
 • AlmaLinux.

Warto zauważyć, że jest to jedyna migracja rzeczywiście usuwająca pozostałości po innych systemach, takie jak kernel (łącznie z kernelem, na którym działa system – rozwiązanie to wymaga jednak restartu systemu, gdyż nie można usunąć jądra systemu operacyjnego, na którym uruchomiony jest system). Funkcjonalność ta została zaimplementowana jako jeden z kluczowych aspektów migracji w środowiskach niegdyś wspieranych przez innych vendorów. Ta funkcjonalność mityguje ryzyko ze strony dostawców oprogramowania, którzy mogliby domagać się opłat wynikających z nieuprawnionych zapisów licencyjnych.

EuroLinux Gaia – czyli zbuduj swojego Enterprise Linuksa

Autorskie narzędzie EuroLinux Gaia wprowadza nową przełomową funkcjonalność dla organizacji. Jest nią możliwość samodzielnego budowania (kompilowania) systemu operacyjnego z plików źródłowych we własnej infrastrukturze klienta. Jest to najwyższy możliwy poziom dostarczania systemu i wsparcia. Pozwala też na stworzenie własnego zaufanego łańcucha dostawy oprogramowania, co gwarantuje maksymalny poziom bezpieczeństwa oraz umożliwia dostosowanie systemu do potrzeb organizacji. Pozwala także na stworzenie własnej, dedykowanej dystrybucji (forka). Dla wersji EuroLinux na ARM64 musieliśmy zaktualizować u klientów sprzęt, na którym odbywa się przebudowywanie.

W ramach rozwiązania klient otrzymuje:

 • subskrypcję Golden Key (używanie nielimitowanej liczby systemów wraz ze wsparciem)
 • system budowania EuroLinux Gaia
 • system porównywania oprogramowania z wyrocznią testową
 • Repozytoria Baterii, czyli pakietów nieuwzględnionych w dystrybucji, niezbędnych do jej budowania
 • wewnętrzną dokumentację EuroLinux Gaia dotyczącą budowania systemu
 • bezpośrednie wsparcie (on-site, telefon, e-mail) inżyniera automatyzacji budowania (ang. Release Engineer) systemu EuroLinux.

Notatki wydania (ang. Release Notes)

Release Notes są dostępne w otwartej dokumentacji: EuroLinux 8.5 ARM Release Notes.

Instalacja systemu i media instalacyjne

Skrócona instalacja systemu wraz z informacjami, skąd pobrać media instalacyjne, jest opisana w otwartej dokumentacji EuroLinux 8 Jump Start.

Zgłaszanie uwag, błędów i pomysłów

Zgłaszanie ewentualnych uwag, błędów oraz pomysłów zostało opisane w dokumentacji.

Obrazy instalacyjne dla ARM64 (aarch64) EuroLinux 8.5.

Obrazy ISO CDN: https://fbi.cdn.euro-linux.com/isos/
Obrazy ISO Mirror Host: https://fbi2.cdn.euro-linux.com/isos/

Kolejny punkt mapy drogowej zrealizowany

Wydanie EuroLinux ARM 64 jest zamykającym punktem mapy drogowej dla Q4/2021. Wpis dotyczący omówienia starszej oraz nowej mapy drogowej powinien pojawić się pod koniec tego miesiąca.

Następne kroki dla EuroLinux 8.5 aarch64

W chwili obecnej przygotowujemy nasze procesy wytwórcze pod dostarczanie dalszych, gotowych do użycia obrazów – między innymi kontenerów i maszyn wirtualnych dla architektury ARM64. W najbliższym czasie będziemy publikować krótkie wpisy dotyczące ich wydania.

Plany na najbliższą przyszłość, czyli EuroLinux 9.0

Kolejny ważnym kamieniem milowym dla EuroLinux jest wydanie nowej „dużej” wersji systemu oznaczonej nr 9. Prace nad tym projektem są bardzo zaawansowane. W połowie Q1 2022 planujemy udostępnienie wersji beta tego systemu.

Autorzy

Artykuły na blogu są pisane przez osoby z zespołu EuroLinux. 80% treści zawdzięczamy naszym developerom, pozostałą część przygotowuje dział sprzedaży lub marketingu. Dokładamy starań, żeby treści były jak najlepsze merytorycznie i językowo, ale nie jesteśmy nieomylni. Jeśli zauważysz coś wartego poprawienia lub wyjaśnienia, będziemy wdzięczni za wiadomość.