EuroAP 7.4.0

Serwer aplikacji EuroAP – nowe możliwości w wersji 7.4.0

We wrześniu 2021 wydaliśmy wersję 7.4.0 serwera aplikacji EuroAP. Najnowsze wydanie oferuje szereg poprawek oraz usprawnień w wielu subsystemach.

We wrześniu 2021 wydaliśmy wersję 7.4.0 serwera aplikacji EuroAP. Najnowsze wydanie oferuje szereg poprawek oraz usprawnień w wielu subsystemach.

EuroAP to platforma oparta bezpośrednio o kod źródłowy serwera aplikacji Red Hat® JBoss® Enterprise Application Platform. Zmiany w nowej wersji są więc tożsame w obydwu rozwiązaniach. Warto wspomnieć również o tym, że EuroAP 7.4 zachowuje kompatybilność wsteczną. Ma to na celu ułatwić użytkownikom upgrade do najnowszej wersji, poprzez eliminację możliwości wystąpienia problemów z działaniem aplikacji pracujących na starszych wersjach EuroAP.

Obszary EuroAP 7.4, w których wprowadzone zostały usprawnienia to:

 • Security
 • Server management
 • Management CLI
 • Management console
 • Logging
 • ejb3 subsystem
 • Hibernate
 • Web services
 • Messaging
 • Scripts
 • CRW.

Poniżej omówiliśmy wybrane z nich.

Security

Protokół TLS

Jednym z update’ów jest możliwość używania w subsystemie Elytron protokołów TLS w wersji 1.3 wraz z JDK 11. Domyślnie TLS 1.3 jest wyłączony, ale można go z łatwością włączyć, tworząc i konfigurując atrybut cipher-suite-names w SSL Context, w subsystemie elytron.

W porównaniu z protokołem TLS 1.2, w wersji 1.3 można zauważyć spadki wydajności. Mogą być one spowodowane utworzeniem bardzo dużej liczby zapytań. Jednym z rozwiązań tego problemu jest podbicie wersji JDK w systemie. Zalecane jest przetestowanie TLS 1.3 pod kątem wydajności na środowiskach developerskich, zanim zostanie on uruchomiony na środowiskach produkcyjnych.

Elytron a RESTEasy

EuroAP 7.4 pozwala na integrację klienta RESTEasy z klientem Elytron. RESTEasy może korzystać z informacji uwierzytelniających, które znajdują się w konfiguracji Elytrona.

RESTEasy może korzystać z nich na dwa sposoby:

 • dostarczając plik wildfly-config.xml do klienta Elytron, który automatycznie zajmie się wyszukaniem tego pliku. Alternatywnie możemy ustawić zmienną systemową wildfly.config.url i wskazać ten plik
 • korzystając z Elytron client API.

Management CLI

Rozszerzenie polecenia command

Do polecenia command został dodany nowy argument --node-child, który pozwala tworzyć generyczne komendy. Dzięki nim nie musimy wpisywać całej ścieżki do obiektu, na którym często wykonujemy operacje.

Przykładowe utworzenie komendy authorization dla obiektu access=authorization:

 command add --node-child=/core-service=management/access=authorization --command-name=authorization

Po wykonaniu polecenia komenda jest już dostępna. Przykładowe jej wywołanie:

 authorization --provider=rbac --permission-combination-policy=permissive --use-identity-roles=false

Powyższą komendą w bardzo prosty sposób zapisaliśmy atrybuty --provider, --permission-combination-policy oraz --use-identity-roles na obiekcie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat --node-child, można wywołać komendę w CLI.

 command add --node-child --help

Messaging subsystem

Możliwość pauzowania jms-topic

EuroAP 7.4 pozwala na pauzowanie jms-topic. Do tej pory było to możliwe wyłącznie podczas używania kolejek (queue). W czasie pauzowania serwer aplikacji przyjmuje requesty i nie przesyła ich dalej. Natomiast gdy wznowimy topic, wiadomości są wysyłane dalej.

Przykładowo, aby spauzować topic, możemy użyć komendy (w CLI):

/subsystem=messaging-activemq/server=default/jms-topic=topic:pause()

Aby go wznowić:

/subsystem=messaging-activemq/server=default/jms-topic=topic:resume()

Podsumowanie

Platforma EuroAP jest stale rozwijana i udoskonalana. Rozszerzane są jej możliwości oraz poprawiana stabilność i bezpieczeństwo. Zalecamy wiec, aby korzystać z najnowszych wersji oprogramowania. O kolejnych nowych wydaniach będziemy informować na naszym blogu na bieżąco.

Autorzy

Artykuły na blogu są pisane przez osoby z zespołu EuroLinux. 80% treści zawdzięczamy naszym developerom, pozostałą część przygotowuje dział sprzedaży lub marketingu. Dokładamy starań, żeby treści były jak najlepsze merytorycznie i językowo, ale nie jesteśmy nieomylni. Jeśli zauważysz coś wartego poprawienia lub wyjaśnienia, będziemy wdzięczni za wiadomość.