Dodatkowe moduly w EL

Dodatkowe moduły w Enterprise Linux? U nas bez dopłat

Jednym z typowych problemów, z którym borykają się klienci branży IT, jest dostęp do w pełni funkcjonalnego produktu. Większość dostawców oprogramowania dokonuje podziału swojego asortymentu na: produkty podstawowe oraz dodatkowe rozszerzenia i moduły, za które klient musi dodatkowo płacić. Zazwyczaj bardzo słono. Jednak…

Jednym z typowych problemów, z którym borykają się klienci branży IT, jest dostęp do w pełni funkcjonalnego produktu. Większość dostawców oprogramowania dokonuje podziału swojego asortymentu na: produkty podstawowe oraz dodatkowe rozszerzenia i moduły, za które klient musi dodatkowo płacić. Zazwyczaj bardzo słono. Jednak…

Każdy pracownik potrzebuje do wykonywania swojej pracy narzędzi. W branży informatycznej są nimi systemy operacyjne, ale nie tylko. Platforma operacyjna jest bazą umożliwiającą instalację innych, dodatkowych rozwiązań. Właśnie te dodatkowe możliwości platformy pozwalają administratorowi na pełniejszą kontrolę i wykorzystanie infrastruktury.

Wśród dostawców oprogramowania powszechnie stosowana jest praktyka, polegająca na sztucznym podziale produktów. Komercyjni dostawcy rozwiązań Open Source oferują systemy operacyjne, za które klienci płacą często duże pieniądze. Po zakupie okazuje się, że funkcjonalności tych systemów są mocno ograniczone. Nierzadko administrator, aby mógł dobrze i w pełni wykonywać swoją pracę, powinien zakupić dodatkowe, często niezbędne, rozwiązania rozszerzające możliwości systemów, a suma kosztów tych dodatkowych modułów nieraz przewyższa cenę samego systemu operacyjnego. W tym miejscu nasuwa się analogia do zakupu taniej drukarki atramentowej uznanego producenta, do której komplet oryginalnych tuszy kosztuje więcej niż ta drukarka. Klient wpada w klasyczną pułapkę.

Z początkiem każdego roku firmy ustalają i zatwierdzają swoje budżety i pewną część tej puli pieniędzy przeznaczają na IT. Są to raczej sztywne ramy na cały rok. Zatwierdzone wydatki na systemy operacyjne lub inne elementy infrastruktury IT nie pozwalają w ciągu roku na dublowanie ich kosztu. Problem pojawia się, gdy po czasie administratorzy dochodzą do wniosku, że w systemach brakuje funkcjonalności, które pozwoliłyby im na efektywną pracę. Wówczas należy zakupić kolejne, uzupełniające rozwiązania, na które trzeba wydać kolejną sumę pieniędzy. Na to nie ma już akceptacji, bo brakuje zaplanowanych środków na ten cel. Z kolei niedostatek w możliwości pracy powoduje niższą wydajność rozwiązania, przestoje, czyli straty dla przedsiębiorstwa.

Należy też zauważyć, że sam zakup dodatkowych produktów, w większości organizacji, wiąże się z uruchomieniem odpowiednich procedur zakupowych, co za tym idzie długim czasem oczekiwania na dostawę, chociażby ze względu na konieczność odpytania rynku o oferty. Tymczasem każdy dzień zwłoki generuje straty.

Są jednak firmy, takie jak EuroLinux, które uważają politykę dzielenia produktu za szkodliwą i oferują pełny produkt, od początku gotowy do użytku w maksymalnym wymiarze.

Firma EuroLinux, znając z doświadczenia potrzeby administratorów, dostarcza rozwiązania, które już w wersji podstawowej zawierają funkcjonalności rozszerzające ich możliwości. Dzięki temu klient nie musi się martwić o ekstra koszty, chcąc korzystać z rzekomo dodatkowych technologii, które często de facto są niezbędne.

W systemie operacyjnym EuroLinux 7 w cenie podstawowej zawarte są następujące funkcjonalności:

1. High Availability – moduł ten podtrzymuje działanie aplikacji bez względu na stan poszczególnych węzłów w klastrze. Dzięki tej funkcjonalności klient może być spokojny o swoją infrastrukturę, ponieważ awaria węzła nie oznacza awarii całego środowiska. Ponadto pozwala na dodatkowe przechowywanie informacji, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo danych. Umożliwia także podzielenie zadań między węzłami, dając gwarancję spójności plików podczas pracy wielu użytkowników nad jednym plikiem. Daje również możliwość odłączania i dołączania węzłów do klastra bez potrzeby rekonfiguracji.

2. Network Load Balancer – pozwala rozłożyć ruch sieciowy na wiele serwerów. Dzięki temu administrator ma możliwość wyboru optymalnego algorytmu balansowania, a zapasowy serwer, który monitoruje pracę aktywnego serwera, może przejąć jego rolę w przypadku awarii.

3. Resilient Storage – moduł wdrażający Global File System 2 (GFS2), czyli system plików, który pozwala wszystkim węzłom w klastrze operować jako równy sobie, dzięki dostępowi do urządzenia blokowego. Sprawia to, że system jest mało wrażliwy na awarię serwera. Obsługa operacji w klastrze z Global File System 2 na urządzeniu blokowym przebiega podobnie jak na lokalnym systemie plików węzła. Zawiera także Cluster Logical Volume Manager służący do obsługi partycji logicznych.

4. Scalable File System – wdraża łatwo skalowalny i szybki system plików XFS. Księguje on metadane, co pomaga w sprawdzaniu błędów w strukturze i, w razie konieczności, ich błyskawicznej naprawie. Daje także możliwość powiększenia lub defragmentacji systemu plików bez konieczności wstrzymywania jego działania, co pozwala na zmniejszenie przestojów w pracy serwerów.

5. Smart Management – jest modułem, który razem z platformą EuroMan pozwala na zarządzanie tysiącami fizycznych i wirtualnych maszyn, i to z jednej centralnej, graficznej konsoli. Jest kompletnym i uznanym systemem do zarządzania cyklem życia naszych systemów. Główne możliwości to:
a) zarządzanie aktualizacjami – administrator ma możliwość aplikowania,
rozkładania, porównywania i cofania aktualizacji.
b) konfiguracja systemów i oprogramowania na nich dostępnego – możemy szybko i łatwo tworzyć środowisko dopasowane do naszych potrzeb oraz wygodnie powielić je wykorzystując do tego pliki kickstart.
c) audyt i raportowanie – pozwala łatwo znaleźć niezbędne informacje na
temat systemu, jego zasobów sprzętowych, dostępnych errat, zaaplikowanych
aktualizacji itp.

6. High Performance Network – pozwala na zdalny dostęp do pamięci dzięki RDMA over Converged Ethernet. RoCE umieszcza dane bezpośrednio w pamięci zdalnego systemu, co zmniejsza obciążenie procesora. Moduł daje możliwość zwiększenia wydajności klastra, przyspieszenia pracy przetwarzania danych czy skalowania rozproszonych systemów.

Wszystkie te moduły są dostępne w systemie EuroLinux w cenie subskrypcji, co zdecydowanie zwiększa jego przewagę konkurencyjną na rynku i sprawia, że korzystanie z niego jest bardziej opłacalne niż z konkurencyjnych rozwiązań.

Autorzy

Artykuły na blogu są pisane przez osoby z zespołu EuroLinux. 80% treści zawdzięczamy naszym developerom, pozostałą część przygotowuje dział sprzedaży lub marketingu. Dokładamy starań, żeby treści były jak najlepsze merytorycznie i językowo, ale nie jesteśmy nieomylni. Jeśli zauważysz coś wartego poprawienia lub wyjaśnienia, będziemy wdzięczni za wiadomość.