ELevate upgrade CentOS 7 do EuroLinux

ELevate – czyli upgrade CentOS 7 do EuroLinux 8

Podnieś wersję swojej dystrybucji Linux – oto przesłanie projektu ELevate. W tym artykule pokażemy, jak za jego pomogą w łatwy sposób wykonać upgrade systemu CentOS 7 do EuroLinux 8 bez zmian zarówno aplikacji, jak i danych. Migracja jest szybka, bezproblemowa i wykonywana automatycznie in-place.

Podnieś wersję swojej dystrybucji Linux – oto przesłanie projektu ELevate. Dzisiaj pokażemy, jak za jego pomogą w łatwy sposób wykonać upgrade systemu CentOS 7 do EuroLinux 8.

Modernizacja infrastruktury często ląduje na końcu listy rzeczy do zrobienia. Pozornie łatwiej jest przedłużyć umowy serwisowe i przeprowadzić pewne prace, aby utrzymać starsze systemy w sprawności przez kolejny rok, niż przechodzić przez proces zakupu i wdrożenia nowego oprogramowania. Pytanie brzmi: kiedy przedłużenie okresu wsparcia oprogramowania zaczyna kosztować więcej niż jego wymiana?

Koszty umów serwisowych zaczynają gwałtownie rosnąć po trzecim roku od zakończenia wsparcia producenta. W czwartym i piątym roku można już najczęściej zaobserwować dwucyfrowy wzrost wydatków. W pewnych sytuacjach coroczny koszt wsparcia technicznego dla starszej wersji oprogramowania nadal może być jednak niższy niż wymiana tego oprogramowania na nowsze. Ponoszone wydatki mogą być odczuwalne w budżecie, ale same w sobie nie są na tyle bolesne, aby wymusić modernizację infrastruktury IT już w pierwszym roku. Jeżeli jednak zsumuje się koszty przedłużania wsparcia dla starszych systemów w ciągu kilku lat, kwoty okazują się zatrważające – i tu tkwi prawdziwe wyzwanie. Często patrzymy na sprawy tylko w kategoriach tego lub następnego roku, co sprawia, że łatwo przeoczyć szerszy obraz, jeżeli chodzi o rzeczywiste wydatki na umowy serwisowe.

ELevate odpowiedzią na ten problem

ELevate to projekt, którego celem jest zapewnienie możliwości migracji z CentOS 7 do głównych wersji dystrybucji opartych na RHEL 8.x. Łączy on framework Leapp firmy Red Hat z biblioteką i usługą stworzoną przez społeczność, zawierającą wymagany do migracji zestaw metadanych. Projekt ELevate umożliwia łatwą migrację z CentOS 7.9 do EuroLinux 8 bez zmian zarówno aplikacji, jak i danych.

Implementacja

Migracja jest szybka, bezproblemowa i wykonywana automatycznie in-place. W ramach migracji wymagane są minimum 2 restarty (w zależności od obecności SELinux). Zgodnie z dobrymi praktykami, zaleca się wcześniejsze wykonanie kopii zapasowej instalacji systemu CentOS 7.9.

W przypadku korzystania z oprogramowania do wirtualizacji VMware, należy w ustawieniach maszyny wirtualnej w VMware usunąć istniejące urządzenie dyskowe SCSI. Następnie trzeba dodać urządzenie typu IDE oraz wskazać mu istniejący wirtualny dysk, który był używany przez maszynę wirtualną – zwykle będzie to plik <nazwa maszyny wirtualnej>.vmdk. 

Migracja sprowadza się do wykonania w systemie CentOS 7.9 następujących komend:

sudo yum install -y http://repo.almalinux.org/elevate/elevate-release-latest-el7.noarch.rpm
sudo yum install -y leapp-upgrade leapp-data-eurolinux
sudo leapp preupgrade
sudo rmmod pata_acpi floppy mptbase mptscsih mptspi
echo PermitRootLogin no | sudo tee -a /etc/ssh/sshd_config
sudo sed -i 's@PermitRootLogin yes@PermitRootLogin no@g' /etc/ssh/sshd_config
sudo leapp answer --section remove_pam_pkcs11_module_check.confirm=True
sudo leapp upgrade
sudo reboot

Następnie należy zaczekać, aż automatycznie zostanie podniesiona wersja systemu CentOS 7.9 do EuroLinux 8. Cały proces przedstawiony został na poniższym filmie.

https://youtu.be/LYqGOn40Gms

Podsumowanie

Modernizacja infrastruktury informatycznej nie tylko eliminuje prace konieczne do utrzymania starszych systemów, ale także zapewnia dodatkowe możliwości i funkcje automatyzacji, które ułatwiają zarządzanie infrastrukturą, jej wdrażanie i utrzymywanie. Są one zapewniane dzięki podniesieniu wersji systemu przy użyciu projektu ELevate.

Autorzy

Artykuły na blogu są pisane przez osoby z zespołu EuroLinux. 80% treści zawdzięczamy naszym developerom, pozostałą część przygotowuje dział sprzedaży lub marketingu. Dokładamy starań, żeby treści były jak najlepsze merytorycznie i językowo, ale nie jesteśmy nieomylni. Jeśli zauważysz coś wartego poprawienia lub wyjaśnienia, będziemy wdzięczni za wiadomość.