EuroLinux 9.4

EuroLinux 9.4 wydany

Mamy przyjemność ogłosić kolejne wydanie systemu EuroLinux – 9.4 „San Marino” na cześć najstarszej republiki świata. Aktualizacja ta ucieszy zwłaszcza inżynierów bezpieczeństwa oraz programistów, dodając nowe opcje API kryptograficznego jądra Linux oraz oddając w ich ręce bardziej szczegółową kontrolę nad tuningiem silnika TLS, aby najlepiej odwzorować ich potrzeby.

Mamy przyjemność ogłosić kolejne wydanie systemu EuroLinux – 9.4 „San Marino” na cześć najstarszej republiki świata. Aktualizacja ta ucieszy zwłaszcza inżynierów bezpieczeństwa oraz programistów, dodając nowe opcje API kryptograficznego jądra Linux oraz oddając w ich ręce bardziej szczegółową kontrolę nad tuningiem silnika TLS, aby najlepiej odwzorować ich potrzeby.

Do najważniejszych nowych pakietów i modułów systemu należą:

 • MariaDB 10.11
 • nginx 1.24
 • PHP 8.2
 • PostgreSQL 16
 • Python 3.12
 • kompilator GCC w wersji 13 jako gcc-toolset-13.

Jak wszystkie dotychczasowe aktualizacje minor dla EuroLinux 9 ta także zawiera w sobie zaktualizowane stosy:

 • stos języka go został zaktualizowany do wersji 1.21.7
 • stos llvm/clang został zaktualizowany do wersji 17.0.6
 • stos języka rust został zaktualizowany do wersji 1.75.1

Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w oficjalnych Release Notes dla EuroLinux 9.

Od wersji 8.3 system operacyjny EuroLinux oferujemy w modelu Open Core – zarówno w ramach płatnej subskrypcji, jak i bezpłatnie. Klienci i społeczność otrzymują dostęp do oprogramowania w tym samym czasie, w tej samej wersji oraz w tych samych repozytoriach.

Płatna subskrypcja dodatkowo zapewnia:

Wspierane wersje systemu

Dostarczamy wszystkie oficjalnie wspierane wersje systemów z rodziny Enterprise Linux:

 • 9 – objęta pełnym wsparciem do 30 czerwca 2032
 • 8 – objęta pełnym wsparciem do 30 czerwca 2029
 • 7 – objęta pełnym wsparciem do 31 lipca 2024.

Otwarte buildrooty

EuroLinux w wersjach 9 i 8 to jedyny dostępny na rynku system operacyjny, który zawiera całe drzewa oraz korzenie budowania (ang. buildroot). Usprawnia to tworzenie oprogramowania przez deweloperów i zaawansowanych użytkowników.

Buildroot x86\_64

Przykładowa konfiguracja dnf/yum używana do budowania paczek:


[baseos-all]
name = EuroLinux 9 BaseOS ALL REPO (NOT SUPPORTED)
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/9/x86_64/BaseOS/all
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-eurolinux9

[appstream-all]
name = EuroLinux 9 AppStream ALL REPO (NOT SUPPORTED)
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/9/x86_64/AppStream/all
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-eurolinux9

[crb-all]
name = EuroLinux 9 CRB ALL REPO (NOT SUPPORTED)
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/9/x86_64/CRB/all
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-eurolinux9

[ha-all]
name=EuroLinux 9 HighAvailability All
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/9/x86_64/HighAvailability/all/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=file:///usr/share/distribution-gpg-keys/eurolinux/RPM-GPG-KEY-eurolinux9

[rs-all]
name=EuroLinux 9 ResilientStorage All
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/9/x86_64/ResilientStorage/all/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=file:///usr/share/distribution-gpg-keys/eurolinux/RPM-GPG-KEY-eurolinux9

Buildroot i686

EuroLinux 9 i 8 dostarcza także pakiety w architekturze i686 służące do budowania 32-bitowych aplikacji. Umożliwiają one tworzenie środowisk wymagających 32-bitowych bibliotek, które zapewniają zgodność wsteczną. Przykładowa konfiguracja yum.conf używanego np. w narzędziu mock:

[baseos-all]
name = EuroLinux 9 BaseOS ALL REPO (NOT SUPPORTED)
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/9/i686/BaseOS/all
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-eurolinux9

[appstream-all]
name = EuroLinux 9 AppStream ALL REPO (NOT SUPPORTED)
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/9/i686/AppStream/all
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-eurolinux9

[crb-all]
name = EuroLinux 9 CRB ALL REPO (NOT SUPPORTED)
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/9/i686/CRB/all
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-eurolinux9

Forki i dedykowane wersje EuroLinux

Jako organizacja od samego początku naszego istnienia wspieramy różne systemy z rodziny Enterprise Linux. Od wersji 8 uzyskaliśmy nowe możliwości – oprócz podstawowego systemu mamy łatwość budowania i utrzymywania dedykowanych systemów będących forkami EuroLinux oraz dystrybucjami Linux specjalnego zastosowania (w tym systemów tworzonych na zamówienie). Przy każdym wydaniu EuroLinux jest wielokrotnie testowany. Sprawdzamy podsystemy oraz artefakty budowania, czyli komponenty systemu. Wszystko po to, by wytworzenie forka, jak i dedykowanej dystrybucji było jak najłatwiejsze oraz zwracało oczekiwane, powtarzalne rezultaty.

Uniwersalne skrypty migracyjne

Jednym z ważnych elementów naszej oferty są uniwersalne skrypty migracyjne. Aktualnie wspierają one migrację do EuroLinux z systemów z rodziny Enterprise w następujących wersjach:

 • AlmaLinux 8, 9
 • CentOS 7, 8
 • Oracle Linux 7, 8, 9
 • Rocky Linux 8, 9.

Skrypty oferują także eksperymentalne wsparcie dla CentOS 9 Stream.

Skrypty migracyjne wraz z opisem procesu migracji znajdują się w repozytorium GitHub Skrypty Migracyjne. Najnowsze wersje skryptów zawierają udoskonalenia w postaci zachowywania pakietów z innych dystrybucji (może to jednak wiązać się z używaniem oprogramowania firm trzecich).

Upgrade niższej wersji systemu Enterprise Linux do wyższej

EuroLinux jest częścią ELevate Project. Aktualnie projekt umożliwia przejście z CentOS 7 do EuroLinux 8 oraz z EuroLinux 8 do EuroLinux 9.

Dodatkowe moduły (Add-On) w każdym systemie

EuroLinux jest rozwiązaniem kompletnym, w standardzie zawierającym moduły, które w innych dystrybucjach dostępne są za dodatkową opłatą. Rozszerzają one funkcjonalności systemu i podnoszą jego wartość techniczną. Wśród nich można wyróżnić m.in.: High Availability i Resilient Storage.

Autoryzowane szkolenia

Oprogramowanie, jak każde narzędzie, bez osób potrafiących prawidłowo je obsługiwać, jest mało użyteczne. Dlatego oferujemy także autoryzowane szkolenia z administracji systemami z rodziny Enterprise Linux na różnym poziomie zaawansowania:

 • Enterprise Linux System Administration I
 • Enterprise Linux System Administration II
 • Enterprise Linux Real Engineer
 • Enterprise Linux Ansible Engineer.

Otwarta dokumentacja i JumpStart

Dla systemu EuroLinux dostępna jest otwarta dokumentacja. Zależało nam na jak największej przejrzystości i możliwości zaangażowania społeczności, co umożliwia:

 • powtarzalny proces tworzenia dokumentacji – każdy użytkownik może ją zbudować i uruchomić lokalnie
 • zgłaszanie pomysłów – nasi inżynierowie chętnie podejmą się opisania tematów, które społeczność uznaje za istotne i wymagające wyjaśnienia
 • zgłaszanie poprawek – każdy może zgłaszać swoje poprawki do dokumentacji
 • zgłaszanie własnej dokumentacji, by stała się częścią dokumentacji EuroLinux.

Otwarta dokumentacja dostępna jest pod adresem docs.euro-linux.com i hostowana przy pomocy mechanizmu GitHub Pages. Jest to nowy projekt, dlatego dokumentacja jest obecnie sukcesywnie uzupełniana.

Nowe boxy Vagrant

Boxy Vagrantowe dla VirtualBox, libvirt oraz VMware Workstation dostępne są pod adresem: https://app.vagrantup.com/eurolinux-vagrant/boxes/eurolinux-9.

Wszystkie dostępne wersje znajdują się tutaj.

EuroLinux Gaia 3.0 – czyli zbuduj swojego Linuksa

EuroLinux Gaia to autorskie narzędzie, które umożliwia samodzielne budowanie (kompilowanie) systemu operacyjnego z plików źródłowych we własnej infrastrukturze klienta. EuroLinux 9 x86\_64 został zbudowany z użyciem stosu Gaia 3.0. Obecnie budujemy EuroLinux 9 ARM64 (aarch64) z uaktualnionym stosem przebudowy. Do usprawnień EuroLinux Gaia 3.0 należą między innymi:

 • przejrzysty interfejs webowy ze wsparciem logowania przy pomocy LDAP/IPA
 • proste RESTowe API z użyciem YAML
 • panel administracyjny
 • podział na role – budowniczy (ang. builder), inżynier jakości (ang. qe), wydawca (ang. publisher)
 • lepsze użycie zasobów poprzez wykorzystanie budowania równoległego
 • automatyzacja centralizacji logów i artefaktów
 • tworzenie zewnętrznych repozytoriów zgodnie z regułami
 • uruchamianie agenta na dowolnym użytkowniku z odpowiednimi uprawnieniami
 • nowy interfejs konsolowy gaia-build mogący wywoływać budowanie także na lokalnym systemie.

W ramach rozwiązania EuroLinux Gaia klient otrzymuje:

 • system budowania EuroLinux Gaia
 • system porównywania oprogramowania z wyrocznią testową
 • Repozytoria Baterii, czyli pakietów nieuwzględnionych w dystrybucji, niezbędnych do jej budowania
 • wewnętrzną dokumentację EuroLinux Gaia dotyczącą budowania systemu
 • bezpośrednie wsparcie (on-site, telefon, e-mail) inżyniera automatyzacji budowania (ang. Release Engineer) systemu EuroLinux
 • subskrypcję Golden Key.

Release notes

Release notes dostępne są w otwartej dokumentacji: EuroLinux 9.4 Release Notes.

Instalacja systemu i media instalacyjne

Skrócona instalacja systemu wraz z informacjami, skąd pobrać media instalacyjne, została opisana w otwartej dokumentacji: EuroLinux 9 Jump Start.

Obrazy instalacyjne dostępne są do pobrania pod linkiem: https://fbi.cdn.euro-linux.com/isos/.

Autorzy

Artykuły na blogu są pisane przez osoby z zespołu EuroLinux. 80% treści zawdzięczamy naszym developerom, pozostałą część przygotowuje dział sprzedaży lub marketingu. Dokładamy starań, żeby treści były jak najlepsze merytorycznie i językowo, ale nie jesteśmy nieomylni. Jeśli zauważysz coś wartego poprawienia lub wyjaśnienia, będziemy wdzięczni za wiadomość.