Samba – instalacja i konfiguracja w systemie EuroLinux Desktop

Samba – instalacja i konfiguracja w systemie EuroLinux Desktop

Samba to bezpłatny serwer plików i drukarek, korzystający z protokołu SMB (Server Message Block). Pozwala na tworzenie mieszanego środowiska, w którym komputery z systemem operacyjnym Windows oraz Linux mogą wzajemnie korzystać ze swoich zasobów. W tym artykule pokażemy, jak zainstalować i korzystać z Samby.

Samba to bezpłatny serwer plików i drukarek, korzystający z protokołu SMB (Server Message Block). Pozwala na tworzenie mieszanego środowiska, w którym komputery z systemem operacyjnym Windows oraz Linux mogą wzajemnie korzystać ze swoich zasobów. W tym artykule pokażemy, jak zainstalować i korzystać z Samby.

Główne zadania Samby to współdzielenie plików i drukarek, synchronizacja haseł pomiędzy systemami Linux i Windows, a także obsługa WINS (internetowego serwera nazw), SSL, serwera logowania dla sieci Windows, OpLock oraz LDAP.

Instalacja Samby

Aby zainstalować Sambę, należy uruchomić polecenie instalacyjne:

sudo dnf install -y samba samba-common samba-client

i aktywować usługę Samby w systemd:

sudo systemctl enable --now smb

Teraz Samba powinna pracować poprawnie i uruchamiać się od razu po starcie maszyny.

Tworzenie udziału

Udział należy stworzyć w katalogu /samba/public (w głównym katalogu systemu):

sudo mkdir -p /samba/public

Teraz można nadać udziałowi odpowiednie uprawnienia za pomocą następujących poleceń:

sudo chmod -R 755 /samba/public
sudo chown -R nobody:nobody /samba/public
sudo chcon -t samba_share_t /samba/public

Następnie należy utworzyć odpowiedni udział, edytując plik /etc/samba/smb.conf i na jego spodzie dodając następujące elementy:

[Public]
path = /samba/public
browseable = yes
public = yes
read only = no
writable = yes
guest only = yes
force create mode = 0666
force directory mode = 0777

Kolejny krok to zapisanie i zamknięcie pliku oraz restart Samby za pomocą polecenia:

sudo systemctl restart smb

Obsługa firewalla

Aby Samba była dostępna w otoczeniu sieciowym, należy dodać serwis do firewalla. W pierwszej kolejności trzeba utworzyć nową regułę zapory za pomocą polecenia:

sudo firewall-cmd --add-service=samba --zone=public --permanent

Następie należy ponownie uruchomić firewall za pomocą polecenia:

sudo firewall-cmd --reload

i sprawdzić status usługi:

systemctl status smb

W tym momencie udział Samby powinien być dostępny z innych maszyn w sieci. Dzięki powyższej konfiguracji nawet anonimowi użytkownicy będą posiadali dostęp do udziału – zarówno w trybie odczytu, jak i zapisu.

Zasoby Samby w systemie GNU/Linux:

Samba w EuroLinux Desktop

Dostęp do udziału Samby z poziomu systemu Windows

Aby uzyskać dostęp do udziału Samby z komputera z systemem Windows, należy wcisnąć klawisz logo Windows + R. Następnie należy uruchomić okno dialogowe Uruchom i wprowadzić adres IP serwera Samby, poprzedzając go znakami \\, czyli np.: \\192.168.0.12.

Zasoby w systemie Windows powinny zaprezentować się następująco:

Samba w EuroLinux Desktop

Zabezpieczony katalog współdzielony Samby

Jeżeli nie chcemy oferować tak szerokiego dostępu do udziału, możemy skonfigurować Sambę w taki sposób, by dostęp mieli tylko uprawnieni użytkownicy, posiadający konto w systemie.

Tak jak w przypadku dostępu publicznego, należy utworzyć nowy katalog, tym razem prywatny:

sudo mkdir -p /samba/private

Tworzymy nowego użytkownika systemowego share, wydając polecenie:

sudo useradd share

Następnie należy przypisać mu nowe hasło systemowe:

sudo passwd share

oraz nadać mu dostęp do folderu:

sudo chown -R share:share /samba/private

Nadanie nowemu użytkownikowi oddzielnego hasła do Samby wykonuje się za pomocą polecenia:

sudo smbpasswd -a share

Następnie należy aktywować użytkownika za pomocą polecenia:

sudo smbpasswd -e share

Wymagane jest również nadanie udziałowi odpowiednich uprawnień za pomocą poleceń:

sudo chmod -R 755 /samba/private
sudo chown -R share:share /samba/private
sudo chcon -t samba_share_t /samba/private

Ponownie należy edytować plik smb.conf – wpis Public powinien teraz wyglądać następująco:

[Public]
path = /samba/private
read only = no
create mask = 0644
writable = yes
browsable = yes
guest ok = yes
directory mask = 2777

Na koniec restartujemy Sambę za pomocą polecenia:

sudo systemctl restart smb

Teraz użytkownik share powinien posiadać pełny dostęp do udziału /samba/private.

Podsumowanie

Oczywistą zaletą Samby jest fakt, że pakiet jest dostępny bezpłatnie i jest on zawarty domyślnie w repozytoriach dystrybucji EuroLinux. Dzięki temu niewielkim kosztem możemy zastąpić w środowiskach korporacyjnych kosztowne serwery oparte na systemie Windows, serwerami linuksowymi, realizującymi te same funkcje.

Autorzy

Artykuły na blogu są pisane przez osoby z zespołu EuroLinux. 80% treści zawdzięczamy naszym developerom, pozostałą część przygotowuje dział sprzedaży lub marketingu. Dokładamy starań, żeby treści były jak najlepsze merytorycznie i językowo, ale nie jesteśmy nieomylni. Jeśli zauważysz coś wartego poprawienia lub wyjaśnienia, będziemy wdzięczni za wiadomość.