Publicznie dostępne obrazy dockerowe EuroLinux

Obraz bazowy, z języka angielskiego „Base Image”, jest specjalnym typem obrazu dockerowego. Ma on za zadanie zamknąć w sobie wybrany fragment systemu operacyjnego, dający wrażenie obcowania z pełnym systemem.

W ramach wstępu do tego materiału zachęcamy do lektury dwóch wcześniejszych artykułów z naszego bloga: Podstawy konteneryzacji oraz Docker w Linuksie cz. I. Nie chcemy powtarzać zawartych w nich informacji, a zawierają one terminologię kontenerową oraz idee stojące za konteneryzacją. W sposób przejrzysty przedstawiliśmy w nich najważniejsze pojęcia pozwalające usystematyzować wiedzę. Ta z kolei jest niezbędna do zrozumienia, dlaczego stworzyliśmy własny ogólnodostępny obraz bazowy dla naszego systemu EuroLinux. Najpierw jednak wyjaśnijmy…

Czym jest kontenerowy obraz bazowy?

Obraz bazowy, z języka angielskiego „Base Image”, jest specjalnym typem obrazu dockerowego. Ma on za zadanie zamknąć w sobie wybrany fragment systemu operacyjnego, dający wrażenie obcowania z pełnym systemem. Obraz bazowy stanowi podstawę dla wyspecjalizowanych kontenerów, które z reguły dostarczają już konkretną usługę (np. serwer WWW lub bazę danych). Idea prostego, przetestowanego i regularnie aktualizowanego obrazu bazowego przyświecała nam od samego początku, gdy tworzyliśmy pierwsze obrazy dla naszych klientów.

Opublikowanie obrazów poza grupę aktualnych subskrybentów jest szczególnie ważne dla firm tworzących oprogramowanie, które chcą przetestować i wykorzystać platformę EuroLinux bez konieczności rejestrowania się czy zakupu subskrypcji. Ze względu na charakter pracy deweloperskiej, możliwość użycia zadanego rozwiązania w aktualnej chwili, choćby we własnym zakresie, często jest koniecznością. Dlatego też przygotowane przez EuroLinux dockerowe obrazy są publicznie i nieodpłatnie dostępne na platformie Docker Hub.

Obrazy te są regularnie uaktualniane, co minimalizuje ilość potencjalnych podatności w kontenerze. Przechodzą przez wewnętrzne testy produkcyjne i są bazą zarówno dla naszych (EuroDB, EuroAP), jak i obcych skonteneryzowanych produktów.

Ponadto, jako firma elastyczna i otwarta na potrzeby rynku, udostępniliśmy publiczne repozytorium, w którym można zgłaszać tzw. Request for Change, czyli zarówno prośbę o zmianę, jak i ewentualne uwagi co do samych kontenerów. Repozytorium to znajduje się na platformie GitHub: Containers RFC. Są w nim także archiwa obrazów wraz z plikami Dockerfile. Umożliwia to samodzielne odtworzenie bazowego obrazu.

Przyszłość

Wraz z nową wersją obrazów zostaną do nich dodane dedykowane, szyte na miarę repozytoria o tajemniczej nazwie kodowej FBI ;) Szersza informacja na ich temat pojawi się niebawem w osobnym komunikacie.

Autorzy

Artykuły na blogu są pisane przez osoby z zespołu EuroLinux. 80% treści zawdzięczamy naszym developerom, pozostałą część przygotowuje dział sprzedaży lub marketingu. Dokładamy starań, żeby treści były jak najlepsze merytorycznie i językowo, ale nie jesteśmy nieomylni. Jeśli zauważysz coś wartego poprawienia lub wyjaśnienia, będziemy wdzięczni za wiadomość.