EuroLinux 8 EuroLinux 9
Przeznaczenie serwer, workstation, desktop
Najnowsza wersja 8.10 9.4
Kompatybilność z Scientific Linux
Kompatybilność z CentOS
Kompatybilność z RHEL
Kompatybilność z Oracle Linux
Kompatybilność z Rocky Linux
Kompatybilność z Alma
Architektura i686
Architektura x86_64
Architektura aarch64 (ARM64)
Gnome Desktop Environment
KDE Desktop Environment
Pakiet biurowy (Libreoffice)
Pakiety RPM
Zarządzanie pakietami yum, dnf
Obsługa Flatpak
Domyślny system plików xfs
Instalator Anakonda
System init systemd
Jądro 4.18 5.14
Bash 4.4 5.1.8
Glibc 2.282.34
Kompilator GCC 8.3.111.2.1
Otwarty buildroot
Vault (1)
Repozytorium Baterii (2)
Rekompilacja systemu (3)

Objaśnienia:

(1) Vault jest dostępne pod adresem vault.cdn.euro-linux.com

(2) Repozytorium Baterii zawiera pakiety niezbędne do całkowitej przebudowy dystrybucji, niebędące równocześnie jej częścią. Są to pakiety utrzymywane przez firmę EuroLinux.

(3) Klienci posiadający subskrypcję Gold Key oraz EuroLinux Gaia mają możliwość tworzenia własnych dystrybucji, będących forkami EuroLinux.

Wydania i cykl życia

Sprawdź, kiedy kończy się życie Twojego systemu i zaplanuj przejście na nową wersję.

Wersja systemu Koniec wsparcia
EuroLinux 9 30 czerwca 2032
EuroLinux 8 30 czerwca 2029
EuroLinux 7 30 czerwca 2024

Minimalne wymagania sprzętowe

Dowiedz się, czy sprzęt, którym dysponujesz, spełnia wymagania systemu.

CPU Intel x86_64, AMD, ARM
RAM 4GB (zalecane 1.5GB na CPU)
Przestrzeń dyskowa 10 GB (zalecane 20GB)

Publiczne zasoby

Dodatkowe linki dla Twojej wygody.

Vault vault.cdn.euro-linux.com
Quick Start https://docs.euro-linux.com/
Bugtracker https://github.com/EuroLinux/eurolinux-distro-bugs-and-rfc
Skrypt migracyjny https://github.com/EuroLinux/eurolinux-migration-scripts.git

Certyfikacje sprzętowe

Sprawdź kiedy kończy się wsparcie wybranego systemu i zapranuj migracje

Certyfikacje sprzętowe

EuroLinux jest zgodny sprzętowo z każdym urządzeniem posiadającym certyfikację systemów Red Hat® Enterprise Linux® i Oracle® Linux. Lista certyfikowanego sprzętu dla EuroLinux jest więc tożsama z listą publikowaną przez producentów tych systemów.

Wirtualizacja

EuroLinux wspiera następujące platformy wirtualizacji: VMware, Microsoft® Hyper-V, Red Hat® Enterprise Virtualization, Oracle® VirtualBox, XEN, KVM. EuroLinux może być również instalowany we wszystkich popularnych rozwiązaniach chmurowych i hybrydowych.

Wirtualna maszyna Javy (JVM)

Jednym z elementów systemu operacyjnego EuroLinux jest JVM. Instalując dowolną z certyfikowanych maszyn wirtualnych Java™ np. OpenJDK (standardowo dostępną w EuroLinux).