EuroLinux 8 stable release

EuroLinux 8.3 dostępny – przełomowe zmiany w modelu biznesowym

24 czerwca 2021 wydaliśmy wersję produkcyjną systemu operacyjnego EuroLinux 8.3. Jest to ważny krok w rozwoju oferty naszej firmy, bo po raz pierwszy, oprócz dotychczasowego modelu komercyjnego Open Source, udostępniliśmy system EuroLinux także za darmo w modelu Open Core. Wersja 8.3 opiera się bezpośrednio na kodzie źródłowym Red Hat® Enterprise Linux®, co zapewnia mu zgodność z tym systemem.

24 czerwca 2021 wydaliśmy wersję produkcyjną systemu operacyjnego EuroLinux 8.3. Jest to ważny krok w rozwoju oferty naszej firmy, bo po raz pierwszy, oprócz dotychczasowego modelu komercyjnego Open Source, udostępniliśmy system EuroLinux także za darmo w modelu Open Core. Wersja 8.3 opiera się bezpośrednio na kodzie źródłowym Red Hat® Enterprise Linux®, co zapewnia jej zgodność z tym systemem.

Wersja EuroLinux 8.3 wprowadza szereg istotnych ulepszeń w stosunku do wersji 7. Dodaliśmy nowe, kluczowe funkcjonalności (jak np. module streams) oraz wyróżniki w postaci możliwości przebudowywania systemu ze źródeł, czy też zgodność 1 do 1 z wersjami pakietów RPM systemu RHEL®.

Przewagi i wyróżniki technologiczne EuroLinux

Open Core

Zmodernizowaliśmy nasz model udostępniania oprogramowania. Od wersji 8.3 EuroLinux dostępny jest zarówno w ramach płatnej subskrypcji, jak i bezpłatnie w modelu Open Core. Zaletą takiego rozwiązania jest dostarczanie jak największej wartości użytkownikom i społeczności. Jest to nowoczesny, przejrzysty i odpowiedzialny model biznesowy.

Od wersji 8.3 każdy użytkownik systemu EuroLinux oraz kontenerów EuroLinux otrzymuje pełny system wraz z aktualizacjami wydawanymi w tym samym czasie dla użytkowników korzystających z wersji płatnych i bezpłatnych.

Płatna wersja systemu dodatkowo zapewnia:

 • bezpośrednie wsparcie producenta
 • dostęp do plików errat
 • dostęp do dodatkowych pakietów pośrednich (jeśli usługa wsparcia tego wymaga)
 • możliwość wpływu na rozwój produktu.

Kompletny stos – wszystkie wersje systemu

EuroLinux jest dostępny i wspierany w wersjach 8.x, 7.x i 6.x. Dzięki temu może być używany jako jedyny system w ekosystemie organizacji.

Najnowsze wspierane wersje EuroLinux to:

 • 8.3 system objęty pełnym wsparciem
 • 7.9 system objęty pełnym wsparciem
 • 6.10 system objęty wsparciem EuroES (Extended Support – indywidualna subskrypcja).

Autoryzowane szkolenia

Oprogramowanie, jak każde narzędzie, bez osób potrafiących prawidłowo je obsługiwać, jest mało użyteczne. Dlatego oferujemy także autoryzowane szkolenia z administracji systemami z rodziny Enterprise Linux na różnym poziomie zaawansowania:

W 2021 roku planujemy udostępnić dwa kolejne szkolenia:

 • Enterprise Linux Real Engineer
 • Enterprise Linux Ansible Engineer.

Pierwsze skupia się na konfiguracji wielu usług systemowych. Po jego ukończeniu uczestnik będzie umiał odnaleźć się w nowoczesnym środowisku, gdzie wiele usług, często zamkniętych w mikroserwisach lub kontenerach, musi z sobą płynnie współpracować. Omawiane będą też cenne, z punktu widzenia wiedzy eksperckiej, zagadnienia dotyczące troubleshootingu i debugowania. Jest to zaktualizowana wersja szkolenia dla Enterprise Linux 7. Drugie szkolenie jest poświęcone procesom automatyzacji w Linuksie z wykorzystaniem technologii Ansible. Jest zalecane m.in. dla użytkowników EuroTower lub Ansible Tower.

Support

Oprócz dostarczania własnych produktów świadczymy także profesjonalne wsparcie techniczne. Jego wyróżnikiem jest uproszczona procedura w 1. linii wsparcia, pozwalająca na szybki kontakt ze specjalistami (inżynierami i architektami) 2. i 3. linii wsparcia. Dodatkowo oferujemy dedykowane usługi profesjonalne dla klienta, usługi z zakresu capacity planningu, usługi audytu, asysty migracyjnej, strojenia systemów bazodanowych, wsparcia architekta systemowego, a także proaktywną opiekę ciągłą.

Erraty

Dostarczamy naszym klientom repozytoria zawierające oprócz pakietów także informacje o erratach, czyli poprawkach bezpieczeństwa, zwiększeniu możliwości danego pakietu oprogramowania lub naprawie błędów.

Dodatkowe moduły (Add-On) w cenie systemu

EuroLinux jest rozwiązaniem kompletnym, zawierającym w standardzie moduły, które w innych dystrybucjach są dostępne za dodatkową opłatą. Rozszerzają one funkcjonalności systemu i podnoszą jego wartość techniczną. Wśród nich są Load Balancing, High Availability i Resilient Storage.

Pełna zgodność wersji oprogramowania

System EuroLinux jest jedyną dostępną na rynku dystrybucją modułową, której pakiety RPM są 1 do 1 zgodne z wydaniami RHEL®. Wymagało to opracowania i wdrożenia systemu budowania pozwalającego na lokalną i powtarzalną kompilację pakietów.

Poniżej przykładowe zestawienie dla modułowego pakietu nginx:

System Package name Package version Release
RHEL® nginx 1.14.1 9.module+el8.0.0+4108+af250afe
EuroLinux nginx 1.14.1 9.module+el8.0.0+4108+af250afe
Oracle® Linux nginx 1.14.1 9.0.1.module+el8.0.0+5347+9282027e

Temat budowania pakietów modułowych, tworzenia od podstaw systemu budowania oraz systemu operacyjnego odpornego na atak na łańcuch dostaw oprogramowania (ang. software supply-chain attack) zostanie szczegółowo opisany po wydaniu EuroLinux w wersji 8.4.

Golden Key

Wspieramy klientów, którzy decydują się na zakup subskrypcji dla dużej ilości maszyn. Dlatego cena jednostkowa nie tylko maleje wraz z ilością, ale dodatkowo od pewnego poziomu oferujemy subskrypcję Golden Key. Umożliwia ona organizacji używanie oprogramowania bez limitów ilościowych.

EuroLinux Beast – zbuduj swojego Linuksa

Autorskie narzędzie EuroLinux Beast wprowadza nową przełomową funkcjonalność dla organizacji. Jest nią możliwość samodzielnego budowania (kompilowania) systemu operacyjnego z plików źródłowych we własnej infrastrukturze klienta. Jest to najwyższy możliwy poziom dostarczania systemu i wsparcia. Gwarantuje maksymalny poziom bezpieczeństwa (zaufania) oraz umożliwia customizację produktu. Pozwala także na stworzenie własnej, dedykowanej dystrybucji (forka).

W ramach rozwiązania klient otrzymuje:

 • system budowania EuroLinux Beast
 • system porównywania oprogramowania z wyrocznią testową
 • Repozytoria Baterii, czyli pakietów nieuwzględnionych w dystrybucji, niezbędnych do jej budowania
 • wewnętrzną dokumentację EuroLinux Beast dotyczącą budowania systemu
 • bezpośrednie wsparcie (on-site, telefon, e-mail) inżyniera automatyzacji budowania (ang. Release Engineer) systemu EuroLinux
 • subskrypcję Golden Key.

Aktualizacje dla CentOS po 2021

EuroLinux jest także rekomendowaną alternatywą dla CentOS, który wraz z końcem roku 2021 przestanie otrzymywać stabilne aktualizacje i stanie się dystrybucją doświadczalną. Ponieważ CentOS należy do rodziny Enterprise Linux, może używać stabilnych aktualizacji pochodzących od EuroLinux. Proces ten jest w pełni bezpieczny, odwracalny i nie wymaga reinstalacji systemu. Umożliwia to wydłużenie cyklu życia CentOS-a do dnia 30-06-2029. Dlatego też firmy coraz częściej wybierają wsparcie EuroLinux, zwłaszcza dla środowisk z dużą ilością systemów. Dla takich organizacji przygotowaliśmy specjalną ofertę wsparcia.

Roadmapa EuroLinux

Mapa rozwoju systemu EuroLinux w formie graficznej przedstawia się następująco:

 

diagram roadmap eurolinux
roadmapa

Release Notes

Wydanie 8.3 systemu EuroLinux wprowadza szereg aktualizacji wersji pakietów. Ważne zmiany w systemie przedstawia skrót Release Notes:

https://en.euro-linux.com/eurolinux/eurolinux-8-3-release-notes-overview/

Media instalacyjne

Do dyspozycji przekazujemy dwie wersje systemu: Minimal i Appstream:

 • Minimal zawiera podstawowe funkcjonalności i zbudowany jest wyłącznie z paczek znajdujących się w repozytorium BaseOS
 • Appstream wykorzystuje wszystkie dostępne pakiety zawarte w repozytoriach BaseOS, Appstream i PowerTools.

Walidacja ISO

Po pobraniu pliku ISO należy sprawdzić obrazy przy pomocy komendy sha1sum. Odpowiednie sumy kontrolne znajdują się w pliku tekstowym sha1sums.txt, umieszczonym w katalogu z obrazami ISO.

Nazwa pliku sha1
EL-8.3-x86_64-20210624-appstream.iso 6a8abaaebe288553ec8568bd9de3f5fda5f1ddb5
EL-8.3-x86_64-20210624-minimal.iso e8638903ada395decb2083be46f1f620ee3f6e32

  Instalacja

  Instalacja systemu przebiega bez konieczności dodawania zewnętrznych źródeł. Pozwala na wybranie różnych grup i środowisk z predefiniowanymi listami programów oraz systemów, które zostaną zainstalowane.

  Obrazy ISO, kontenerowe i chmurowe EuroLinux

  System EuroLinux jest dostępny jako:

  Obrazy ISO https://fbi.cdn.euro-linux.com/isos/
  Obrazy vagrantowe https://app.vagrantup.com/eurolinux-vagrant/boxes/eurolinux-8
  Obrazy kontenerowe dockerhub https://hub.docker.com/repository/docker/eurolinux/eurolinux-8
  Obrazy kontenerowe quay.io https://quay.io/repository/eurolinux/eurolinux-8

  Znane ograniczenia

  • ISO minimal jest zalecane do instalowania minimalnej wersji systemu.
  • W wybranych sytuacjach EuroLinux 8.3 może niepoprawnie zgłaszać się w cloud init. Pełne wsparcie zostanie zaimplementowane w wersji 8.4.
  • Obecnie EuroLinux nie wspiera mechanizmu secure boot oraz SCAP. Będą one w pełni wspierane od wersji 8.4.

  Gdzie zgłaszać uwagi i błędy?

  Klienci i użytkownicy mogą zgłaszać swoje uwagi za pomocą standardowych kanałów:

  Uwagi i błędy można zgłaszać także w publicznym repozytorium GitHub w zakładce Issues -> New issue -> Bug Report:

  EuroLinux Distro Bug Report and RFC repository

  Gdzie zgłaszać pomysły?

  Pomysły na ulepszenia dystrybucji można zgłaszać w publicznym repozytorium na GitHub w zakładce Issues -> New issue -> Package/Feature Request:

  EuroLinux Distro Bug Report and RFC repository

  Autorzy

  Artykuły na blogu są pisane przez osoby z zespołu EuroLinux. 80% treści zawdzięczamy naszym developerom, pozostałą część przygotowuje dział sprzedaży lub marketingu. Dokładamy starań, żeby treści były jak najlepsze merytorycznie i językowo, ale nie jesteśmy nieomylni. Jeśli zauważysz coś wartego poprawienia lub wyjaśnienia, będziemy wdzięczni za wiadomość.