Dojrzałość cyfrowa polskich przedsiębiostw

Dojrzałość cyfrowa polskich przedsiębiorstw – raport na podstawie badania Computerworld i IFS

Dzisiaj, w czasach dużej konkurencji i szybko postępującej cyfryzacji osiągnięcie rynkowego sukcesu mocno uzależnione jest od wykorzystywanej przez przedsiębiorstwa technologii oraz od odpowiedniej strategii cyfrowej. Nowoczesna technologia pozwala na zmianę modelu biznesowego oraz umożliwia podejmowanie innowacyjnych działań wobec klienta. Jak dojrzałe cyfrowo są polskie przedsiębiorstwa?

Dzisiaj, w czasach dużej konkurencji i szybko postępującej cyfryzacji osiągnięcie rynkowego sukcesu mocno uzależnione jest od wykorzystywanej przez przedsiębiorstwa technologii oraz od odpowiedniej strategii cyfrowej. Nowoczesna technologia pozwala na zmianę modelu biznesowego oraz umożliwia podejmowanie innowacyjnych działań wobec klienta. Wpływa też na możliwość wykreowania całkowicie nowych relacji. Jednocześnie prezesi czy dyrektorzy dzięki rozwiązaniom najnowszej generacji uzyskują możliwość spojrzenia na wszelkie procesy zachodzące w firmie w sposób holistyczny. Jak dojrzałe cyfrowo są polskie przedsiębiorstwa?

Coraz więcej polskich firm dostrzega potrzebę stosowania nowoczesnych cyfrowych narzędzi IT w celu zbudowania konkurencyjnej przewagi. Wiele spółek widzi w nich możliwość poprawienia efektywności oraz elastyczności, a także szansę na optymalizację kosztów. Cyfryzacja w Polsce nie jest jednak jeszcze tak powszechna jak w Europie Zachodniej. Przedsiębiorstwa obawiają się bowiem braku możliwości zmierzenia realnych korzyści z niej płynących. Niemniej, cyfryzacja w Polsce ma miejsce, a wraz z nią pojawiają się pytania o sposób, w jaki podejmują ją polskie firmy oraz o narzędzia, które wykorzystują, by unowocześniać swoje biznesy. By na nie odpowiedzieć, Computerworld wraz z IFS przeprowadziło badanie, w którym wzięło udział 102 reprezentantów polskich przedsiębiorstw posiadających dojrzałą strukturę IT oraz w zdecydowanej większości zatrudniających więcej nic 250 osób. 56% respondentów to menadżerowie IT. Firmy podzielono na 3 grupy:

1. Budownictwo/Nieruchomości
2. Energia/Gaz/Woda/Ciepło/Oczyszczanie
3. Przemysł/Produkcja/Wydobycie

Przy czym 57% badanych stanowiły firmy należące do 3. grupy.

Czym jest cyfrowa transformacja?

Cyfrowa transformacja rozumiana jest przez polskie przedsiębiorstwa w różny sposób. Jednak dla 75% organizacji z grupy Przemysł/Produkcja/Wydobycie wiąże się ona z wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań IT. Niezależnie od tego, w jaki sposób firmy ją pojmują, jako wynikające z niej najważniejsze korzyści biznesowe wskazują:

 • poprawę efektywności i elastyczności (26,3%)
 • optymalizację kosztów (17,6%)
 • efektywne podejmowanie decyzji na podstawie wcześniej niedostępnych danych (14,4%)
 • zwiększenie atrakcyjności środowiska pracy (11,9%)
 • pozyskanie nowych klientów (10,4%)
 • poszerzenie portfolio o nowe produkty i usługi (10,1%)
 • budowę relacji z klientami poprzez możliwość integracji własnych systemów informatycznych z ich systemami (9,35%).

Cyfrowa transformacja wiąże się również z pewnymi obawami. Najczęściej wskazywana przez respondentów była trudność lub brak możliwości oszacowania efektywności transformacji (17,5%) oraz obawa o koszty jej wdrożenia (16,5%). Warto wspomnieć, że zaledwie 3% ankietowanych zadeklarowało jakiekolwiek negatywne doświadczenia w związku z cyfryzacją.

Decyzje technologiczne – kto je podejmuje?

Ważnym elementem transformacji jest panujący w firmie model dotyczący decyzji technologicznych. Mowa o tym, kto w organizacji posiada kompetencje do wdrażania nowych rozwiązań IT. Przy czym nie chodzi tu tylko o proste decyzje (np. zakup oprogramowania na stacje robocze), ale o poważne zmiany mające wpływ na przyszłość całej organizacji. W badaniu 43,1% ankietowanych odpowiedziało, że decyzje związane z nabywaniem technologii podejmuje osoba związana z zarządem organizacji. W tym modelu, w związku z wieloetapowością procesu zakupu i wdrożenia, wprowadzanie zmian trwa najdłużej. W przypadku 38,2% przedsiębiorstw jest to wspólna decyzja szczebla zarządzającego oraz kierownika działu IT. W zaledwie 18,6% firm za wdrożenia całkowicie odpowiada osoba z działu IT.

Plany na najbliższe 2 lata

Computerworld i IFS sprawdziły również kierunki, w których będzie postępowała cyfryzacja w ciągu najbliższych 2 lat. Spośród 10 poniższych propozycji respondenci mogli wybrać 3.

 • logistyka i realizacja sprzedaży
 • finanse i kontroling
 • analityka
 • marketing
 • samoobsługa klienta
 • personalizacja treści reklamowych
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie, planowanie i monitorowanie produkcji
 • utrzymanie ruchu i zarządzanie majątkiem
 • bezpieczeństwo i ochrona informacji.

Okazuje się, że najwięcej przedsiębiorstw (16,2%) planuje cyfryzację zarządzania, planowania i monitorowania produkcji, co wskazuje na rozwój systemu ERP (ang. Enterprise Resource Planning) obejmującego kontrolę i zarządzanie najważniejszymi procesami i zasobami. Wyróżnikiem tego systemu jest praca na jednej bazie danych. Dzięki czemu dane wprowadzone w jednym dziale są natychmiast widoczne z innym. W badaniu można również zauważyć ogólnoświatowy trend dotyczący bezpieczeństwa i ochrony danych. Na tę odpowiedź postawiło przeszło 13% przedsiębiorstw.

Co do ERP, ponad połowa (51%) ankietowanych zadeklarowała posiadanie wszelkich funkcjonalności potrzebnych do funkcjonowania systemu. Co ciekawe, 29% z nich zainwestowało w ten kierunek w ciągu ostatniego roku. Firmy te mają też świadomość, że cyfrowa transformacja w tym miejscu się nie kończy oraz że konieczne są dalsze etapy rozwoju, by utrzymać konkurencyjność. Będą więc chętnie inwestować w kolejne narzędzia. 31% firm posiada system ERP, jednak zamierza rozszerzyć jego funkcjonalności. 18% przedsiębiorstw nie posiada rozwiązania tego typu. 40% z nich zainwestowało natomiast niedawno w systemy CRM. Tyle samo zadeklarowało, że w najbliższym czasie zainwestują w systemy BI (ang. business intelligence) oraz BA (ang. Business Analytics). Dla 39% z nich najistotniejszy jest czynnik finansowy.

Respondenci otrzymali również 11 pytań dotyczących kierunku rozwoju ich systemów ERP. Wyniki przedstawiają się następująco:

 • zarządzanie zamówieniami (14,7%)
 • narzędzia kontrolingowe (13,8%)
 • obsługa kodów kreskowych (11,2%)
 • rozliczanie wsteczne produkcji (11,2%)
 • obsługa działalności typu e-commerce (9,5%)
 • integracja z systemami bankowymi (8,6%)
 • obsługa złożonych operacji planowania i symulacji produkcji APS (7,8%)
 • obsługa magazynów wysokiego składowania WMS (6,9%)
 • zarządzanie magazynem dostawcy VMI (6%)
 • zaawansowane wskaźniki na poziomie harmonogramu MRP (6%)
 • obsługa czytników RFID (4,3%).

Co z chmurą?

Respondenci (bez względu na to, czy posiadają ERP, czy nie) zostali również zapytani o to, co mogłoby ich przekonać do wdrożenia systemu tego typu oraz czy mogłaby to być adaptacja chmurowa. Okazuje się, że dla 47,1% badanych model wdrożenia jest zupełnie obojętny. Najistotniejsza jest natomiast ekonomiczna kwestia przedsięwzięcia. Co ciekawe, firmy, które nie posiadają systemu ERP, również w niewielkim stopniu interesują się rozwiązaniami chmurowymi.

Zmierzamy w dobrą stronę

Badanie to pokazało, że w Polsce jest sporo dojrzałych cyfrowo firm mających świadomość konieczności podążania za nowoczesnymi rozwiązaniami. Większość przedsiębiorstw jest otwarta na transformację. Jednak głównym czynnikiem w planowanej czy też realizowanej cyfryzacji nadal jest aspekt finansowy. Niemniej, coraz bardziej widać chęć zmiany i zainteresowanie Przemysłem 4.0.

Warto również pamiętać, że wdrażanie systemów aplikacji usprawniających zarządzanie procesami w firmie to nie wszystko. Przede wszystkim wymagają one konkretnej podstawy w postaci stabilnego systemu operacyjnego oraz niezawodnej i bezpiecznej bazy danych.

Autorzy

Artykuły na blogu są pisane przez osoby z zespołu EuroLinux. 80% treści zawdzięczamy naszym developerom, pozostałą część przygotowuje dział sprzedaży lub marketingu. Dokładamy starań, żeby treści były jak najlepsze merytorycznie i językowo, ale nie jesteśmy nieomylni. Jeśli zauważysz coś wartego poprawienia lub wyjaśnienia, będziemy wdzięczni za wiadomość.