EuroLinux 8.3 beta for ARM

EuroLinux 8.4 beta wydany na architekturę ARM64 (aarch64)

Informujemy, że wersja beta systemu EuroLinux 8.4 jest już dostępna na architekturę ARM64/AArch64 i gotowa do pobrania w formie ISO. Procesory oparte o architekturę ARM są jednymi z najczęściej stosowanych procesorów na świecie i coraz częściej są wybierane w przypadku rozwiązań profesjonalnych.

Procesory oparte o architekturę ARM są jednymi z najczęściej stosowanych procesorów na świecie i coraz częściej są wybierane w przypadku rozwiązań profesjonalnych. Jedną z kluczowych cech współczesnego systemu klasy Enterprise Linux jest więc wsparcie dla tej architektury.

Informujemy, że wersja beta systemu EuroLinux 8.4 jest już dostępna na architekturę ARM64/AArch64 i gotowa do pobrania w formie ISO. W katalogu, z którego można pobrać ISO, znajduje się też plik informujący o sumie kontrolnej SHA1.

Obecnie dostosowujemy dalsze potoki wytwarzania (np. obrazy AWS, obrazy Docker etc.) do wspierania tej wersji. Będziemy też zwiększać liczbę publicznie dostępnych obrazów EuroLinux, w tym obrazów chmurowych. Warto wspomnieć, iż na chwilę obecną Vagrant nie ma oficjalnego wsparcia dla architektury ARM64 i architektur innych niż x86_64. Niemniej, stworzymy dla Państwa nieoficjalny obraz.

Wybrane przewagi i wyróżniki EuroLinux dla aarch64

Otwarty buildroot aarch64

Do tej pory żadna z dystrybucji pochodzących ze źródeł Red Hat® Enterprise Linux® (zarówno sam RHEL, jak i te, które starają się nazywać systemami tworzonymi przez społeczność) nie udostępniła swoich „korzeni budowania” (ang. buildroot) dla architektury aarch64. Oznacza to, że osoby niebędące w projekcie, nie mogą w pełni korzystać z przywileju budowania własnego oprogramowania na platformie Enterprise Linux oraz architekturze aarch64. Wszystkie te systemy udostępniają repozytoria pozbawione wielu pakietów. W szczególności pakietów deweloperskich, zawierających m.in. nagłówki niezbędne do tworzenia własnego oprogramowania na platformy z rodziny Enterprise Linux. EuroLinux jako jedyny producent systemu operacyjnego klasy Enterprise postanowił udostępnić społeczności pełne drzewa budowania. Zawierają one wszystkie wyprodukowane pakiety dla paczek zawartych w poszczególnych repozytoriach.

UWAGA: Pakiety oraz repozytoria dające dostęp do pełnego budowania, nie są oficjalnie wspierane. Pakiety perlowe są „broken by design”, ponieważ nie da się równocześnie udostępnić wszystkich artefaktów budowania i wspierać w 100% modułowości.

Poniżej przykładowy plik repo pozwalający na korzystanie z pełnych drzew budowania EuroLinux dla architektury aarch64:

[certify-baseos-all]
name = EuroLinux certify BaseOS ALL REPO (NOT SUPPORTED)
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/8/aarch64/certify-BaseOS/all
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-eurolinux8

[certify-appstream-all]
name = EuroLinux certify AppStream ALL REPO (NOT SUPPORTED)
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/8/aarch64/certify-AppStream/all
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-eurolinux8

[certify-powertools-all]
name = EuroLinux certify PowerTools ALL REPO (NOT SUPPORTED)
baseurl=https://fbi.cdn.euro-linux.com/dist/eurolinux/server/8/aarch64/certify-PowerTools/all
enabled=0
gpgcheck=1

Odpowiednie konfiguracje dla programu do budowania paczek mock zostały zaproponowane w pull-request na platformie GitHub.

Pełna zgodność wersji oprogramowania

System EuroLinux jest jedyną dostępną na rynku dystrybucją modułową, której pakiety RPM są 1 do 1 zgodne z wydaniami RHEL®. Wymagało to opracowania i wdrożenia systemu budowania pozwalającego na lokalną i powtarzalną kompilację pakietów.

Poniżej przykładowe zestawienie dla modułowego pakietu nginx:

System Package name Package version Release
RHEL® nginx 1.14.1 9.module+el8.0.0+4108+af250afe
EuroLinux nginx 1.14.1 9.module+el8.0.0+4108+af250afe
Oracle® Linux nginx 1.14.1 9.0.1.module+el8.0.0+5347+9282027e

Prosta migracja

EuroLinux oferuje bardzo prostą migrację z innych platform linuksowych: https://github.com/EuroLinux/eurolinux-migration-scripts. Uruchomienie skryptu migracyjnego wymaga użycia jednej komendy. Dystrybucje, z których wspierana jest migracja, to między innymi:

 • CentOS
 • RHEL®
 • Oracle® Linux
 • Rocky Linux
 • AlmaLinux.

Warto zauważyć, że jest to jedyna migracja rzeczywiście usuwająca pozostałości po innych systemach, takie jak kernel (łącznie z kernelem, na którym działa system – rozwiązanie to wymaga jednak restartu systemu, gdyż nie można usunąć jądra systemu operacyjnego, na którym system ten jest uruchomiony). Funkcjonalność ta została zaimplementowana jako jeden z kluczowych aspektów migracji w środowiskach niegdyś wspieranych przez innych vendorów. Ta funkcjonalność mityguje ryzyko ze strony innych vendorów, którzy mogliby domagać się opłat wynikających z nieuprawnionych zapisów licencyjnych.

EuroLinux Gaia – czyli zbuduj swojego Linuksa

Autorskie narzędzie EuroLinux Gaia wprowadza nową przełomową funkcjonalność dla organizacji. Jest nią możliwość samodzielnego budowania (kompilowania) systemu operacyjnego z plików źródłowych we własnej infrastrukturze klienta. Jest to najwyższy możliwy poziom dostarczania systemu i wsparcia. Gwarantuje maksymalny poziom bezpieczeństwa (zaufania) oraz umożliwia customizację produktu. Pozwala także na stworzenie własnej, dedykowanej dystrybucji (forka).

W ramach rozwiązania klient otrzymuje:

 • system budowania EuroLinux Gaia
 • system porównywania oprogramowania z wyrocznią testową
 • Repozytoria Baterii, czyli pakietów nieuwzględnionych w dystrybucji, niezbędnych do jej budowania
 • wewnętrzną dokumentację EuroLinux Gaia dotyczącą budowania systemu
 • bezpośrednie wsparcie (on-site, telefon, e-mail) inżyniera automatyzacji budowania (ang. Release Engineer) systemu EuroLinux
 • subskrypcję Golden Key.

Otwarty rozwój zgodny z mapą

Wsłuchując się w Państwa głosy, umieszczamy nasze mapy drogowe publicznie. Najnowszy wpis dotyczący mapy drogowej dla systemu EuroLinux znajdą Państwo tutaj.

Release Notes

Release Notes są dostępne w otwartej dokumentacji: EuroLinux 8.4 Release Notes.

Instalacja systemu i media instalacyjne

Skrócona instalacja systemu wraz z informacjami, skąd pobrać media instalacyjne, jest opisana w otwartej dokumentacji: EuroLinux 8 Jump Start.

Otwarte repozytorium do zgłaszania pomysłów, uwag i błędów

Zgłaszanie uwag, błędów i pomysłów zostało opisane w dokumentacji.

Wydanie GA EuroLinux 8 dla ARM

Wielkimi krokami zbliża się wydanie EuroLinux 8.5. Wraz z wersją x86_64 dla architektury x86_64 zostanie wydana wersja dla AMR64 (aarch64), która będzie wersją GA. Wersja beta po aktualizacji systemu automatycznie stanie się wersją GA.

Autorzy

Artykuły na blogu są pisane przez osoby z zespołu EuroLinux. 80% treści zawdzięczamy naszym developerom, pozostałą część przygotowuje dział sprzedaży lub marketingu. Dokładamy starań, żeby treści były jak najlepsze merytorycznie i językowo, ale nie jesteśmy nieomylni. Jeśli zauważysz coś wartego poprawienia lub wyjaśnienia, będziemy wdzięczni za wiadomość.