Chmura publiczna w Polsce raport

Chmura publiczna w Polsce

Chmura obliczeniowa dostarcza efektywne rozwiązania infrastrukturalne, wspiera innowacyjność oraz pozwala zdobyć przewagę konkurencyjną. Nadal jednak wiele polskich firm obawia się wdrożenia chmury do swoich środowisk. Jak wygląda rynek cloud w Polsce? Z jakimi wyzwaniami wiążą się wdrożenia? Czego obawiają się firmy? Odpowiedzi udzielamy na podstawie badania „Chmura publiczna w Polsce” przygotowanego przez firmy Deloitte oraz ICAN Institute przy współpracy z Google Cloud.

Chmura obliczeniowa dostarcza efektywne rozwiązania infrastrukturalne, wspiera innowacyjność, pozwala zdobyć przewagę konkurencyjną oraz zapewnia dynamikę procesów w biznesie. Nadal jednak wiele polskich firm obawia się wdrożenia chmury do swoich środowisk. Powodem jest niepewność związana z możliwością integracji posiadanych systemów z rozwiązaniami cloud computing oraz niewystarczająca wiedza na ten temat. W zdecydowanej większości przypadków podejście zmienia się już po pierwszym wdrożeniu, a wszelkie obawy okazują się być nieuzasadnione. Jak wygląda rynek cloud w Polsce? Z jakimi wyzwaniami wiążą się wdrożenia? Czego obawiają się firmy? Odpowiedzi udzielimy na podstawie badania „Chmura publiczna w Polsce” przygotowanego przez firmy Deloitte oraz ICAN Institute przy współpracy z Google Cloud.

Z badania „Chmura publiczna w Polsce”, w którym udział wzięło 200 dyrektorów IT, wynika, że 90% polskich firm, które uważają się za liderów rynku, wykorzystuje rozwiązania chmurowe. 22% ankietowanych zadeklarowało chęć wdrożenia cloud computing w ciągu najbliższych 3 lat. Co ciekawe, zdecydowanie większe zaufanie do chmury publicznej wykazują przedsiębiorstwa posiadające międzynarodowy kapitał. Z rozwiązań chmurowych korzystają zdecydowanie częściej niż stuprocentowo polskie firmy.

Aż 88% międzynarodowych organizacji, które już używają rozwiązań chmurowych, planuje kolejne wdrożenia w ciągu 3 lat, a w ciągu 5 lat migrację najważniejszych systemów w przedsiębiorstwie do chmury. 64% ankietowanych planuje przeniesienie systemów ERP, 59% – rozwiązań finansowo-księgowych i 54% – systemów CRM.

Zainteresowanie chmurą – 3 trendy

Omawiane badanie wskazuje 3 trendy mające wpływ na rosnące zainteresowanie chmurą publiczną:

  • popularyzacja technologii – coraz częściej przedsiębiorstwa określają się mianem firm technologicznych. Coraz trudniej jest również odłączyć procesy biznesowe od nowoczesnych rozwiązań. Niezwykle istotne dla firm jest budowanie przewagi konkurencyjnej, której nieodzowną częścią jest właśnie technologia
  • dynamika rynku – dzisiejszy rynek jest bardzo dynamiczny. Wobec tego rozwiązania używane przez nowoczesne firmy muszą być szybkie i zwinne oraz pozwalać na analizę i dostarczanie danych w czasie rzeczywistym
  • zmiana roli IT – działy IT nie zajmują się już tylko utrzymaniem infrastruktury. Coraz ważniejsze staje bowiem ciągłe podnoszenie jej efektywności – także na płaszczyźnie kosztowej. Doskonale sprawdzają się tutaj elastyczne i skalowalne rozwiązania chmurowe.

Co ciekawe, z badania wynika, iż efektywność kosztowa staje się coraz mniej istotna z każdym kolejnym wdrożeniem technologii chmurowej. Oznacza to, że jej zalety przewyższają chęć dbania o koszty, w związku z czym odsuwa się je na drugi plan. Jednak należy pamiętać, że w dobie kryzysu dla niektórych firm koszt może stanowić ważny impuls do migracji, np. z chmury publicznej do prywatnej.

Chmura publiczna – jakie korzyści przynosi?

Przedsiębiorstwa, które po raz pierwszy zdecydowały się na stworzenie nowoczesnej architektury chmurowej, jako główne powody tej decyzji wymieniają: dostęp do danych w czasie rzeczywistym (59%), skalowalność i dostępność mocy obliczeniowej (54%), optymalizację kosztów (51%) oraz swobodne zarządzenie dostępem do aplikacji (46%).

Natomiast najczęściej wskazywane korzyści z migracji zasobów do cloud computing to: elastyczność i skalowalność infrastruktury (68%), ułatwienie administrowania (50%), optymalizacja kosztowa (44%) oraz uproszczenie architektury (44%). Co ciekawe, tylko 9% ankietowanych jako korzyść wskazało bezpieczeństwo danych.

W opinii naszych respondentów optymalizacja kosztowa mocno traci na znaczeniu przy kolejnych wdrożeniach. To sugeruje, że chmura w coraz większym stopniu nabiera znaczenia jako narzędzie zwiększające szybkość i efektywność działania, a w mniejszej skali jako sposób na ograniczanie kosztów. Pozwala na zwiększenie dynamiki organizacyjnej w obszarze wsparcia IT, a jej wdrożenie zmienia sposób funkcjonowania w wielu obszarach firmy – mówi Jakub Garszyński, lider obszaru Cloud Strategy & Migration w Deloitte.

Aż 82% ankietowanych korzystających z rozwiązań chmurowych przyznało, że dzięki nim wzrosła innowacyjność w ich przedsiębiorstwach.

Czego obawiają się firmy?

Mimo iż polskie przedsiębiorstwa mają świadomość korzyści płynących z korzystania z chmury publicznej, to jej pierwsze wdrożenie nadal wiąże się z pewnymi obawami. Wskazało je 46% ankietowanych. 43% z nich obawia się o bezpieczeństwo danych, a 30% o złożoność architektury cloud oraz problemy techniczne podczas integracji. Inne to obawa o wzrost kosztów, wydłużenie czasu wdrożenia oraz osiągnięcie planowanej wydajności.

W przypadku respondentów z sektora bankowego i ubezpieczeniowego, podlegających regulacjom KNF, wiele przedsiębiorstw wskazało na trudności natury regulacyjnej – twierdzi Mariusz Smoliński, dyrektor działu badań i analiz ICAN Institute.

Badanie „Chmura publiczna w Polsce” wykazało także, że wymienione wyżej oraz inne obawy pojawiają się głównie podczas pierwszego wdrożenia rozwiązań cloud. W przypadku kolejnych niepokój znacznie spada. Najlepiej widać to na przykładzie bezpieczeństwa, gdzie pierwsze wdrożenie powodowało niepokój u wspomnianych 43% ankietowanych, a kolejne już u zaledwie 10%. Żadnych obaw w polskich firmach nie powoduje natomiast kwestia pozyskania specjalistów z odpowiednimi kompetencjami w zakresie wdrożenia czy utrzymania chmury.

Jak wdrażana jest chmura publiczna?

Najczęstszym sposobem wdrażania chmury publicznej jest migracja obecnych systemów. Ten model wskazało aż 84% ankietowanych. 79% wymienia systemy na nowe. 54% badanych przyznało, że porządkuje i upraszcza środowiska podczas przenoszenia zasobów do chmury. Z badania wynika także, że zanim firmy zdecydują się na wdrożenie chmury, najpierw decydują się na testy, które pozwalają poznać rozwiązanie, sposób pracy z nim oraz sprawdzić jego możliwości. Jeżeli te kończą się pozytywnie, to najczęściej podejmuje się decyzję o migracji dużymi paczkami, co pozwala ograniczyć koszty.

Wdrożenie chmury – wyzwania

Zdaniem ankietowanych największym wyzwaniem napotykanym podczas wdrażania chmury publicznej jest kwestia zaprojektowania środowiska cyfrowego opartego na modelu cloud computing. Uważa tak 72% badanych. Drugim wyzwaniem, na które wskazało 67% firm, jest analiza obecnego środowiska pod kątem optymalizacji kosztowej posiadanych zasobów. 58% miało natomiast kłopot ze stworzeniem strategii migracji, a 39% z określeniem potrzeb oraz wymagań. Więcej niż połowa ankietowanych przyznała, że we wszystkich tych obszarach firmie pomagali zewnętrzni dostawcy.

Dojrzałość cyfrowa polskich przedsiębiorstw

Od dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw zależy ich konkurencyjność. Nowoczesne technologie pozwalają zmienić model biznesowy firmy oraz podjąć innowacyjne działania wobec klienta, kreując zupełnie nowe relacje. Chmura publiczna daje możliwość uwolnienia mocy produkcyjnych, zwiększenia efektywności działania oraz optymalizacji kosztów całego przedsiębiorstwa. Twórcy badania twierdzą, że osobami najczęściej inicjującymi potrzebę przeniesienia zasobów do chmury są dyrektorzy IT. Jednak w 43% polskich organizacji to osoba z zarządu podejmuje ostateczne decyzje związane z wdrażaniem nowoczesnych technologii. Dlatego też niezwykle ważna jest tu rola przedstawiciela działu IT, jej pozycja w firmie oraz umiejętności negocjacyjne.

Polski rynek chmury publicznej w liczbach

Warto również wspomnieć o tym, jak rynek chmury publicznej w Polsce prezentuje się w liczbach. Według raportu Computerworld TOP200 wartość sprzedaży usług IT w 2018 roku przekroczyła 15 mld zł. Chmura stanowiła wówczas ponad 7%, co daje więcej niż 1 mld zł wartości dla samej technologii cloud. Rok później, w 2019 ogólnopolska sprzedaż usług IT sięgnęła już 16,2 mld zł, z 8,5%-owym udziałem rozwiązań chmurowych, co daje wartość 1,3 mld zł ze sprzedaży usług w chmurze. Ciekawie prezentuje się także dynamika wzrostu rynku chmury publicznej w Polsce – w 2018 roku wzrost wyniósł 23%, a w roku 2019 – 30%.

Mimo iż liczby te na pierwszy rzut oka mogą robić wrażenie, to niestety w porównaniu z innymi państwami europejskimi Polska w kwestii wykorzystania chmury jest na szarym końcu. Według Głównego Urzędu Statystycznego w 2019 roku z rozwiązań chmurowych skorzystało zaledwie 11,5% polskich przedsiębiorstw. Zgodnie z raportem agencji badawczej Eurostat zajmujemy 26 miejsce (zaraz przed Rumunią i Bułgarią) na 28 państw członkowskich Unii Europejskiej (dane z 2018 roku obejmujące Wielką Brytanię). Przy czym średnia dla całej wspólnoty wynosi 26%.

EuroLinux w chmurze publicznej

Jak widać, rynek chmury publicznej jest w Polsce mocno zdywersyfikowany. Różne są motywacje, doświadczenia, obawy, sposoby jej wdrażania oraz wskazywane korzyści. Mimo iż grupa firm nastawionych sceptycznie do technologii cloud nadal jest duża, a odsetek firm korzystających z niej niewielka, to na horyzoncie widać dobry trend i rosnące powoli zaufanie do chmury. To dobrze, ponieważ coraz więcej przedsiębiorstw oferuje swoje rozwiązania właśnie w tej technologii.

EuroLinux, jako firma technologiczna, również ma swój udział w chmurze publicznej. Sukcesywnie umieszcza swoje rozwiązania w AWS Marketplace (Amazon®), sklepie światowego lidera chmurowej usługi Infrastructure as a Service. Poniżej link do naszych rozwiązań na AWS:

https://aws.amazon.com/marketplace/seller-profile?id=7e2ee097-5ef8-436b-98b8-f2d8d635a40c

Niebawem w AWS Marketplace pojawią się kolejne nasze rozwiązania. Obecnie w trakcie procesów wdrożeniowych w chmurze są 3 różne wersje platformy bazodanowej EuroDB.

Autorzy

Artykuły na blogu są pisane przez osoby z zespołu EuroLinux. 80% treści zawdzięczamy naszym developerom, pozostałą część przygotowuje dział sprzedaży lub marketingu. Dokładamy starań, żeby treści były jak najlepsze merytorycznie i językowo, ale nie jesteśmy nieomylni. Jeśli zauważysz coś wartego poprawienia lub wyjaśnienia, będziemy wdzięczni za wiadomość.