EuroLinux 7.8

Co nowego w EuroLinux 7.8?

Najnowsza wersja systemu operacyjnego EuroLinux 7 jest już dostępna. W tym artykule przyjrzymy się najważniejszym zmianom w najnowszym wydaniu oznakowanym jako 7.8. W szczególności zwrócimy uwagę na modernizację, która wpłynie na tok pracy użytkowników środowiska graficznego GNOME.

Najnowsza wersja systemu operacyjnego EuroLinux 7 jest już dostępna. W tym artykule przyjrzymy się najważniejszym zmianom w najnowszym wydaniu oznakowanym jako 7.8. W szczególności zwrócimy uwagę na modernizację, która wpłynie na tok pracy użytkowników środowiska graficznego GNOME.

Na wstępie zaznaczymy, że EuroLinux 7 znajduje się w pierwszej fazie utrzymaniowej. Oznacza to, że do najnowszej wersji 7.8 nadal dostarczamy łatki bezpieczeństwa oraz poprawki funkcjonalne.

Pierwsza Faza utrzymaniowa EuroLinux 7

Przypominamy, że pierwsza faza utrzymaniowa to pełne wsparcie do produktu, ale bez pojawiania się nowych, dużych zmian i ulepszeń funkcjonalności. Enterprise Linux 7 to bardzo dojrzały system operacyjny, który z sukcesem jest wykorzystywany w obecnych środowiskach produkcyjnych oraz w nowych wdrożeniach. Co istotne, wsparcie dla tej wersji rozwiązania będzie dostępne przynajmniej do 31 lipca 2024 z możliwością (w miarę zapotrzebowania) wydłużenia tego okresu.

Do najważniejszych zmian w najnowszej wersji systemu EuroLinux należą:

  • aktualizacja wersji jądra do 3.10.0-1127
  • podniesienie wersji samba do 4.10.4, co istotne, z pełnym wsparciem dla Pythona 3. Warto zaznaczyć, że przyszłe wersje nie będą miały wsparcia dla Pythona w wersji 2
  • dodanie nowej roli ansiblowej umożliwiającej zarządzanie pamięcią konfigurowanych systemów
  • zmiana wyglądu przełączania wirtualnych pulpitów w GNOME Classic
  • wsparcie dla smart-kart wewnątrz maszyn wirtualnych z systemami Windows poprzez sterowniki ActivClient.

Nowy wygląd Klasycznego GNOME

Domyślnym trybem pracy GNOME jest tryb Klasycznego GNOME (ang. GNOME Classic), który jest bardziej wydajny oraz nawiązuje swoim wyglądem do poprzednich wydań tego popularnego środowiska graficznego. Wraz z nową wersją systemu uproszczony został sposób przełączania pulpitów wirtualnych. Osoby preferujące nowy interfejs GNOME mogą wybrać ten widok systemu podczas logowania, klikając ikonę koła zębatego.

gnome standard

Alternatywnie można przełączyć tryb GNOME z linii poleceń:

# Standardowe GNOME
$ gnome-shell --mode=user -r &
# Klasyczne GNOME
$ gnome-shell --mode=classic -r &

Poniżej zamieszczamy zrzut ekranu nowego wyglądu Klasycznego GNOME oraz informacje o zmianach wprowadzonych wraz z nowym wydaniem Enterprise Linux 7.

gnome classic

W prawym dolnym rogu ekranu na dolnym pasku zadań znajdziemy obecnie ikony z wirtualnymi pulpitami. Przełączanie między pulpitami następuje po kliknięciu wybranej ikony. Można również skorzystać z dotychczasowych skrótów klawiszowych Ctrl + Alt + ↓ oraz Ctrl + Alt + ↑.

Po wciśnięciu klawisza Super uruchomiony zostanie wybór programów w obecnie aktywnym pulpicie. Jednak w widoku tym nie ma funkcji znanych z poprzednich wydań Enterprise Linuksa:

  • dok (panel z ikonami po lewej stronie ekranu)
  • panelu z wirtualnymi pulpitami (prawa strona ekranu)
  • wyszukiwarki aplikacji.

Zamiennikami w obecnej wersji Klasycznego GNOME są następujące funkcjonalności:

  • aby uruchomić aplikację, należy skorzystać z menu znajdującego się w lewym górnym rogu lub skrótu klawiszowego Atl + F2, po naciśnięciu którego uruchomiony zostanie moduł, w którym wystarczy wpisać nazwę pliku wykonywalnego programu i wcisnąć Enter, aby uruchomić program
  • by wybrać między wirtualnymi pulpitami, należy skorzystać z wcześniej opisanych ikon w prawym dolnym rogu pulpitu.

Wyszukiwarka aplikacji dostępna jest nadal w standardowym środowisku GNOME. Poniżej zrzut ekranu.

gnome standard

Pozostałe zmiany obejmują niezbędne poprawki bezpieczeństwa oraz aktualizacje poprawiające wydajność i funkcjonalność programów.

Podsumowanie

Nowa wersja EuroLinux 7 niesie wiele poprawek usprawniających działanie systemu i podnoszących bezpieczeństwo. Biorąc za przykład sambę, która we wszystkich przyszłych wersjach nie będzie miała wsparcia dla Pythona 2, warto zapamiętać, iż z początkiem roku druga wersja Pythona osiągnęła kres cyklu życia.

Autorzy

Artykuły na blogu są pisane przez osoby z zespołu EuroLinux. 80% treści zawdzięczamy naszym developerom, pozostałą część przygotowuje dział sprzedaży lub marketingu. Dokładamy starań, żeby treści były jak najlepsze merytorycznie i językowo, ale nie jesteśmy nieomylni. Jeśli zauważysz coś wartego poprawienia lub wyjaśnienia, będziemy wdzięczni za wiadomość.