EuroLinux 8.4

EuroLinux 8.4 wydany

16 sierpnia 2021 wydaliśmy wersję 8.4 systemu operacyjnego EuroLinux. Dodaje ona kilka istotnych wyróżników technologicznych. Nowe wydanie jest zgodne z najnowszą wersją systemu RHEL. Jak już wskazywaliśmy, EuroLinux jest dystrybucją opartą bezpośrednio o kod źródłowy systemu systemu Red Hat® Enterprise Linux®.

16 sierpnia 2021 wydaliśmy wersję 8.4 systemu operacyjnego EuroLinux. Dodaje ona kilka istotnych wyróżników technologicznych. Nowe wydanie jest zgodne z najnowszą wersją systemu RHEL. Jak już wskazywaliśmy, EuroLinux jest dystrybucją opartą bezpośrednio o kod źródłowy systemu Red Hat® Enterprise Linux®.

Wydanie 8.4 skupia się na dwóch celach, które były dla nas kluczowe:

 • wydaniu stabilnej najwyższej na rynku wersji systemu z zachowaniem przewag technologicznych wypracowanych w poprzednich wersjach
 • stworzeniu nowych wyróżników technologicznych, względem konkurencyjnych rozwiązań, a bardzo przydatnych dla wielu klientów, administratorów i developerów.

W niniejszym artykule opisujemy przewagi technologiczne i nowe możliwości ekosystemu EuroLinuksa. Przedstawiamy także roadmapę oraz linki do notatek na temat wydania (ang. release notes) wraz z dokumentacją startową. Wszystkie nowe elementy w wydaniu są oznaczone jako (NOWE) w nagłówku.

Przewagi i wyróżniki technologiczne EuroLinux

(Nowe) Otwarty buildroot x86_64

Do tej pory żadna z dystrybucji pochodzących ze źródeł Red Hat® Enterprise Linux® (zarówno sam RHEL jak i te, które starają się nazywać systemami tworzonymi przez społeczność) nie udostępnił swoich „korzeni budowania” (ang. buildroot). Oznacza to, że osoby niebędące w projekcie nie mogą w pełni korzystać z przywileju budowania własnego oprogramowania na danym systemie. Wszystkie te systemy udostępniają repozytoria pozbawione wielu pakietów. W szczególności pakietów deweloperskich, zawierających m.in. nagłówki niezbędne do tworzenia własnego oprogramowania na platformy z rodziny Enterprise Linux. EuroLinux jako jedyny producent systemu operacyjnego Enterprise postanowił udostępnić społeczności pełne drzewa budowania. Zawierają one wszystkie wyprodukowane pakiety dla paczek zawartych w poszczególnych repozytoriach.

UWAGA: Pakiety oraz repozytoria dające dostęp do pełnego budowania nie są oficjalnie wspierane. W przypadku pakietów perlowych są one broken by design, ponieważ nie da się równocześnie udostępnić wszystkich artefaktów budowania i wspierać w 100% modułowości.

Poniżej przykładowy plik .repo, który zawiera adresy do repozytoriów certify-BaseOS-all, certify-AppStream-all i ceritfy-PowerTools-all dla architektury x86_64. Repozytoria te powinny służyć do budowania pakietów – nie należy z nich korzystać jako głównych repozytoriów systemowych.

[certify-baseos-all]
name = EuroLinux certify BaseOS ALL REPO (NOT SUPPORTED)
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/8/x86_64/certify-BaseOS/all
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-eurolinux8
[certify-appstream-all]
name = EuroLinux certify AppStream ALL REPO (NOT SUPPORTED)
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/8/x86_64/certify-AppStream/all
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-eurolinux8
[certify-powertools-all]
name = EuroLinux certify PowerTools ALL REPO (NOT SUPPORTED)
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/8/x86_64/certify-PowerTools/all
enabled=0
gpgcheck=1

Odpowiednie konfiguracje dla programu do budowania paczek mock zostały zaproponowane w pull-request na GitHub.

(Nowe) Otwarty buildroot i686

Mimo iż architektura 32-bitowa powoli odchodzi do lamusa, to nadal olbrzymia część oprogramowania wymaga stosu uruchomienia dla aplikacji 32-bitowych. Co więcej, ze względu na rosnącą popularność Linuksa de facto nie da się jej w pełni porzucić – choćby z uwagi na wspieranie pełnej wersji Wine oraz gier komputerowych. Boleśnie przekonał się o tym zespół Canonicala, który w Ubuntu 19.10 próbował porzucić wsparcie dla 32-bitowych bibliotek – co za tym idzie także wsparcie dla platform takich jak GOG czy Steam. Niezadowolenie społeczności i odpływ użytkowników był na tyle duży, że zdecydowano o przywróceniu bibliotek 32-bitowych.

UWAGA: Podobnie jak dla wersji x86_64 pakiety i repozytoria dające dostęp do pełnego budowania nie są oficjalnie wspierane. W przypadku pakietów perlowych są one broken by design, ponieważ nie da się równocześnie udostępnić wszystkich artefaktów budowania i wspierać w 100% modułowości.

Poniżej przykładowy plik repo, który zawiera adresy do repozytoriów certify-BaseOS-all, certify-AppStream-all i ceritfy-PowerTools-all dla architektury i686. Repozytoria te powinny służyć do budowania pakietów – nie należy z nich korzystać jako głównych repozytoriów systemowych.

[certify-baseos-all]
name = EuroLinux certify BaseOS ALL REPO (NOT SUPPORTED)
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/8/i686/certify-BaseOS/all
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-eurolinux8
[certify-appstream-all]
name = EuroLinux certify AppStream ALL REPO (NOT SUPPORTED)
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/8/i686/certify-AppStream/all
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-eurolinux8
[certify-powertools-all]
name = EuroLinux certify PowerTools ALL REPO (NOT SUPPORTED)
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/8/i686/certify-PowerTools/all
enabled=0
gpgcheck=1

Odpowiednie konfiguracje dla programu do budowania paczek mock zostały zaproponowane w pull-request na GitHub.

(Nowe) Otwarta dokumentacja i JumpStart

Niedawno stworzyliśmy otwartą dokumentację dla systemu EuroLinux. Zależało nam na jak największej przejrzystości i możliwości zaangażowania społeczności, co skutkuje:

 • powtarzalnym procesem tworzenia dokumentacji – każdy użytkownik może ją zbudować i uruchomić lokalnie
 • możliwością zgłaszania pomysłów – nasi inżynierowie chętnie podejmą się opisania tematów, które społeczność uznaje za istotne i wymagające wyjaśnienia
 • możliwością zgłaszania poprawek – każdy może zgłaszać swoje poprawki do dokumentacji
 • możliwością zgłaszania własnej dokumentacji, by stała się częścią dokumentacji EuroLinux.

Otwarta dokumentacja jest dostępna pod adresem docs.euro-linux.com i hostowana przy pomocy mechanizmu GitHub Pages. Jest to nowy projekt, dlatego dokumentacja jest obecnie sukcesywnie uzupełniana.

(Nowe) Dostarczanie pakietów z użyciem CDN

Dzięki skorzystaniu z usług globalnego dostawcy CDN, szybkości transferów pakietów znacznie wzrosły. Szczególnie to widać w przypadku dużego obciążenia i masowego ściągania plików. W przyszłości będziemy chcieli rozbudować nasze systemy o możliwość wykorzystania mirrorów społecznościowych.

(Nowe) System budowania Gaia 2.0 (dawniej Beast)

System budowania EuroLinux został wzbogacony o możliwość szablonowania plików konfiguracyjnych. W chwili obecnej zamiast 4 różnych plików (dla architektur x86_64, i686, aarch 64 (ARM 64) i ppc64le) wszystko jest skonfigurowane na poziomie pojedynczego pliku. Klienci tworzący własnego Linuksa w oparciu o źródła EuroLinux, mają już dostęp do najnowszej wersji systemu budowania.

W stosie wytwórczym systemu wprowadzono dodatkowe usprawnienia. Dodano projekt Vardøger (pisany znakami ASCII jako vardoger), który zwiększa możliwości porównywania pakietów względem rozwiązania upstream.

Oprócz zwiększenia możliwości systemu budowania wprowadziliśmy zmiany marketingowe. Zgodnie z sugestiami postanowiliśmy zmienić nazwę tego projektu, bo słowo bestia, ma zarówno pozytywną, jak i negatywną konotację. Podczas głosowania została wybrana z mitologii greckiej nazwa „Gaia” czyli Ziemia-Matka.

Open Core

Zmodernizowaliśmy nasz model udostępniania oprogramowania. Od wersji 8.3 EuroLinux dostępny jest zarówno w ramach płatnej subskrypcji, jak i bezpłatnie w modelu Open Core. Zaletą takiego rozwiązania jest dostarczanie jak największej wartości użytkownikom i społeczności. Jest to nowoczesny, przejrzysty i odpowiedzialny model biznesowy.

Od wersji 8.3 każdy użytkownik systemu EuroLinux oraz kontenerów EuroLinux otrzymuje pełny system wraz z aktualizacjami wydawanymi w tym samym czasie dla użytkowników korzystających z wersji płatnych i bezpłatnych.

Płatna wersja systemu dodatkowo zapewnia:

 • bezpośrednie wsparcie producenta
 • dostęp do plików errat
 • dostęp do dodatkowych pakietów pośrednich (jeśli usługa wsparcia tego wymaga)
 • możliwość wpływu na rozwój produktu.

Kompletny stos – wszystkie wersje systemu

EuroLinux jest dostępny i wspierany w wersjach 8.x, 7.x i 6.x. Dzięki temu może być używany jako jedyny system w ekosystemie organizacji.

Najnowsze wspierane wersje EuroLinux to:

 • 8.4 system objęty pełnym wsparciem
 • 7.9 system objęty pełnym wsparciem
 • 6.10 system objęty wsparciem EuroES (Extended Support – indywidualna subskrypcja).

Autoryzowane szkolenia

Oprogramowanie, jak każde narzędzie, bez osób potrafiących prawidłowo je obsługiwać, jest mało użyteczne. Dlatego oferujemy także autoryzowane szkolenia z administracji systemami z rodziny Enterprise Linux na różnym poziomie zaawansowania:

W 2021 roku planujemy udostępnić dwa kolejne szkolenia:

 • Enterprise Linux Real Engineer
 • Enterprise Linux Ansible Engineer.

Pierwsze skupia się na konfiguracji wielu usług systemowych. Po jego ukończeniu uczestnik będzie umiał odnaleźć się w nowoczesnym środowisku, gdzie wiele usług, często zamkniętych w mikroserwisach lub kontenerach, musi ze sobą płynnie współpracować. Omawiane będą też cenne, z punktu widzenia wiedzy eksperckiej, zagadnienia dotyczące troubleshootingu i debugowania. Jest to zaktualizowana wersja szkolenia dla Enterprise Linux 7. Drugie szkolenie jest poświęcone procesom automatyzacji w Linuksie z wykorzystaniem technologii Ansible. Jest zalecane m.in. dla użytkowników EuroTower lub Ansible Tower.

Support

Oprócz dostarczania własnych produktów świadczymy także profesjonalne wsparcie techniczne. Jego wyróżnikiem jest uproszczona procedura w 1. linii wsparcia, pozwalająca na szybki kontakt ze specjalistami (inżynierami i architektami) 2. i 3. linii wsparcia. Dodatkowo oferujemy dedykowane usługi profesjonalne dla klienta, usługi z zakresu capacity planningu, usługi audytu, asysty migracyjnej, strojenia systemów bazodanowych, wsparcia architekta systemowego, a także proaktywną opiekę ciągłą.

Erraty

Dostarczamy naszym klientom repozytoria zawierające oprócz pakietów także informacje o erratach, czyli poprawkach bezpieczeństwa, zwiększeniu możliwości danego pakietu oprogramowania lub naprawie błędów. Pliki te są istotne w przypadku wykorzystania systemu EuroLinux w środowiskach, w których aktualizacje oprogramowania są wymuszane głównie poprzez poprawki bezpieczeństwa.

Jasne stabilne plany i wytrwałość w działaniu

Projekt EuroLinux od początkowego wydania wersji 8.3 w sposób pełny informuje o swoich planach i ich ramach czasowych. W przeciwieństwie do wielu młodych organizacji i i ich gałęzi, które powstały w ostatnim czasie, nie jesteśmy zależni od zewnętrznych sponsorów. Pozwala to na bycie autonomicznym i wytrwałym w dążeniu do celu, który jest mottem przewodnim naszej firmy: True Product – Real Support – Fair Price.

Dodatkowe moduły (Add-On) w cenie systemu

EuroLinux jest rozwiązaniem kompletnym, zawierającym w standardzie moduły, które w innych dystrybucjach są dostępne za dodatkową opłatą. Rozszerzają one funkcjonalności systemu i podnoszą jego wartość techniczną. Wśród nich są: Load Balancing, High Availability i Resilient Storage.

Pełna zgodność wersji oprogramowania

System EuroLinux jest jedyną dostępną na rynku dystrybucją modułową, której pakiety RPM są 1 do 1 zgodne z wydaniami RHEL®. Wymagało to opracowania i wdrożenia systemu budowania pozwalającego na lokalną i powtarzalną kompilację pakietów.

Poniżej przykładowe zestawienie dla modułowego pakietu nginx:

System Package name Package version Release
RHEL® nginx 1.14.1 9.module+el8.0.0+4108+af250afe
EuroLinux nginx 1.14.1 9.module+el8.0.0+4108+af250afe
Oracle® Linux nginx 1.14.1 9.0.1.module+el8.0.0+5347+9282027e

Temat budowania pakietów modułowych, tworzenia od podstaw systemu budowania oraz systemu operacyjnego odpornego na atak na łańcuch dostaw oprogramowania (ang. software supply-chain attack) zostanie szczegółowo opisany w najbliższym czasie.

Golden Key

Wspieramy klientów, którzy decydują się na zakup subskrypcji dla dużej ilości maszyn. Dlatego cena jednostkowa nie tylko maleje wraz z ilością, ale dodatkowo od pewnego poziomu oferujemy subskrypcję Golden Key. Umożliwia ona organizacji używanie oprogramowania bez limitów ilościowych.

EuroLinux Gaia – czyli zbuduj swojego Linuksa

Autorskie narzędzie EuroLinux Gaia wprowadza nową przełomową funkcjonalność dla organizacji. Jest nią możliwość samodzielnego budowania (kompilowania) systemu operacyjnego z plików źródłowych we własnej infrastrukturze klienta. Jest to najwyższy możliwy poziom dostarczania systemu i wsparcia. Gwarantuje maksymalny poziom bezpieczeństwa (zaufania) oraz umożliwia customizację produktu. Pozwala także na stworzenie własnej, dedykowanej dystrybucji (forka).

W ramach rozwiązania klient otrzymuje:

 • system budowania EuroLinux Gaia
 • system porównywania oprogramowania z wyrocznią testową
 • Repozytoria Baterii, czyli pakietów nieuwzględnionych w dystrybucji, niezbędnych do jej budowania
 • wewnętrzną dokumentację EuroLinux Gaia dotyczącą budowania systemu
 • bezpośrednie wsparcie (on-site, telefon, e-mail) inżyniera automatyzacji budowania (ang. Release Engineer) systemu EuroLinux
 • subskrypcję Golden Key.

Aktualizacje dla CentOS po 2021

EuroLinux jest także rekomendowaną alternatywą dla CentOS, który wraz z końcem roku 2021 przestanie otrzymywać stabilne aktualizacje i stanie się dystrybucją doświadczalną. Ponieważ CentOS należy do rodziny Enterprise Linux, może używać stabilnych aktualizacji pochodzących od EuroLinux. Proces ten jest w pełni bezpieczny, odwracalny i nie wymaga reinstalacji systemu. Umożliwia to wydłużenie cyklu życia CentOS-a do dnia 30-06-2029. Dlatego też firmy coraz częściej wybierają wsparcie EuroLinux, zwłaszcza dla środowisk z dużą ilością systemów. Dla takich organizacji przygotowaliśmy specjalną ofertę wsparcia.

Roadmapa EuroLinux

Mapa rozwoju systemu EuroLinux w formie graficznej przedstawia się następująco:

Roadmapa EuroLinux

Release Notes

Release Notes są dostępne w otwartej dokumentacji: EuroLinux 8.4 Release Notes.

Instalacja systemu i media instalacyjne

Skrócona instalacja systemu wraz z informacjami, skąd pobrać media instalacyjne, jest opisana w otwartej dokumentacji EuroLinux 8 Jump Start.

Zgłaszanie uwag, błędów i pomysłów

Zgłaszanie uwag, błędów i pomysłów zostało opisane w dokumentacji.

Obrazy kontenerowe i chmurowe EuroLinux

Obrazy ISO: https://fbi.cdn.euro-linux.com/isos/
Obrazy vagrantowe: https://app.vagrantup.com/eurolinux-vagrant/boxes/eurolinux-8
Obrazy kontenerowe dockerhub: https://hub.docker.com/repository/docker/eurolinux/eurolinux-8
Obrazy kontenerowe quay.io: https://quay.io/repository/eurolinux/eurolinux-8

Autorzy

Artykuły na blogu są pisane przez osoby z zespołu EuroLinux. 80% treści zawdzięczamy naszym developerom, pozostałą część przygotowuje dział sprzedaży lub marketingu. Dokładamy starań, żeby treści były jak najlepsze merytorycznie i językowo, ale nie jesteśmy nieomylni. Jeśli zauważysz coś wartego poprawienia lub wyjaśnienia, będziemy wdzięczni za wiadomość.